ERTUĞRUL FIRKATEYNİ —- ALINTIDIR

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ

  Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 128. yılı

Ertuğrul, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ve 19 Ekim 1863 Pazartesi günü Padişah huzurunda denize indirilmiş Osmanlı Fırkateyni.

Makine ve kazanları 1864’te Büyük Britanya’da monte edilmiştir.

Oğuz TOPOĞLU on Twitter: "Ertuğrul fırkateyni'nin battığı yere kadar  izlemiş olduğu rota...… "

1865’te Kosova ve Hüdavendigar gemileriyle birlikte Britanya’dan ülkeye dönerken Cherburg, Toulon ve bazı İspanyol limanlarına uğramış, İstanbul’a gelişinde de Beşiktaş Sahil Sarayı Hümayunu (Dolmabahçe Sarayı) önünde demirli kalmış, bir süre sonra da Haliç’e kapatılmıştır.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Gemi 8 adet 150 milimetrelik Krupp topu, 5 adet 150 librelik Armstrong topu, 2 adet 4, 2 adet 3 fontluk Krupp, 2 adet 5 namlulu Hockins, 2 adet 5, 4 adet namlulu Nordenfeld, 1 adet 12 ve 1 adet 6 librelik roket kovanı, 1 torpido atış kovanı, 2 torpido, 100 Martin Henry tüfeği, 100 Winchester tüfeği ve 40 adet tabanca taşımaktadır.

Ertuğrul 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğinde idi ve 8 metreye yakın su çekiyordu.

60 ton su alıyor, aldığı kömürle de 10 mil süratle 9 saat seyredebiliyordu.

Gemi zamanına göre modern araçlarla donatılmış, elektrikle aydınlatılmıştı.

Bunlar göz önüne alınarak fırkateynin çürüklüğünden başka kusuru yoktu denilebilir.

 Ertuğrul’un mürettebat sayısı kaynaklarda farklı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Süleyman Nutku, subayların ismini ve sayısını ayrıntılı olarak verirken erlerin sadece sayısını vermekle yetinmiştir.

54 subay ve 553 er olmak üzere toplam 607 kişiden bahseder.

Ertuğrul Fırkateyni nasıl battı? Kazadan kurtulan yüzbaşı her şeyi  anlattı...

Bazı çalışmalarda da Ertuğrul’un mevcudu toplam 609, 61 subay ve memur, 548 er ve erbaş olmak üzere toplam 609 kişi; 56 subay 537 er toplam 593; 62 subay 547 er ve erbaş, toplam 609; 61 subay ve memur 548 er toplam 609; 56 subay 537 er ve erbaş, 6 sivil personel olmak üzere toplam 599; toplam 607; 56 subay, 591 er ve bazı sivil teknisyenler olmak üzere toplam 655; 44 subay, 14 mühendis (yüzbaşı), 591 er, 5 sivil ve 1 şair olmak üzere toplam 655 olarak verilmektedir.

Fırkateynin mürettebatının 35’i Samsunlu 47’si ise Giresunlu’dur.

Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa - Vikipedi

 Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa, Dönemin Bahriye Nazırı

Abdülhamit, 1887 yılında Japonya İmparatoru Meiji’nin akrabası Prens Komatsu Akihito’nun bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından Japonya’ya bir heyet gönderilerek iadei ziyaret yapılmasını emretmişti.

Japonya 24 | Meici Restorasyonu 2 ve Ertuğrul Fırkateyni - Füsun Kavrakoğlu

Gemi, II. Abdülhamit’ten Japon İmparatoruna mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürecekti.

Padişahın isteği üzerine donanmanın en güzel gemisi olan Ertuğrul bu iş için tahsis edildi.

Ertuğrul Fırkateyni'nin Hazin Hikayesi | Denizcilik Bilgileri

Bazı uzmanların bu geminin çürük olduğu ve böyle bir seferi tamamlayamayacağı yönündeki raporlarına rağmen Ertuğrul Fırkateyni, Temmuz 1889’da İstanbul’dan yola çıktı.

İlk arızasını Süveyş kanalında yaptı ve güzergahı boyunca çeşitli limanlara uğrayarak seyahat etti. Fırkateyn, Singapur’a vardığında kafile başkanı Miralay Osman Bey Mirliva rütbesine terfi ettirildi ve paşa oldu.

Kafile, uğradığı ülkelerin halkları ve Müslümanlar tarafından görkemli sevgi gösterileriyle karşılandı, gemiyi kimi zaman binlerce kişiden oluşan gruplar ziyaret etti.

Gemi, 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nın Yokohama Limanı’na vardı.

Osman Paşa (mirliva) - Vikipedi

Gemi Komutanı Mirliva Osman Paşa.

İmparator Meiji, Türk amiralini ve heyetini görkemli bir şekilde karşıladı.

Şehir halkı Türk amiralinin saray arabası ile İmparatorun yanına gidişini sevgi gösterileriyle takip etti.

Ertuğrul Fırkateyni, Japon sularında kaldığı üç ay boyunca etrafındaki binlerce Japon kayığına 50 kişilik bandosuyla konserler verdi.

Türk Denizcilik Tarihi ve Ertuğrul Firkateyni

Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı.

Yola çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni planlandığı gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı’ndan ayrıldı.

Kalkışta hava koşulları iyi geçti, ancak ertesi gün, akşam saatlerinde güçlenen rüzgâr ile birlikte şiddetli dalgalar altında gemi zorlukla ilerliyordu.

Ertuğrul Firkateyni'nin Hazin Hikâyesi - Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi

40 m (130 ft) yüksekliğindeki mizena babafingo kırıldı ve sallanarak diğer yelkenlere vurarak ciddi hasara neden oldu.

Fırtına güçlenmeye devam ederken, gelen dalgalar güverte panellerini önden ayırdı.

Su kazan dairesinde bulunan kömür depolarına sızdı.

OĞUZ TOPOĞLU : 1889'da batan ertuğrul fırkateyni'nden kurtulanlar... |  Tarih, Şimşek, Geziler

Dört gün boyunca mürettebat, yelkenleri yamayarak hasarı onarmaya çalıştı.

Ayrıca pompalar yetersiz olduğu için gemiyi en fazla tehlikeye sokan kömür depolarına dolan suyu sürekli olarak kovalarla boşaltmaya çalıştılar.

Bütün çabalarına rağmen, geminin parçalanması yakındı ve tek seçenek yakınlardaki bir limana sığınmaktı.

Deniz suyunun dolması, makine dairesinde bulunan fırınlardan birini söndürdü.

Ertugrul-Firkateyni-Maketi – TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Yeterli itiş gücü olmamasından dolayı hareketsiz kalan gemi, rüzgâr ve dalgalarla Kuşimoto’nun doğu sahilindeki tehlikeli kayalara doğru sürüklenmeye başladı.

Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerine Vefa - Kuşimoto (Japonya) Ziyaretim -  mehmetates.org

Mürettebat, gemiyi kayaların önünde durdurmaya çalıştıysa da, başarılı olamadı.

Ertuğrul Firkateyni'nin Öyküsü

Ertuğrul Fırkateyni 18 Eylül 1890’da kayalara çarparak battı.

Kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi.

 Gemi Komutanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere diğer mürettebat şehit oldu.

1890 Ertuğrul Fırkateyni – Yaşanacak Dünya

Ertuğrul Fırkateyni’nin trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı.

Yöre halkı, kazadan kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi.

Ertuğrul Firkateyni'nin Öyküsü XIX. yy'dan Bugüne Türk-Japon ilişkiler

Torajiro Yamada isimli bir Japon, şehit yakınları ve kazazedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Toplanan para aynı kişi tarafından dönemin padişahına teslim edildi.

ertuğrul fırkateyni - sayfa 2 - uludağ sözlük

Hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatorunun talimatıyla Hiei ve Kongō isimli iki askeri gemi ile İstanbul’a gönderildi.

Târîhî Türk-Japon Dostluğunun Mihenk Taşı Ertuğrul Firkateyni Ve 1890'dan  Günümüze Târîh'e, Edebiyât'a ve Dil'e Ulaşan Yansımalar

Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapılmıştır.

Ertuğrul Firkateyni Faciası

İlk anıt Japonlar tarafından 1891’de inşa edilmiştir, 1929 yılında yine Japonlar tarafından genişletilmiştir.

Kanal B - Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anısına 'Ertuğrul Sergisi'

Şehitlik Anıtı, 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından da ziyaret edilmiştir.

1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmaktadır.

Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'da batışının 128. yılı

Kuşimoto kasabası Mersin ve Yakakent ile kardeş şehirdir.

Kuşimoto’da bir de müze bulunmaktadır.

1974 yılında inşa edilen Türk Müzesiʼnde Ertuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları, kişisel eşyaları ve heykelleri bulunmaktadır.

Ertuğrul 1980 fırkateyni konusu (Ertuğrul Gemisi)

Şehitler arasında Hasan Ali Yücel’in annesi Neyyire Hanım tarafından dedesi ve Can Yücel’in büyükdedesi Kaptan Ali Bey de bulunmaktaydı.

Şehit Olan Yüzbaşı ve Üstü Subaylar (587 kişi şehit olmuştur.)

Mirliva Osman Paşa, Kumandan

Miralay İbrahim Bey, Serçarkçı

Miralay Hüsnü Bey, Sertabip

Kaymakam Ali Bey, Süvari

Kaymakam Cemil Bey, Süvari Muavini

Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri için anıt - GÜNCEL Haberleri, Haber7

Binbaşı Yeniçeşmeli Nuri Bey, Süvariyi Sani

Binbaşı Asitaneli Mehmet Bey, Üçüncü Kaptan

Binbaşı Tekfurdağlı Ömer Bey, Dördüncü Kaptan

Binbaşı Kasımpaşalı Hacı Ahmet Bey, Çarkçı-yı Sani

Sağkolağası Yasef Efendi, Tabibi Sani

TSK Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anısına video paylaştı - Dailymotion Video

Solkolağası Beşiktaşlı Hasan Tahsin Kaptan, Seyrü Sefain Memuru

Solkolağası Kadıköylü Reşat Kaptan, Torpido Muallimi

Solkolağası Asitaneli Tevfik Kaptan, Beşinci Kaptan

Solkolağası Eyüplü Şevki Efendi, Dördüncü Çarkçı

Kalyon Katibi Kasımpaşalı Cemal Efendi, Serkatip

Yüzbaşı Yanyalı Celal Efendi, Topçu Zabiti

Yüzbaşı Kasımpaşalı Hamdi Efendi, Bölük Zabiti

Ertuğrul Fırkateyni Arif Hikmet Fevzi Ilgaz; Hasene Ilgaz

Yüzbaşı Davud Paşalı Hulusi Efendi, Bölük Zabiti

Yüzbaşı Yeniçeşmeli Nuri Efendi, Bölük Zabiti

Yüzbaşı Asitaneli Ömer Lütfi Efendi, Bölük Zabiti

Yüzbaşı Kasımpaşalı Mehmet Ömer Efendi, Bölük Zabiti

Yüzbaşı Asitaneli Mehmet Cemal Efendi, Çarkçı

Yüzbaşı Tophaneli Said Efendi, Çarkçı

Yüzbaşı Eyüplü Arif Efendi, Çarkçı

Denizcilik tarihinin ışığı Ertuğrul Fırkateyni - Fikriyat Gazetesi

Kurtulan Mürettebat (69 kişi kurtulmuştur.)

Yüzbaşı Bölük Zabiti Mustafa Sağkolağası

Kasımpaşalı Mehmet Arif Efendi, Çarkçıyı salis

Fırkateyn Katibi Oflu Mustafa Efendi, Katibi Sani

İmamı sınıfı salis Şileli Hafız Ali Efendi, İmam

Yüzbaşı Asitaneli Mehmet Ali Bey, Çarkçı

Mülazımı evvel Edirnekapılı İsmail Efendi, Muzika Zabiti

Mülazımı Sani Beşiktaşlı Haydar Efendi, Fotoğraf Memuru

Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesi film oldu - KÜLTÜR/SANAT/EDEBİYAT -  Tarihistan.org

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s