İHSAN CEMAL KARABURÇAK —– ALINTIDIR

İHSAN CEMAL KARABURÇAK —– ALINTIDIR

İHSAN CEMAL KARABURÇAK  İhsan Cemal Karaburçak Türk ressamı (İstanbul, 1898 – Ankara, 1970). İlköğrenimini Beşiktaş Rüştiyesi’nde, ortaöğrenimini Kabataş İdadisi’nde, yükseköğrenimini PTT Mektebi Ali’sinde yapan İhsan Cemal Karaburçak, daha sonra PTT İdaresi’nde müfettişlikten başlayarak, Telgraf İşleri’nde müdürlüğe kadar çeşitli aşamalarda görev … Okumaya devam et

HOCA ALİ RIZA —– ALINTIDIR

HOCA ALİ RIZA —– ALINTIDIR

HOCA ALİ RIZA Fırçaya ve Kaleme Can Veren Ressam Hoca Ali Rıza      1858 yılında Üsküdar’da doğduğu için sanat tarihimize Üsküdarlı Hoca Ali Rıza adıyla geçmiştir. Süvari binbaşısı Mehmet Rüştü Bey’in oğludur. Rüştiyedeki öğrenciliği sırasında resim derslerindeki yeteneği ile … Okumaya devam et

ŞEKER AHMET PAŞA —– ALINTIDIR

ŞEKER AHMET PAŞA —– ALINTIDIR

ŞEKER AHMET PAŞA Türk ressam ve devlet adamı Şeker Ahmet Paşa 1841’de İstanbul’da doğdu. On dört yaşında Tıbbiye Mektebi’ne girdi. Üstün başarı gösterip, bu arada resim sanatında özel yeteneğini ortaya koyduğundan, öğrenciliği sırasında, bu okulun resim öğretmeni yardımcılığına atandı. Resimleri, … Okumaya devam et

EŞREF ÜREN —– ALINTIDIR

EŞREF ÜREN —– ALINTIDIR

EŞREF ÜREN Türk ressam Eşref Üren 1897’de İstanbul’da doğdu. Fehim Paşa’nın oğlu olan sanatçı önce doğduğu yerde mahalle mektebine devam etti. Bir ara Galatasaray Lisesi’nde okudu. Babası Bursa’ya sürgün gönderilince, öğrenimini Tarım Okulu’nda sürdürdü. Meşrutiyet’le birlikte aile dağılınca, geçim zorluklarıyla … Okumaya devam et

NURİ İYEM —– ALINTIDIR

NURİ İYEM —– ALINTIDIR

NURİ İYEM 1915 yılında İstanbul‘da doğan sanatçı, resme küçük yaşlarda duvarlara kömür kalemle yaptığı çizimlerle başladı. Sağlık memuru olan babasının görevi dolayısıyla çocukluğunu Anadolu‘nun farklı şehirleri dolaşarak geçirdi. İlkokulu Mardin‘de bitiren sanatçı ortaokulda İstanbul’a geldi. Önce Vefa ardından da Pertevniyal … Okumaya devam et

KADIN GÖKBİLİMCİLERİMİZ —– ALINTIDIR

KADIN GÖKBİLİMCİLERİMİZ —– ALINTIDIR

KADIN GÖKBİLİMCİLERİMİZ  Serdar Evren  İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde Astronomi bölümlerinin kurulmasının üzerinden 50 yıl geçti. Bu bölümlerin hepsinin kuruluş ve ilerleme yıllarında büyük emek harcamış kadın astronomlarımız vardı. Bu hocalarımız hem ülkemizin astronomi çalışmalarına yön verirken hem … Okumaya devam et

BİLİM EMEKÇİSİ KADINLAR —– ALINTIDIR

BİLİM EMEKÇİSİ KADINLAR —– ALINTIDIR

BİLİM EMEKÇİSİ KADINLAR 1 Marie Curie Marie Curie’nin dışında, aklınıza kaç ünlü bilim kadını geliyor? Ya da kadınların hangi keşifleri yaptığını biliyor musunuz? Yıllarca bilim dünyasında kadınlara çok az yer verildi. Fakat bu kadınların bilimle ilgilenmediği anlamına gelmez, zira keşifleri … Okumaya devam et

HİKMET ONAT —– ALINTIDIR

HİKMET ONAT —– ALINTIDIR

HİKMET ONAT Taha Toros Empresyonist akımın Türkiye’deki devamcılarından olan Hikmet Onat, Türk Resim Tarihi’nin büyük ustalarındandı. Bir asra yaklaşan yaşamında ancak, bir kere sergi açabildi. Bunun nedenleri var; Hikmet Hoca yaradılıştan alçak gönüllü idi. Eski deyimle, son derece mütevazı bir … Okumaya devam et

FEYHAMAN DURAN —– ALINTIDIR

FEYHAMAN DURAN —– ALINTIDIR

FEYHAMAN DURAN Prof.Dr. Gül İrepoğlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Feyhaman Duran, Çağdaş Türk Resminin gelişim süreci içerisindeki önemli aşamalardan birini oluşturan 1914 Kuşağı’nın kişiliğini ön plana çıkaran temsilcilerindendir. Sanatçının yaşamı, döneminin alçakgönüllü sanat adamlarının karakteristik yaşam öykülerinden biridir. 17 Eylül … Okumaya devam et

NAMIK İSMAİL —– ALINTIDIR

NAMIK İSMAİL —– ALINTIDIR

NAMIK İSMAİL   (d. 1890, Samsun – ö. 1935, İstanbul), Türk ressam. İstanbul da doğan Namık İsmail’in babası Tophane veznedarı Kafkasyalı Hattat İsmail Zühtü Bey, annesi Amasyalı Yeğenzade Hüsnü Beyin kızı Bakiye Hanım’dır. Tam ismi Namık İsmail Yeğenoğlu’dur. Babası İsmail … Okumaya devam et