TÜRK SANAT MÜZİĞİNDE MAKAMLAR — ALINTIDIR

TÜRK SANAT MÜZİĞİNDE MAKAMLAR

türk sanat müziğinde makamlar ile ilgili görsel sonucu

Makam Nedir

türk sanat müziğinde makamlar ile ilgili görsel sonucu

Türk musikisinde, kullanılan ses dizilerinin (gam) belli kurallar çerçevesinde kullanılmasıdır.

Makamların dizileri, aralıkları eşit olmayan toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur.

Dizileri aynı olan makamlar birbirlerinden seyirlerine göre ayrılır.

Bu yüzden makamda seyir çok önemlidir.

Makamların karar sesleri, güçlüsü, yedeni ve asma kararları olur.

 Durak, ilk dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir.

 Güçlü, genellikle ikinci dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir ve parçanın ortalarında geçici karar perdesi olarak kullanılır.

Yeden, genellikle parçanın bitişinde karar perdesinden önce kullanılan makamına göre yarım veya tam ses olabilen bitiş duygusunu güçlendirici sestir.

 Asma Karar, eser içerisinde başka bir makama hatırlatma yapmak için kullanılan kısa süreli kalışlardır.

Asma kararlar makamın dizisi içinde herhangi bir ses olabildiği gibi genellikle de hatırlatılmak istenen makam ile asıl makamın ortak seslerinden bir olur.

Asma kararlarda asla başka bir makama geçiş yapılmaz çünkü asıl makamın özellikleri ortadan kalkar.

türk sanat müziğinde makamlar ile ilgili görsel sonucu

Makamın sekiz sesi dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle meydana gelir.

 Bunlar;

 Çargah dörtlüsü

 Çargah beşlisi

 Rast dörtlüsü

 Rast beşlisi

 Uşşak dörtlüsü

 Hüseyni beşlisi

 Hicaz dörtlüsü

 Hicaz beşlisi

 Kürdi dörtlüsü

 Kürdi beşlisi

 Buselik dörtlüsü

 Buselik beşlisi

 Segah dörtlüsü

 Segah beşlisi

 Saba dörtlüsü

 Nikriz beşlisi

 Hüzzam beşlisi

 Ferahnak beşlisi

 Makamlar, inici, çıkıcı veya inici-çıkıcı bir seyre sahiptir.

Basit, bileşik ve şed makamlar olmak üzere üçe ayrılır.

türk sanat müziğinde makamlar ile ilgili görsel sonucu

Makam Çeşitleri

Türk müziğinde 16 adet basit makam vardır. ile ilgili görsel sonucu

 1. Basit Makamlar

Tam dörtlü ve tam beşlilerin birleşmesiyle meydana gelen makamlardır.

Genellikle birleşme yerindeki ses makamın güçlüsüdür.

Türk müziğinde 16 adet basit makam vardır.

Bunlar: Çargah Makamı, Buselik Makamı, Kürdî Makamı, Rast Makamı, Uşşak Makamı, Hicaz Makamı, Uzzal Makamı, Hümayun Makamı, Zirgüleli Hicaz Makamı, Neva Makamı, Tahir Makamı, Bayati Makamı, Muhayyer Makamı, Hüseyni Makamı, Karcığar Makamı ve Basit Suzinak Makamı’dır.

 1. Bileşik Makamlar

Çeşitli makamların birleştirilerek farklı bir makam haline gelmiş makamlardır.

Ferahfeza, Dilkeşide, Ruy-i Irak bu makamlara örnektir.

türk müziğinde bileşik makamlar ile ilgili görsel sonucu

 1. Şedd (Göçürmeli) Makamlar

Makamın yapısı bozulmadan karar sesinin farklı bir sese göçürülmesinden oluşan; kendine özgü geçkilerle ve seyir yapısı ile ait olduğu basit makamdan ayrılan makamlardır.

Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar ile ilgili görsel sonucu

16 adet şedd makam vardır.

Bunlar:

 1- ÇARGAH MAKAMI ŞEDDLERİ:

   1.1 Bu makamın Acemaşiran perdesine göçürülmesinden Acemaşiran Makamı,

   1.2 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Mahur Makamı elde edilir.

2- BÛSELİK MAKAMININ ŞEDDLER:

   2.1 Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Sultan-ı Yegâh Makamı,

   2.2 Bu makamın Hüseyniaşiran perdesine göçürülmesinden Ruhnüvaz Makamı,

   2.3 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Nihavent Makamı elde edilir.

3- KÜRDÎ MAKAMININ ŞEDDLERİ:

   3.1 Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Ferahnüma Makamı,

   3.2 Bu makamın Hüseyniaşiran perdesine göçürülmesinden Aşkefza Makamı,

   3.1 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Kürdili Hicazkâr Makamı elde edilir.

 (Bazı önemli kaynaklarda, Kürdili Hicazkâr Makamı ‘Bileşik Makam’ olarak değerlendirilmektedir).

4- ZİRGÜLELİ HİCAZ MAKAMININ ŞEDDLERİ:

   4.1 Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Şedaraban Makamı,

   4.2 Bu makamın Hüseyniaşiran perdesine göçürülmesinden Suzidil Makamı,

   4.3 Bu makamın Irak perdesine göçürülmesinden Evcara Makamı,

   4.4 Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Hicazkâr Makamı ve Zirgüleli Suzinak Makamı elde edilir.

Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar ile ilgili görsel sonucu

5- NEVESER MAKMININ ŞEDDİ:

   5.1 Bu makamın Acemaşiran perdesine göçürülmesinden Rengidil Makamı elde edilir.

6- SEGÂH MAKAMININ ŞEDDİ:

   6.1 Bu makamın Nim Hicaz (#Do) perdesine göçürülmesinden Heftgâh Makamı elde edilir.

7- RAST MAKAMININ ŞEDDİ:

   7.1 Bu makamın Dügâh perdesine göçürülmesinden Nişaburek Makamı elde edilir.  

 Türk müziğinde 590 makam tespit edilmiştir.

Ancak bunların birçoğu bugün kullanılmamaktadır.

(günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır).

Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar ile ilgili görsel sonucu

Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar

 1. Âb-ı Kevser
 2. Acem
 3. Acem-Aşîrân
 4. Acem-Bâ-Zir-Keşîde
 5. Acem-Buselik
 6. Acem-Irak
 7. Acem-Kürdî
 8. Acem-Murassa
 9. Acem-Rast
 10. Acem-Zemzeme
 11. Acem-Zir-Keşide
 12. Acemli Rast
 13. Âgâaze-i Kâbili
 14. Aheng-i-Tarâb
 15. Akberi
 16. Anber-Efşân
 17. Araban
 18. Araban-Kürdî
 19. Araban-Nigâr
 20. Araban-ı-Cedîd
 21. Arazbar
 22. Arazbar-Buselik
 23. Arazbar-Zemzeme
 24. Avaz-ı Zenbûr
 25. Azrâ
 26. Aşiran
 27. Aşîrân-Mâye
 28. Aşîrân-Vefâdar
 29. Aşiran-Zemzeme
 30. Aşk-Efzâ
 31. Bâd-ı-Sabâ
 32. Bahar
 33. Bahr-i-Nazik
 34. Bayati
 35. Bayâti-Arabân
 36. Bayâti-Arabân-Bûselik
 37. Bayâti-Aşîrân
 38. Bayâti-Bûselik
 39. Bayâti-Hisâr
 40. Bayâti-Isfahân
 41. Bayâti-Kürdî
 42. Bend-i-Buselik
 43. Bend-i-Hisar
 44. Beste-Hisâr
 45. Beste-Isfahan
 46. Beste-Nigâr
 47. Beste-Nigâr-Hisarek
 48. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
 49. Beste-Nigâr-ı-Kadim
 50. Beynel-Bahreyn
 51. Beyza
 52. Bezm-i Tarâb
 53. Bezmâra
 54. Buhari
 55. Buselik
 56. Bûselik-Aşîrân
 57. Bûselik-Gerdâniye
 58. Bûselik-Geveyşt
 59. Bûselik-Mâye
 60. Bûselik-Nevrûz
 61. Bûselik-Selmek
 62. Bûselik-Şehnaz
 63. Bûstan
 64. Büzürk
 65. Büzürk-Gerdâniye
 66. Büzürk-Geveyşt
 67. Büzürk-Mâye
 68. Büzürk-Nevrûz
 69. Büzürk-Selmek
 70. Büzürk-Şehnâz
 71. Canfezâ
 72. Çârgâh
 73. Çârgâh-Âcem
 74. Çârgâh-Gerdâniye
 75. Çârgâh-Mahûr
 76. Çehâr-Âgâazin
 77. Daği-Bayâti
 78. Danişverân
 79. Dil Âvîz
 80. Dil-Ârâ
 81. Dil-Efruz
 82. Dil-Keşide
 83. Dil-Nişin
 84. Dil-Ruba
 85. Dil-Sûz
 86. Dildâr
 87. Dilkeş-Haveran
 88. Dilküşâ
 89. Dost-Gahî
 90. Dügâh
 91. Dügâh-Buselik
 92. Dügâh-Mâye
 93. Dügâh-ı Acem
 94. Dügâh-ı Kadim
 95. Ebû-Selik
 96. Efrûhiten
 97. Evcara
 98. Evc (Eviç)
 99. Evc-Aşirân)
 100. Evc-Bûselik
 101. Evc-Gerdâniye
 102. Evc-i Muhâlif
 103. Evc-Isfahân
 104. Evc-Maklüb
 105. Evc-Mâye
 106. Evc-Nihâvendi
 107. Ferâh
 108. Ferâh-Âver
 109. Ferâh-Zâyi
 110. Ferâhfezâ
 111. Ferâhnâk
 112. Ferâhnümâ
 113. Ferâhzâr
 114. Gamz-Edâ
 115. Gazâl
 116. Gerdâniye
 117. Gerdâniye-Bûselik
 118. Gerdâniye-Büzürk
 119. Gerdâniye-Hicâz
 120. Gerdâniye-Hüseynî
 121. Gerdâniye-Irak
 122. Gerdâniye-Isfahân
 123. Gerdâniye-Kûçek
 124. Gerdâniye-Kürdî
 125. Gerdâniye-Nevâ
 126. Gerdâniye-Nigâr
 127. Gerdâniye-Nikrîzi
 128. Gerdâniye-Rast
 129. Gerdâniye-Rehâvî
 130. Gerdâniye-Uşşâk
 131. Gerdâniye-Zirgüle
 132. Geveyşt
 133. Geveyşt-Bûselik
 134. Geveyşt-Büzürk
 135. Geveyşt-Gerdâniye
 136. Geveyşt-Hicâz
 137. Geveyşt-Hüseynî
 138. Geveyşt-Irak
 139. Geveyşt-Isfahân
 140. Geveyşt-Kûçek
 141. Geveyşt-Nevâ
 142. Geveyşt-Rehâvî
 143. Geveyşt-Uşşâk
 144. Geveyşt-Zirgüle
 145. Gonca-i-Rânâ
 146. Gururî
 147. Gül-Ruh
 148. Güldeste
 149. Gülistan
 150. Gülizar
 151. Gülnâri
 152. Gülzâr
 153. Gülşen-i Vefâ
 154. Hadrâ (Hazrâ)
 155. Harran
 156. Hâver
 157. Hayâl-i Murâd
 158. Hayân
 159. Hazân
 160. Heftgâh
 161. Hicaz
 162. Hicaz Aşiran
 163. Hicaz-Acem
 164. Hicâz-Bûselik
 165. Hicâz-Büzürk
 166. Hicâz-Gerdâniye
 167. Hicâz-Geveyşt
 168. Hicâz-Irak
 169. Hicâz-Mâye
 170. Hicâz-Nevrûz
 171. Hicâz-Selmek
 172. Hicâz-ı Muhâlif
 173. Hicâz-ı Reke
 174. Hicâz-ı Türkî
 175. Hicâz-ı-Hicâz
 176. Hicâz-Zemzeme
 177. Hicâz-Şehnâz
 178. Hicâzeyn
 179. Hicâzî Hüseynî
 180. Hicâzî Isfahân
 181. Hicâzî Uşşâk
 182. Hicâzkâr
 183. Hicâzkâr-Bûselik
 184. Hicâzkârı-Kürdî
 185. Hisar
 186. Hisâr- Vech-i Şehnâz
 187. Hisâr-Aşîrân
 188. Hisâr-Bûselik
 189. Hisâr-Evc
 190. Hisâr-ı Büzürk
 191. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
 192. Hisâr-ı Kâdim
 193. Hisâr-ı Kürdî
 194. Hisâr-ı Nîk
 195. Hisârek
 196. Hocest
 197. Horasan
 198. Hoş-Serâ
 199. Hucet
 200. Hüdavendigar
 201. Hufte-Isfahân
 202. Hûzi
 203. Huzî-Aşîrân
 204. Hûzi-Bûselik
 205. Hümayun
 206. Hüseynî
 207. Hüseynî- Geveyşt
 208. Hüseynî-Acem
 209. Hüseynî-Aşîrân
 210. Hüseynî-Bûselik
 211. Hüseynî-Gerdâniye
 212. Hüseynî-Horasâni
 213. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
 214. Hüseynî-Nevrûz
 215. Hüseynî-Nikrîz
 216. Hüseynî-Rehâvi
 217. Hüseynî-Sabâ
 218. Hüseynî-Şehnâz
 219. Hüsn-ü Ân
 220. Hüzzam
 221. Hüzzam-ı Cedîd
 222. Hüzzam-ı Kadim
 223. Hüzzam-ı Rumi
 224. Irak
 225. Irak-Geceyşt
 226. Irak-Gerdaniye
 227. Irak-Mâye
 228. Irak-Nevrûz
 229. Irak-Selmek
 230. Irak-Şehnaz
 231. Irakı Acem
 232. Isfahan
 233. Isfahân-Bûselik
 234. Isfahân-Gerdâniye
 235. Isfahân-Geveyşt
 236. Isfahân-Irak
 237. Isfahân-Mâye
 238. Isfahân-Nevrûz
 239. Isfahân-Selmek
 240. Ifahân-ı Cedîd
 241. Isfahân-ı Sultâni
 242. Isfahân-Zemzeme
 243. Isfahân-Şehnâz
 244. Isfahânek-i Atîyk
 245. Isfahânek-i Cedîd
 246. Isfahânek
 247. Kâbilî
 248. Karcığar
 249. Kebûter
 250. Kûçek
 251. Kûçek-Geveyşt
 252. Kûçek-Mâye
 253. Kûçek-Nevrûz
 254. Kûçek-Selmek
 255. Kûçek-Sümbüle
 256. Kûçek-Zemzeme
 257. Kûçek-Şehnâz
 258. Kürdî
 259. Kürdî-Aşiran
 260. Kürdili Çargâh
 261. Kürdili Hicazkâr
 262. Kürdili Hümayun
 263. Lâle-Gül
 264. Lâle-Rûh
 265. Mahur
 266. Mâhûr-Aşîrân
 267. Mâhûr-Bûselik
 268. Mahur-Hân
 269. Mahur-i Kebir
 270. Mahur-i Kebir-i Kadim
 271. Mahur-i Sagîyr
 272. Mâhûrek (Mahur-i Sagîyr)
 273. Mâhûri
 274. Matlûb
 275. Matlûbek
 276. Mâverâünnehr
 277. Mâye
 278. Mâye-Bûselik
 279. Mâye-Büzürk
 280. Mâye-Hicâz
 281. Mâye-Hüseynî
 282. Mâye-i Atîyk
 283. Mâye-i Kebîr
 284. Mâye-i Kevser
 285. Mâye-Irak
 286. Mâye-Isfahân
 287. Mâye-Kûçek
 288. Mâye-Nevâ
 289. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
 290. Mâye-Rehâvî
 291. Mâye-Uşşâk
 292. Mâye-Zirgüle
 293. Mâşûk
 294. Meclis-Efruz
 295. Mellâhi
 296. Mezmîm
 297. Mihr-i Cân
 298. Muhalif
 299. Muhalif-i Irak
 300. Muhalif-i Rast
 301. Muhâlifek
 302. Muhayyer
 303. Muhayyer Buselik
 304. Muhayyer Irak
 305. Muhayyer Kürdî

 306.Muhayyer Segâh

 307.Muhayyer Sümbüle

 308.Muhayyer Zirgüle

 309.Muhayyer-Zîrkeş

 310.Mûtedil

 311.Mûtrıbân

 312.Mûvafık

 313.Müberkâa

 314.Mücenebûr-Remel

 315.Müjdegâni

 316.Mürgâk

 317.Müsteâr

 318.Müsteârek

 1. Müteaddi
 2. Müşküye (Segâh-Aşiran)
 3. Na-Murâd
 4. Nağme-i Kâbil
 5. Naz
 6. Naz-u Niyaz
 7. Nâzenin
 8. Necd-i Hüseynî
 9. Nesim
 10. Nev-Edâ
 11. Nev-Eser
 12. Nev-Resîde
 13. Nevâ
 14. Nevâ-Acem
 15. Nevâ-Aşiran
 16. Nevâ-Buselik
 17. Nevâ-Gerdaniye
 18. Nevâ-Geveyşt
 19. Nevâ-Hüseynî
 20. Nevâ-Kürdî
 21. Nevâ-Mâye
 22. Nevâ-Nevrûz
 23. Nevâ-Selmek
 24. Nevâ-Şehnaz
 25. Nevây-ı Uşşak
 26. Nevâziş
 27. Nevbahar
 28. Nevrûz
 29. Nevrûz-Bayati
 30. Nevrûz-Buselik
 31. Nevrûz-Büzürk
 32. Nevrûz-Hicaz
 33. Nevrûz-Hüseynî
 34. Nevrûz-i Acem
 35. Nevrûz-i Arâb
 36. Nevrûz-i Hârâ
 37. Nevrûz-i Rast
 38. Nevrûz-i Rûmî
 39. Nevrûz-i Sultani
 40. Nevrûz-Irak
 41. Nevrûz-Isfahan
 42. Nevrûz-Kûçek
 43. Nevrûz-Nevâ
 44. Nevrûz-Rehâvî
 45. Nevrûz-Sabâ
 46. Nevrûz-Uşşâk
 47. Nevrûz-Zirgüle
 48. Neşât-Âver
 49. Nigâr
 50. Nigâr-ı Nîk
 51. Nigâr-ı Nîk-Acem
 52. Nigârçek
 53. Nigârek
 54. Nihavent
 55. Nihâvendi Cedîd
 56. Nihâvendi Kebir
 57. Nihâvendi Rûmî
 58. Nihâvendi Sagîyr
 59. Nikriz
 60. Nikriz-i Kebir
 61. Nikriz-i Sagîyr
 62. Nikriz-Segâh
 63. Nişâbûr (Nişâpûr)
 64. Nişaburek
 65. Nühüft (Nihift)
 66. Nühüft-Hicâzî
 67. Nühüft-i Kadim
 68. Pay-Zen-i Sabâ
 69. Pençgâh
 70. Pençgâh-ı Aşl
 71. Pençgâh-ı Zâid (Zâide)
 72. Perzerîn
 73. Pesendîde
 74. Pûşegân
 75. Râh-i Gül
 76. Râh-i Hâr-Ken
 77. Râh-i Hâr-Keş
 78. Râh-i Hûsrevâni
 79. Râh-i Rûh
 80. Râh-i Şeb-Diz
 81. Rahat-Fezâ
 82. Rahâtül-Ervâh
 83. Râmiş-Huvar
 84. Râmiş-i Cân
 85. Rast
 86. Rast-Acem
 87. Rast-Gerdaniye
 88. Rast-Geveyşt
 89. Rast-Hâverân
 90. Rast-Kürdî
 91. Rast-Mâhir
 92. Rast-Mâye
 93. Rast-Nevrûz
 94. Rast-Selmek
 95. Rast-ı Cedîd
 96. Rast-ı Kebir
 97. Rast-Şehnaz
 98. Rehâvî (Rehâvî)
 99. Rehâvî-Gerdanîye
 100. Rehâvî-Geveyşt
 101. Rehâvî-Mâye
 102. Rehâvî-Nevrûz
 103. Rehâvî-Selmek
 104. Rehâvî-Şehnâz
 105. Rekb (Çârgâh-Rekb)
 106. Rekb-i Nevrûz
 107. Reng-i Dil
 108. Reva-Irak
 109. Revnâk-Nümâ
 110. Ridâyî
 111. Rûh
 112. Rûh-Efzâ
 113. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
 114. Rûy-i Aşîrân
 115. Rûy-i Hicaz
 116. Rûy-i Irak
 117. Rıdvân
 118. Saba
 119. Sabâ-Aşîrân
 120. Sabâ-Bûselik
 121. Sabâ-Uşşâk
 122. Sabâ-Zemzeme
 123. Safa
 124. Sazkâr
 125. Se-Bahr
 126. Sebz-Ender-Sebz
 127. Sebz-Ender-Sebz-i Hisar
 128. Sebz-Ender-Sebz-i Kadim
 129. Sebz-î Hisar
 130. Sebz-î Taze
 131. Sebzî
 132. Segâh
 133. Segâh-Acem
 134. Segâh-Araban
 135. Segâh-Mâye (Mâye)
 136. Segâh-Muhayyer
 137. Selmek (Selmekî)
 138. Selmek-Büzürk
 139. Selmek-Hicâz
 140. Selmek-Hüseynî
 141. Selmek-i Kebir
 142. Selmek-i Sagîyr
 143. Selmek-Irak
 144. Selmek-Isfahân
 145. Selmek-Kûçek
 146. Selmek-Rast
 147. Selmek-Rehâvî
 148. Selmek-Zirgüle
 149. Ser-Bülend
 150. Ser-Henk
 151. Serendâz (Seng-Endâz)
 152. Sipihr
 153. Sipihr-Hüseynî
 154. Sipihr-Uşşâk
 155. Sireng
 156. Sultan-ı Buselik
 157. Sultan-ı Cedîd
 158. Sultan-ı Nevâ
 159. Sultan-ı Segâh
 160. Sultan-ı Yegâh
 161. Sultan-ı-Irak
 162. Suz-i Dil
 163. Suz-i Dilâra
 164. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
 165. Sünbüle
 166. Sünbüle-i Kâdîm
 167. Sünbüle-Nihâvend
 168. Şâd-Kâmı
 169. Şâh
 170. Şâhî
 171. Şâhvâr (Şehvâr)
 172. Şedd-i Arabân
 173. Şehnaz
 174. Şehnâz-Aşîrân
 175. Şehnâz-Bûselik
 176. Şehnâz-Büzürk
 177. Şehnâz-Hâverân (Irak)
 178. Şehnâz-Hicâz
 179. Şehnâz-Hüseynî
 180. Şehnâz-Kûçek
 181. Şehnâz-Kürdî
 182. Şehnâz-Nevâ
 183. Şehnaz-Rast
 184. Şehnâz-Rehâvî
 185. Şehnâz-Uşşâk
 186. Şehnâz-Zirgüle
 187. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
 188. Şehvâr
 189. Şems-Efrûz
 190. Şeref-Nümâ
 191. Şevk-Âver
 192. Şevk-Efzâ
 193. Şevk-Engîz
 194. Şevk-i Cedîd
 195. Şevk-i Dil
 196. Şevk-i Serâb
 197. Şevk-i Tarâb
 198. Şeşgâh
 199. Şiâr
 200. Şinâver
 201. Şirâz
 202. Şirâz-Sünbüle
 203. Şirîn
 204. Şivekâr
 205. Şîvekeş
 206. Şîvenümâ
 207. Şûrî
 208. Şüster
 209. Tâhir
 210. Tâhir-Buselik
 211. Tâhir-i Kebir
 212. Tâhir-i Sagîyr
 213. Tâhir-Kürdî
 214. Tanık
 215. Tarz-ı Bihîn
 216. Tarz-ı Cedîd
 217. Tarz-ı Nevin
 218. Tebriz
 219. Tehrîzî
 220. Tereşşüd
 221. Terkîb-i Sabâ
 222. Tüvânger
 223. Urfa-Mahur
 224. Uzzâl
 225. Uzzâl-Acem
 226. Uzzâl-Hüseynî
 227. Uzzâl-Şehnâz
 228. Uşşak
 229. Uşşâk-Aşîrân
 230. Uşşâk-Gerdâniye
 231. Uşşâk-Geveyşt
 232. Uşşâk-Mâye
 233. Uşşâk-Nevrûz
 234. Uşşâk-Selmek
 235. Uşşâk-Şehnâz
 236. Vâmık
 237. Vech-i Arazbar
 238. Vech-i Buselik
 239. Vech-i Hüseynî
 240. Vech-i Şehnaz
 241. Yâr
 242. Yegâh
 243. Zâd-ı Dil
 244. Zâvîl (Zavil)
 245. Zâvîli (Zâvûli)
 246. Zâvîli Isfahan
 247. Zâvîli Segâh
 248. Zemzem
 249. Zemzeme (Eski Zemzeme)
 250. Zemzeme-Kürdî
 251. Zende-Rûd
 252. Zengüle (Zirgüle)
 253. Zengüle-Bûselik
 254. Zengüle-Gerdâniye
 255. Zengüle-Geveyşt
 256. Zengüle-Mâye
 257. Zengüle-Nevrûz
 258. Zengüle-Selmek
 259. Zengüle-Şehnâz
 260. Zengüleli Sûznak
 261. Zevk-Bahş
 262. Zevk-i Dil
 263. Zevk-u Tarâb
 264. Zirefkend
 265. Zirefkend Şarkı
 266. Zirefkend-i Büzürk
 267. Zirefkend-i Kûçek
 268. Zirefkend-i Rûmi
 269. Zirkeş-Hâveran
 270. Zirkeş-Hüseynî
 271. Zirkeşîde
 272. Zülf-i Nigâr

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s