HAT SANATI —– ALINTIDIR

HAT SANATI

  (Kaligrafi)

HAT SANATI   (Kaligrafi) ile ilgili görsel sonucu

   Yasemin Saygın

HAT SANATI   (Kaligrafi) ile ilgili görsel sonucu

 Daha çok dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat olan hat farklı yazı sistemlerinde, farklı kültür ve coğrafyalarda yapılmıştır.

Hat sanatının diğer adı da kaligrafidir. 

Matbaanın bulunmasından sonra eski değerini koruyamayan hat sanatı günümüzde de son demlerini yaşamaktadır.

İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı olarak tanımlanan hat sanatında mürekkep, kalem, kağıt ve hokka gibi malzemeler kullanılmaktadır.

HAT SANATI   (Kaligrafi) ile ilgili görsel sonucu

Hat sanatında bu malzemeler içerisinde en önemli olanı kalemdir.

Kalem olarak ise kamış kullanılmaktadır.

Kamış yontularak şekil verilir.

Kamışın uç kısmı yazının inceliğine ve kalınlığına göre eğik tutulmak suretiyle yazılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çok kullanılan hat sanatı usta – çırak ilişkileri ile gelişme göstermiştir.

Hat sanatının dünyada ortaya çıkıp yaygınlaştığı dönemler tüm ülke ve coğrafyalarda, hemen hemen aynı sürece denk gelmektedir.

HAT SANATI   (Kaligrafi) ile ilgili görsel sonucu

 Hat Sanatı (Kaligrafi) Nedir?

Hat kelime olarak yazı ve çizgi anlamına gelmektedir.

Hat sanatı ise en pratik anlamıyla belirli kurallar çerçevesinde yazılan, görsel zevke hitap eden yazı sanatı olarak bilinir.

HAT SANATI   (Kaligrafi) ile ilgili görsel sonucu

Hat sanatının yazımında hüsnühat ve kaligrafi yazı sistemleri kullanılmaktadır.

Bu yazı sanatı genelde dekor amaçlı yapılır ve yalnızca görsellik için kullanılır.

Bunun dışında hat sanatı ya da tekniği ile uzun yazılar yazılması hem çok zorlayıcı hem de zaman alıcı olacaktır.

Ayrıca hat sanatı ile yazılan yazılarda belirli bir alfabe yoktur.

 Daha çok hat sanatında, sembolleri harfleştirerek, çeşitli şekillerde yazı yazma işlemi görülür ki bu da hat sanatı ile uzun yazılar yazmayı engeller.

Ä°lgili resim

Hat Sanatı Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler hat sanatını da etkilemiştir.

Eskiden saatler harcanarak yapılan hat, artık bilgisayar yardımıyla dakikalar içerisinde hazırlanabilir.

 Değişimle birlikte gerçek hat ustalarının sayısı da oldukça azalmıştır ve gün geçtikçe de azalmaya devam etmektedir.

Dünyada en çok bilinen hat sanatı çeşitleri: ile ilgili görsel sonucu

Dünyada en çok bilinen hat sanatı çeşitleri:

 İslami hat sanatı

Arap hat sanatı

Pers hat sanatı

Çin hat sanatı

Batı hat sanatı

Ä°lgili resim

Hat Sanatı (Kaligrafi) Nasıl Yapılır?

Kaligrafi sanatı, tamamen sanatçıya bağlı bir çalışmadır.

Önemli olan yazılacak şeyin belirlenmesidir.

Sanatçı yazılacak kelimeyi kâğıda yerleştirdikten sonra o anki ruh haline göre sembolleştirecek ve sonucunda da hat sanatı ortaya çıkacaktır.

İşte bu tam anlamıyla bir ustalık gerektiren hat sanatının en önemli özelliğidir.

Hat Sanatı (Kaligrafi) Nasıl Yapılır? ile ilgili görsel sonucu

Bu özelliği dolayısıyla her yetenekli kişinin hat sanatı yapamaması açıklanmış olur.

Hat sanatında harflerin sembolleştirilmesi ya da sembolün harfe uygulanması yatar.

Kişi bunu hayal dünyasında canlandıramaz ve canlandırdığı halde bunu kâğıda dökemezse hat sanatı amacına ulaşamamış olacaktır.

Bu anlamda hat ustalarının önemi oldukça büyüktür.

Herkesin yapabileceği bir şey olmayan hat sanatı, ustasından öğrenilmesi gereken bir zanaattır.

Hat Sanatı (Kaligrafi) Nasıl Yapılır? ile ilgili görsel sonucu

Kaligrafi yapmayı öğrenmek isteyen kişi ustayı iyice gözlemler, yetişir ve hayal dünyasını hat sanatı ile birleştirirse hat ustası olmaya aday olabilecektir.

Bu açıdan bakıldığında hat sanatının kursu olamayacağı açıktır.

Yani diğer sanat dallarında olduğu gibi, bir ay kursa gittim, öğrendim artık yapabilirim demek hat sanatında çok zordur.

Gerçek bir hat ustası olabilmek için uzun bir uğraş ve emek gerekmektedir.

Ve elbette ki o ruha erişebilmek işin en önemli kısmıdır.

Hat sanatı kişinin yetenekli, hayal gücünü özgürce dışa vurabilen bir kişilikte olmasını gerektirir ki hayal dünyasının kurulması bile bu kadar zorken dışa vurmak hiç de kolay değildir.

Ä°lgili resim

Hat Sanatı Nerelerde Kullanılır?

 Hat sanatı matbaa öncesinde bölge içerisindeki kişiler arasında, özellikle resmi yazışmalarda kullanılan bir şeydi.

Zamanla matbaa sayesinde yalnızca görsellik için kullanılabilecek bir dekora dönüştü.

Hat Sanatı Nerelerde Kullanılır? ile ilgili görsel sonucu

Artık evlerde yalnızca görsellik üzerine kullanılmaktadır.

Ayrıca cami kapılarındaki isimlerde, eski kervansaray işlemelerinde kullanıldığı da görülmektedir.

Günümüze kadar ayakta kalabilen, hemen hemen her türlü Osmanlı eserinde, özellikle camiler, kervansaraylar, hamamlar, minareler görülebilir.

Yapılan eserlerde süsleme amaçlı kullanılmışlardır.

Bu o eserin ne kadar değerli olduğuna da bir işaret olarak algılanmaktadır.

hat sanatının tarihçesi ile ilgili görsel sonucu

Hat Sanatının Tarihçesi

Hat sanatı günümüzde, yalnızca görsel şölen yaratmak adına kullanılır.

Matbaanın bulunmasından önce ise; hat sanatının daha fazla kullanıldığı, hat sembolleri ile çok daha fazla yazılar yazıldığı görülmektedir.

Özellikle önemli yazışmalar hat sanatı ile yapılmıştır ama hat sanatı yalnızca bulunduğu coğrafyaya ya da kültüre ait olduğundan geniş alanlarda etki edememiştir.

hat sanatının tarihçesi ile ilgili görsel sonucu

 Hat sembolleri coğrafyaya ve bölgeye göre farklı şekillerde olabilir.

Bu durum da hat sanatı ile yazılan bir yazının okunmasını engelleyebilecektir.

Bu yüzden de hat sanatı matbaa öncesinde bile çok fazla kullanılan bir yazı olarak bilinmemektedir.

Zaten zamanla matbaa ortaya çıkmıştır ve matbaanın yayılıp genişlemesine bağlı olarak hat sanatı yalnızca görsellik için yapılır hale gelmiştir.

Türklerde Hat Sanatı ile ilgili görsel sonucu

Türklerde Hat Sanatı

Hat sanatı denilince Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir.

Bu sanat Arap harflerinin 6-10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır.

Türklerde Hat Sanatı ile ilgili görsel sonucu

Türkler, Müslüman olduktan ve Arap alfabesini benimsedikten sonra uzun bir süre hat sanatına herhangi bir katkıda bulunmamışlardır.

Türkler hat sanatıyla Anadolu’ya geldikten sonra ilgilenmeye başladılar ve bu alanda en parlak dönemlerini de Osmanlılar zamanında yaşadılar.

Yakutı Mustasımi ile ilgili görsel sonucu

Yakutı Mustasımi’nin Anadolu’daki etkisi 13. yüzyıl ortalarından başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdü.

şeyh hamdullah ile ilgili görsel sonucu

Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520) Yakutı Mustasımi’nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırdı.

Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah’ın üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürdü.

hafız osman hattı ile ilgili görsel sonucu

Hafız Osman (1642-98) Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırdı.

Bu tarihten sonra yetişen hattatların hepsi Hafız Osman’ı izlemişlerdir.

Türkler altı tür yazı (aklamı sitte) dışında, İranlıların bulduğu talik yazıda da yeni bir üslup yarattılar.

Mehmet Esat Yesari ile ilgili görsel sonucu

Önceleri İran etkisinde olan talik yazı 18. yüzyılda Mehmet Esat Yesari (ölümü 1798) ile oğlu Yesarizade Mustafa İzzet’in (ölümü 1849) elinde yepyeni bir görünüm kazandı.

yesarizade mustafa izzet efendi ile ilgili görsel sonucu

Türk hat sanatı 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında da parlaklığını sürdürdü, ama 1928’de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilince yaygın bir sanat olmaktan çıkıp yalnızca belirli eğitim kurumlarında öğretilen geleneksel bir sanat durumuna geldi.

kaligrafi yazı türleri ile ilgili görsel sonucu

 Yazı Türleri

Hat sanatının doğduğu dönemde ortaya çıkan altı tür yazı ile İranlıların bulduğu talik dışında başka birçok yazı türü daha vardır.

Bunların bir bölümü fazla yaygınlaşamamış, bir bölümü de belli alanlarda kullanılmıştır.

divani yazı ile ilgili görsel sonucu

Örneğin Türklerin geliştirdiği divani yazı yalnızca Divanı Hümayun’da yazılan önemli belgelerde, yazılması ve okunması özel eğitim gerektiren siyakat ise mali kayıtlarda kullanılmıştır.

siyakat yazı ile ilgili görsel sonucu

Kolay yazıldığı için günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir yazı türü olan rik’a da 19. yüzyılda sanat yazısı durumuna gelmiştir.

rik’a yazı ile ilgili görsel sonucu

Rik’a ile altı yazı türünden biri olan rika birbirine karıştırılmamalıdır.

Hat sanatında yazılar büyüklüklerine göre de farklı adlarla anılırdı.

Duvarlara asılan levhalarda, cami, türbe gibi dinsel yapılardaki kuşak ve kubbe yazılarında, her tür yazıtta kullanılan ve uzaktan okunabilen yazılara iri anlamında celi adı verilirdi.

Daha çok sülüs ve talik yazının celisi kullanılmıştır.

Alışılmış boyutlardan daha küçük harflerle yazılan yazılara hurde, gözle kolay seçilemeyecek boyuttaki yazılara da gubari (toz) denilirdi.

kaligrafi Yazı Araç Gereçleri ile ilgili görsel sonucu

Yazı Araç Gereçleri

Hat sanatında da yazının temel aracı kalemdir.

Hat sanatında kalem olarak daha çok kamış kullanılırdı.

Kamışın ucu yazılacak yazının kalınlığına göre makta denilen sert maddelerden yapılmış altlığın üstünde eğik olarak tutulur ve kalemtıraş olarak adlandırılan özel bir bıçakla yontulurdu.

Celi yazılar ise ağaçtan yapılmış kalın uçlu kalemlerle yazılırdı.

kaligrafi Yazı Araç Gereçleri ile ilgili görsel sonucu

Çok ince yazılar için madeni uçlar da kullanılmıştır.

Hat sanatında kullanılan mürekkep de özel olarak hazırlanırdı.

kaligrafi seti ile ilgili görsel sonucu

Yağlı isin çeşitli katkı maddeleriyle karıştırılmasıyla elde edilen bu mürekkep akıcı biçimde yazı yazmayı sağlar, yanlış yazma durumunda da kolayca silinirdi.

Hat sanatında kullanılan kâğıtlar da özeldi.

Mürekkebi emip dağıtmaması, kaleme akıcılık sağlaması için kağıtlar ahar denilen bir maddeyle saydamlaştırılırdı.

hat eğitimi ile ilgili görsel sonucu

Hat Eğitimi

Hat sanatıyla uğraşan kişiye “güzel yazı yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” adı verilir.

Hattatlar yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir.

Hat sanatını öğrenmeye heveslenen kişi bir hattattan ders alırdı.

hat eğitimi ile ilgili görsel sonucu

Başlangıçta alıştırma niteliğinde çalışmalara dayanan ve “meşk” adı verilen bu dersler tek tek harflerin yazılışının öğrenilmesiyle başlar, harflerin birleşme biçimleriyle, sözcüklerin ve tümcelerin yazılış tarzlarının öğrenilmesiyle sürerdi.

Ortalama üç beş yıl kadar süren bu eğitimin sonunda hattat adayı iki ya da üç hattatın önünde yazı yazarak bir çeşit sınav verirdi.

Ä°lgili resim

Hattatlar bu yazıyı beğenirlerse altına imzalarını koyarlardı.

Buna, başarı ya da izin belgesi anlamına gelen “icazetname” adı verilirdi.

İcazetname almamış kişi hattat sayılmaz, dolayısıyla yazdığı bir yazının altına adını koyamazdı.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s