TOPAL MOLLA —- ALINTIDIR

TOPAL MOLLA

Tarihten not, İngiliz casusu Molla!- Kozmiktürk 

1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan’da tekke kurmuş.

Topal Mollanın müritleri 3 yıl içinde 200.000’e ulaşmış.

Müritlerin sayısı 1925’te 300 bini aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma başlatmış.

Bir yıl boyunca Afganistan‘da kan gövdeyi götürmüş.

O yıllarda Afgan kralı olan Emanullah Han, ülkesini terk etmek zorunda kalmış.

EMÂNULLAH HAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

Emanullah Han ülkesinden ayrılırken Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sormuş:

“Beni tanıdın mı?

Ben meşhur Topal Mollayım.

Afganistan’daki görevimi bitti, İngiltere’ye dönüyorum.”

“Seni tanıdım!” demiş kral…

“Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum.

Fakat halkıma o kadar çok tesir etmiştin ki, senin casus olduğuna onları bir türlü ikna edemedim ve inandıramadım.“

Sarıklı ve sakallı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış,  başına silindir şapkasını oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.

Düşünmek, sorgulamak, eleştirmek ve bunların sonucunda “hainlere biat etmemek, çok önem arz etmektedir”.

Çünkü Topal Molla’lar, sorgulayıp eleştiren beyinlere üşüşemez.

NOT: Emanullah Han, Kurtuluş Savaşımız esnasında Türkiye’ye büyük maddi yardımda bulunmuş, O’nun teşviki ile Afgan kadınlar da altın takılarını göndermişti.

Murad Çobanoğlu on Twitter: "Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk,  Afganistan Kralı Amanullah Khan (Emanullah Han) ile birlikte. /1928… "

Emanullah Han Atatürk hayranıydı ve O’nu örnek alıyordu.

Bu durum İngilizleri rahatsız etti.

Sonuç olarak, İngiliz ajanına İslami (!) darbe yaptırıldı…

TOPAL MOLLA* 1920 yılında Topal Molla... - Naftalin Kokulu Zamanlar |  Facebook

TOPAL MOLLA

Naci Kaptan

‘’Dün Afganistan’ın yaşadığı bu acı olayların tıpkı benzerini bugün Türk milleti olarak bizler yaşamaktayız.

Haini- Ajanı- Casusu görüyoruz, tanıyoruz ama maalesef kimseyi inandıramıyoruz’’

İslam’ı bilen ajanlar yetiştirerek Müslümanların kullanma oyunu sadece Türkiye Müslümanları üzerinde oynanan bir oyun değil.

Geçmişte Afganistan’da uygulanmış olan Topal Molla Devrimi, bu emperyal oyunlara ilginç örneklerden birisidir.

TOPAL MOLLA – TARİHTEN ALINACAK BİR DERS | Bozüyük Haber Ajansı | Bozüyük  Haberleri

EMANULLAH HAN

Emanullah Han, (1 Haziran 1892 – 25 Nisan 1960), Ülkesini İngiltere’nin etkisinden kurtararak bağımsızlığa kavuşmasına önderlik eden 1919 – 1929 yılları arası Afganistan Emiri, Emir Habibullah Han’ın oğluydu.

Babasının 1919’da öldürülmesinden bir hafta sonra amcasını tahttan indirip, müebbet hapse mahkum ettirerek 28 Şubat 1919’da tahta çıktı.

Tahta çıkma töreninde yaptığı konuşmada Afganistan’ın bağımsızlığını ilan etti.

Emanullah Han Öncülüğünde Bağamsızlık ve Reform Hareketleri (1919-1929) –  KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

İngilizler duruma müdahale etmelerine rağmen, I. Dünya Savaşı’ndan yıpranmış olarak çıkan İngiliz-Hint ordusu ile fazla etkili olamayan Afgan ordusu arasında ufak çaplı birkaç çatışma dışında bir olay yaşanmadı.

8 Ağustos 1919’da Ravalpindi’de Afganistan’ın bağımsızlığını tanıyan bir antlaşma imzalandı.

Ankara'ya gelen Eski Afgan Kralı Amanullah Han ile çiftlikte. (25.02.1930)  | İşte Atatürk | Atatürk Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Mustafa Kemal Atatürk ve Afganistan Emiri Emanullah Han, Ankara (1928).

ATATÜRK’Ü ZİYARET

Kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk ziyaret eden devlet başkanı Afganistan Kralı Emanullah Han olur.

Kral, batılı ülkelerin “Başkent nasıl olsa İstanbul’a taşınır” düşüncesiyle büyükelçilik bile açmakta isteksiz davrandıkları Ankara’ya 20 Mayıs 1928’de eşiyle birlikte gelir ve bir hafta boyunca Atatürk’ün konuğu olur.

Ziyaretten önce, o zamana kadar hiçbir yabancı devlet başkanı veya kral ağırlanmamış olan Ankara’da büyük bir seferberlik başlar.

Henüz yapılmış olan Ankara yolları başka yerlerden sökülüp getirilen ağaçlarla ağaçlandırılır, Ankara Palas’ın yapımına hız verilir.

Nadir 38 Fotoğrafla Afganistan Kralı Emanullah Han'ın Atatürk'ü Ziyareti –  MustafaKemâlim

Otel büyük bir hızla bitirilir ve döşenir.

Ankara’nın ilk ve o dönemde tek modern oteli olan Ankara Palas’ın ilk konukları Emanullah Han, eşi ve Afgan heyeti olur.

Yeni Türkiye’de yapılanlardan etkilenen Emanullah Han ile 22 Mayıs 1928’de Türkiye-Afgan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Afganistan’ın, elçiliklerini karşılıklı olarak “büyükelçilik” düzeyine çıkarması kararlaştırılır.

Afganistan Büyükelçiliği - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Böylece Kabil, o sırada Türkiye’nin dünyada büyükelçi bulundurduğu 26 ülkeden biri haline gelir.

Bu arada, Kabil’de o dönemde büyükelçi bulunduran iki ülkeden biri de Türkiye olmuştur.

Atatürk, ziyareti sırasında Emanullah Han’a jest yapmak için, Cumhurbaşkanlığı’nda Genel Sekreterliği’ni yürüten Yusuf Hikmet Bayur’u Kabil’e büyükelçi olarak göndereceğini açıklar.

Yusuf Hikmet Bayur - Biyografya

Sovyetlerle duayenlik rekabeti ve Afganların tutumu

Bu kararın ardından ilginç bir gelişme de yaşanır. Türkiye’nin Kabil’e büyükelçi atadığını gören Sovyetler Birliği, elçiliğini büyükelçilik düzeyine çıkarmaya karar verir.

Bu kararın hemen ardından Kabil’deki Rus elçisi, Yusuf Hikmet Bayur başkente gelmeden önce “büyükelçi” olarak güven mektubunu sunmak üzere girişimde bulunur.

Amaç, kendisi dışında kentteki tek büyükelçi olacak Bayur’un önüne geçmek ve “kordiplomatik duayeni” olmaktır.

Afganlar Türkiye’den yana tavır koyup Sovyet Büyükelçisi’ni Yusuf Hikmet Bayur Kabil’e gelene kadar bekletirler.

Bayur gelir gelmez hiç bekletilmeden huzura kabul edilir ve güven mektubunu sunar.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Turkish Embassy in Kabul

Bayur’dan bir saat sonra da Sovyet Büyükelçi güven mektubunu sunmak üzere huzura kabul edilir.

Sovyet diplomat, bekletildiği için, Bayur gelmeden bir gün önce Afganistan Dışişleri Bakanlığı’na bir nota vererek, Türkiye Büyükelçisi’nden daha önce başvurduğunu ve “duayenlik hakkının” kendisinde olduğunu belirtir.

Notaya cevap vermek için görüşüne başvurulan Afganistan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cevat Bey de Türk’tür.

Cevat Bey, Bayur’un Emanullah Han’ın Ankara ziyareti sırasında Kabil’e atandığı ve Atatürk tarafından bizzat Kral’a takdim edildiği için “duayenlik hakkı”nın Türkiye’de olduğu yönünde görüş bildirir.

Ziyaretinden önce anayasasından “Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslam’dır”, milletvekili yeminlerinden “Vallahi” ifadelerini çıkaran, ziyareti sırasında Latin alfabesi yolunda bir adım olarak Latin rakamlarını kabul eden Türkiye’de yapılanlar Emanullah Han’ı etkiler. 

Ankara... Ankara... - Bir Başkentin Doğuşu Bilal N. Şimşir

(Büyükelçi Bilal Şimşir’in anılarından)

AFGANİSTAN’DAKİ SOFTALAR YENİLİKLERE KARŞI

Yenilik hareketleri nedeniyle mütedeyyin İslami çevrelerin muhalefetiyle karşılaştı.

 1928’de Avrupa, Türkiye, Mısır ve Hindistan’ı kapsayan bir ziyaretten sonra ülkesine döndükten sonra yasama reformu ve kadınlara siyasi haklar tanınması gibi yeni tasarıları açıkladı.

Bunun üzerine mollaların sert tepkisiyle karşılaştı.

Kasım 1928’de Celalabat’ta patlak veren bir kabile ayaklanması sırasında ünlü bir kabile lideri olan Baççei Sakov, başkent Kabil’i ele geçirdi ve kendisini Hükümdar ilan etti.

Emanullah Han tahtı yeniden ele geçirmeyi denediyse de başarılı olamadı ve Afganistan’dan ayrılmak zorunda kaldı.

14 Ocak 1929’da gecenin ortasında, Emanullah Han kardeşi İnayetullah Han’a Krallığı devretti ve gizlice Kandahar’a doğru Kabil’den kaçmaya çalıştı.

Afganistan nerede? | Afganistan Türkiye arası kaç km? | Afganistan harita

Ancak Habibullah Kalakani ve takipçileri at sırtında Emanullah’ın binmiş oluğu Rolls-Royce’u kovaladı ama Emanullah kaçmayı başardı.

Emanullah Han sonraki yaşamını sürgünde geçirdi.

SOFTALARIN KIŞKIRTMASI

Softalar Türkiye’ye gönderilecek Afgan kızlar için isyan çıkardı

Afgan Kralı, Atatürk’ten aldığı ilhamla ülkesinde reformlar yapmaya yönelir.

Atatürk Afgan Kralı Emanullah Han ile birlikte Ankara'da-1928 | Afgan, Kral

Ancak Atatürk, Türkiye’nin Avrupa’nın doğusunda, Afganistan’ın ise Asya’nın ortasında olduğunu belirterek, Yusuf Hikmet Bayur’la Emanullah Han’a “çok dikkatli ve çok temkinli olması” yönünde mesaj gönderir.

Atatürk’ün uyarısından bir süre sonra Afganistan’da gerici bir ayaklanma patlar.

Gerekçe; eğitim için Türkiye’ye gönderilmek üzere seçilen 15-20 kişilik kız öğrenci grubu için “Dinsiz Emanullah kızlarımızı kafirlere peşkeş çekecek” diye çıkarılan söylentidir.

Afganistan Tarihi

Güney’deki aşiretler ayaklanır, isyancılar Kabil’e doğru yürümeye başlar.

O sırada Afgan ordusunu ıslah etmek üzere Kabil’de bulunan General Kazım Orbay başkanlığındaki Türk askeri heyeti, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü imzasıyla gönderilen yazılı talimatla, Emanullah Han’ı “Türk vatanını müdafaa eder gibi, hayatlarını ortaya koyarak” korumakla görevlendirir.

Atatürk’ten Kral’a: Türk zabitan sizin için fedayı hayat emri almıştır

Atatürk de, Kral’ın huzurunda açılacak özel bir telgrafta Emanullah Han’a şu mesajı gönderir:

“Son günlerde Zatı Şahanenizi mustarip eden bazı ahval ve hadisattan haberdar oldum.

Eğer vaki ise öz kardeş bildiğim sizin ıstırabınızı tahfife medar olacak noktai nazarlarımı bildirmek üzere beni hakikatten haberdar ediniz.

Orada bulunan ve yolda emrinize iltihak etmek üzere olan bilcümle Türk ümera ve zabitanı sizin için fedayı hayat emrini almışlardır.

Büyük alaka ile cevabınızı intizar ederim kardaşım.”

Mustafa Kemal Atatürk Afganistan Kralı Amanullah Han'la birlikte, Ankara.  (25.05.1928) | İşte Atatürk | Atatürk Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Atatürk’ün bu mesajı sunulamadan isyancılar Kabil’e girer.

Emanullah Han, Yusuf Hikmet Bayur’un ifadesiyle “bir çaduriye bürünerek, kadın kılığında Kabil’den kaçar” ve Roma’ya yerleşir.

Zaman zaman Türkiye’ye gelerek Atatürk’le de görüşür.

(Büyükelçi Bilal Şimşir’in anılarından)

İNGİLTERE’NİN PROVOKASYONLARI VE TOPAL MOLLA

1919 yılında Afganistan’ın yönetimini İngilizlerden bağımsız yürütme hakkını

Ravalpindi Savaşı ile kazanan Emanullah Han, 1923’de kendisini Afgan Emiri ilan eder.

Topal molla - Güncel bilgi, kültür ve içerik sitesi - Notdefteri.net

1920 yılında, Afganistan’da Topal Molla lâkabıyla tanınan bir zat ortaya çıkar ve önce bir tekke kurar. Hemen ardından kendi adamlarını Afganistan’ın dört bir yanına salarak ‘’şöyle büyük bir evliya, böyle büyük bir ulema’’ şeklinde reklamını yaptırır.

Afganistan üzerinde ekonomik yaptırımlarını kaybetmek istemeyen İngiltere,

Lawrence tipi bir İngiliz ajanını görevlendirir.

İngiliz Ajanla birlikte görevli gelen diğer ajanlar, Topal Molla lakabı verilen ajan hakkında kerametler anlatmak üzere bölgeye dağılırlar.

Köy köy, kasaba kasaba gezerek Topal Molla’nın kerametlerini anlatırlar.

Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde binlerce müridi olur Topal Molla’nın.

3 yıl içerisinde sayısı yüz binleri aşan mürit toplar etrafına.

Üç yıl gibi çok kısa bir zaman içinde Topal Molla’nın müritlerinin sayısı 200 bine ulaşır ve 1925 yılına gelindiğinde daha da artarak 300 bini aşar.

İNGİLİZ CASUSU “TOPAL MOLLA” AFGANİSTAN'I NASIL KARIŞTIRMIŞ?

Topal Molla.

Tarikat şeyhi olarak geniş bir çevre ve etki alanına sahip olduktan sonra ülkesini bağımsız yönetmeye çalışan Emir Emanullah Han’a karşı, müritlerini kışkırtır

Devlet yönetiminde yolsuzluk yapıldığını, ahlaksızlık ve israfın çok olduğunu, hükümete ve başındaki krala karşı mücadele etmenin Farz olduğunu anlattığı müritleriyle beraber ülkeyi iyice karıştırır.

Topal Molla, istediği güce ulaşınca Afgan emirine karşı ayaklanma başlatır.

Dunya hali - 1920 yılında, Topal Molla lakabıyla tanınan... | Facebook

Bir yıl içinde büyük katliamlar yapılarak oluk oluk kan akıtılmış, Afgan Kralı Emanullah’ın ülkesinden kaçmaktan başka çaresi kalmamıştır.

Emir Emanullah Han bu şahsın ‘ajan’ olduğunu bildiği halde, halkına bunu söyleyemez.

Ülkede kardeş kanı dökülmeye başlayınca, halkı karşısına almaktan ve daha çok kan dökülmesinden çekinen Emanullah Han 1929’da ülkesini terk eder.

Bir daha da ülkesine dönemez.

Emanullah Han, Kabil Hava limanında İtalya’ya gitmek üzere uçağın hareketini beklerken, bastonlu, İngiliz tipi takım elbiseli, beyaz şapkalı sarışın bir adam yanına yaklaşır.

Açık İstihbarat, Düşünen Beyinlere Bilginin Adresi: Bir dönemin modern  Afganistan'ından geriye sadece fotoğraflar İşte 35 yıl önceki Afganistan

Bu kişi Emanullah Han’ı selamlar ve hemen sorar;

“Beni tanıdın mı?

Ben o meşhur Topal Mollayım.

Afganistan’ı karıştırmakla görevliydim, görevimi başarıyla bitirdim ve şimdi İngiltere’ye dönüyorum’’ ‘Benim ajan olduğumu bildiğin halde neden bunu halkına söylemedin?

Bu benim en büyük korkumdu, ama sen bunu bile yapamadın!

Bildiğin halde neden sustun’.

Ülkesini terk etmek zorunda kalan Emir Emanullah Han, ‘Söyleseydim daha da kötü olayların olabileceğinden korktum.

Çünkü halkımın size olan güveni çok fazlaydı’ der.

‘’Ben senin İngiliz ajanı olduğunu ve hangi görevle Afganistan’a gönderildiğini çok iyi biliyordum. 

Sen, halkımı öylesine etkilemiştin ve onların gönüllerine girmiştin ki senin İngiliz casusu olduğuna onları inandırmamın imkanı yoktu’’

İngiliz ajanı Topal Molla, sarığını, fesini atmış, uzun sakallarını kesmiş, başında İngiliz fötr şapkası, boğazında gayet kibar kravatıyla, kazandığı zaferin mağrurluğu için de İngiltere’ye yola çıkmıştı.

TOPAL MOLLA - YouTubeBu olayı İngiliz ajan Topal Molla’nın hatıralarında anlattığı yazılır.

Dün Afganistan’ın yaşadığı bu acı olayların aynısın bugün Türk milleti olarak bizler yaşamaktayız.

Haini- Ajanı- Casusu görüyoruz, tanıyoruz ama maalesef kimseyi inandıramıyoruz!

 Tanrı, milletimize merhamet ederek, uyandırsın ve kısa zamanda bu Topal Mollaların kurduğu kirli tuzaklardan korusun.

İbretlik Bir Yazı . TOPAL MOLLA...... - Beşkazalı Yörükler | Facebook

Kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Emanullah_Han

http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/ataturku-afganistanda-basimiz-taniriz,1945

http://www.kamudannethaber.com/yazarlar/orhan-kilicoglu/topal-molla-kimdir/809/

http://www.114haber.com/dini/kesnizani-tarikati-topal-molla-fethullah-gulen-ve-alinacak-onemli-dersler-h1323.html

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s