GAZİANTEP’İN SEMT İSİMLERİ —– ALINTIDIR

GAZİANTEP’İN SEMT İSİMLERİ

GAZİANTEP’İN SEMT İSİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

 Gaziantep’in Tabakhane, Şehreküstü, Hoşgör Bey Mahallesi, Akyol mahallerinden olmak şehrin yerlisi olmaya en büyük delildir.

gaziantep il merkezi haritası ile ilgili görsel sonucu

 

Bu eski mahalleler şehrin yerlileri tarafından terk edilmiştir.

Ya satılmış ya da kiraya verilmiştir.

Eski taş mimari ile yapılan evler yerel yönetimlerin gayreti ile yeniden restore edilmiş turizmin hizmetine sunulmuştur.

gaziantep turizm haritası ile ilgili görsel sonucu

Bir zaman ağaların beylerin yaşadığı semtler, apartman kültürü ile yoksul mahallelerine dönüşmüş kendi haline bırakılmıştır.

Yapılan çalışmalarla eski mahallelerdeki evler, tarihi camiler, hanlar, hamamlar restore edilmiş turizm amaçlı, müzeler, kültür merkezleri, lokantalar, kafeler, butik otellere dönüştürülmüştür.

gaziantep turizm haritası ile ilgili görsel sonucu

Eski mahalle kültürünün yaşadığı mahallelerde, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler beraber yaşamışlardır.

Birbirlerini tanıdıkları için birbirlerinin yaşam tarzlarına ve inançlarına saygı duymuşlardır. Ramazanda Müslümanlara komşuları yemek pişirmiş, Cumartesi yemek pişirmeyen Yahudilere Müslümanlar yemek götürmüştür.

 Eski Debbağhane (Tabakhane) Köprüsü

GAZİANTEP      Eski Debbağhane (Tabakhane) Köprüsü ile ilgili görsel sonucu

Şehrin büyümesi ile beraber mahalle kültürü de azalmıştır.

Ancak arka mahallelerde hale kapı önlerinde oturmuş birbiri ile eski zaman komşuluklarını devam ettiren kadınları görmek mümkündür.

Bu Mahallerden öne çıkanlarından bazıları hakkında ilginç bilgileri size sunmak istedik.

Tabakhane

gaziantep tabakhane ile ilgili görsel sonucu

 Gaziantep kalesinin eteklerinde Alleben deresi kenarında tabak/dericiler bulunduğu için buraya Tabakhane ismi verilmiştir.

Deri işlenirken ortaya çıkan koku nedeni ile diğer mahalliler “Tahta Köprü’den geçme, Karasusaktan su içme!” veya “Bostandan dışarı kabak, Adamdan dışarı tabak…” diye Tabakhanelilere takılırmış.

Tabakhane’nin damacılarının meşhur olduğu Şehreküstü’den, Suburcu’ndan gelen damacılarla buradaki kahvehanelerde heyecanlı damalar oynarlarmış.

Bey Mahallesi

Eski Bey Mahallesi

gaziantep bey mahallesi ile ilgili görsel sonucu

Özelikle Gaziantep taş mimarisinin en güzel örneklerinin görüleceği mahalle, bugün açık hava müzesi gibidir.

Bölgede Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Atatürk Anı Evi ve Müzesi, butik oteller ve çok sayıda kafe işletmesi, Kurtuluş Cami, Ömer Asım Kültür Merkezi bulunmaktadır.

Bir dönem Hıristiyan Ermeniler ile Müslümanların yoğun olarak yaşadığı semttir.

Mahalle Adını 1587 yılında yapılan Bey Camisi’nden almıştır.

Bey Mahallesi aralarında yaşayan evlerini terk etmeyen mahalli kadınları kapı önlerinde sohbet ederken görebilirsiniz.

Şehreküstü Mahallesi

gaziantep şehreküstü mahallesi ile ilgili görsel sonucu

Gaziantep’te isminin nereden geldiği en çok tartışılan Mahallelerden biridir.

İsminin nereden geldiğine dair çok sayıda efsane vardır.

Bir rivayete göre aile çevresine kızan birisi şehrin dışına gitmiş tek başına kalacağı ev yapmıştır.

Halk bunun için Şehreküstü demişlerdir.

Bir başka rivayete göre Şara isimli bir Ermeni kızının adını taşıdığı bir sebeple

Şara Küstü denildiği, zamanla bunun Şehreküstü’ye dönüştüğü rivayet edilir.

Bir başka Rivayete ise Kale çevresinde zalim bir kralın olduğu, halka zulmettiği buna oğlunun karşı çıktığı, şehre küstü semtine gelerek burada yeni yerleşim kurduğu daha sonrasında da babasını devirerek kaleyi ele geçirdiği söylenir.

Babasına küstüğü için Şehreküstü ismi verilmiştir denilir.

Akyol Mahallesi

gaziantep akyol mahallesi ile ilgili görsel sonucu

Eski Gaziantepliler ‘Ağyol’ mahallesi olarak isimlendirirler.

Bu bölgede 1879 yılında kurulan Amerikan Hastanesi vardır.

Hastane hala hizmetine devam etmektedir.

Okumuş insanların bu mahalleden çıktığı söylenir.

Hoşgör Mahallesi

Ä°lgili resim

1950’lı yıllarda Gaziantep çevresi bağlık bahçeliktir. 

Şehrin geçimi esas olarak tarıma dayalıdır.

O yıllarda şehir savaşın enkazından kurtulmaya, yaralarını sarmaya çalışırken köyden de şehre yavaş yavaş göç başlamıştır.

O yıllarda şehrin batısında; Kozanlı, Eyüpoğlu, Bey Mahallesi, Kırkayak, Akyol ve Tepebaşı nüfusun en yoğun yaşandığı mahallelerdendir. 

Hoşgör mahallesi ismi nereden gelmektedir. 

Bugünkü Hoşgör kuran kursu ve Cami’nin olduğu mevki bağlık, fıstıklık bir alandır.

1950’li yıllarda Akyol Mahallesi Körükçü Hafız sokakta oturan Kara Memet (Mehmet Kıroğlu) yaşadığı çevreden sıkılır.

Kalkar bugünkü Hoşgör Camisi yanındaki araziye bir ev yapar, evini de oraya taşır.

Bir müddet sonra komşusuz tek hane yaşamaktan da sıkılır.

Akyol’daki eski komşuları, yakın dostlarını yanına gelmesi için ikna etmeye çalışır ve birkaç kişiyi ikna eder.

Onlar da gelir buraya ev yapar yerleşirler.

Kara Memet’ten sonra buraya ilk yerleşenler; Berber Ali, Zemgeli Memik Çavuş, Karadikenli Kara Mehmet (Kamay) ve Sığındı ailesinden biridir.  

Bu şahıslar evlerini yapınca mahalleye olan ilgi daha da artar.

Ancak yapılan bu evler kaçak ve imar dışı gecekondulardır.

Gecekonduların çoğalması, mahallenin büyümeye başlaması belediyenin dikkatini çekmeye başlar.  Belediye gecekondu yapımını önlemek için bir takım ek tedbirler alır, mahalleye yaptıkları zabıta kontrollerini sıklaştırırlar…

Halkın gecekondu yapma işi zorlaşınca semtin söz sahibi sakinlerinden üç beş kişi belediye yetkililerine ev yapanlara daha ılımlı yaklaşmalarını, müsamahada bulunmaları hususunda ricada bulunurlar.  

Yapılan konuşmada ev yapanların fakir, yoksul, emekleri ile geçinen, başlarını sokacak ev yapma derdindeki insanlar olduklarını, bunları hoş görmelerini isterler.

Bu durum birkaç defa tekrarlanır ve görüşmede ”Hoşgör“ talebi tekrarlanır. 

Belediye yetkilileri de bu mahalleye giderken “Hoşgör’e gidiyoruz”, “Hoşgör’den geliyoruz” derken, halk arasında da ”Hoşgör” daha sık kullanılmaya başlanır.   

Menderes iktidarı döneminde de gecekondulara hisseli tapu verilmesi söz konusu olunca 1960’larda önce

”Kozanlı” olarak adı geçen mevkisinin adı “Hoşgör” olarak tapu kayıtlarına geçer.

Hoşgör mahalle adı birkaç kişinin mahalleliye hoşgörülü olunmasını talep bir sözcük iken, daha sonraki süreçte mahallenin adı Hoşgör olur çıkar.

Hoşgör Mahallesi sonraki yıllarda dışarından göçle gelenlerin cazibe merkezi haline gelir.

Mahalle büyür, yakın tarihlerde de Hoşgör mahallesinden yeni yeni mahalleler doğar.

Hoşgör bugün bir mahalle isimi olmaktan çok bir semt olarak hafızalara kazınır.

gaziantep üniversitesi ile ilgili görsel sonucu

Gaziantep’teki ilginç semt isimleri…

 Perili kaya

İncili kaya

 Cin deresi: Biggrin:

 Şehre küstü

  Sarı güllük

 Tutluk

 Ceyranlı kuyu

 İncilipınar

 Tıknatan

 Tekirsin

 Yalangoz

 Hersik (bu köy ismi köyün otobüsünde böyle yazıyor)

 Kırkayak

 Tabakhana

 Kara dönek

 Ispatırın

 Ismoon.

 Körkün

 Keriz (Muhacir Osman)

 Karabıyık

 Karasakal

 Tilbaşar

 Avrat pazarı (Gaziantep’te iş hanının adı)

Eydi Baba.

gaziantep kalesi ile ilgili görsel sonucu

GAZİANTEP İLÇELERİ

ARABAN:

gaziantep araban ilçesi ile ilgili görsel sonucu

 Gaziantep’in kuzey doğusunda ismini aldığı Araban Ovasının ortasında yer alan araban ilçesi il merkezine 67 km uzaklıktadır.

Araban’ın yüzölçümü 542 km kare rakım ise 700 m dir.  

İSLAHİYE:

gaziantep islahiye ile ilgili görsel sonucu

  İslahiye Gaziantep in batısında il merkezine yaklaşık 90 km uzaklıkta yer almaktadır.

 İslahiye Nizip ten sonra ikinci büyük ilçedir.

OĞUZELİ:

gaziantep oğuzeli ilçesi ile ilgili görsel sonucu

  Oğuzeli Gaziantep in güney doğusunda Suriye sınırın da bir hudut ilçesidir.

İl merkezine uzaklığı 18 km olan ilçeye ulaşım kara yolu ile yapılmaktadır.

Yüzölçümü 506 km kare rakımı 750 m.

.1881 yılında nüfusu 2290 olan ilçe merkezi 14 Şubat 1946 yılında 4859 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.

NURDAĞI:

gaziantep nurdaği ile ilgili görsel sonucu

  İl merkezine 70 km uzaklıkta bulunan Nurdağı İlçesinin Rakımı 570 m yüzölçümü 798 km kare.

 Nurdağı 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.  

YAVUZELİ:

gaziantep yavuzeli ile ilgili görsel sonucu

  Gaziantep il merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Yavuzeli ilçesi 5 mahalle 39 köy ve 19 mezradan oluşmaktadır.

Eski adı Cingife olan ilçenin Cingife adı 1958 yılında değiştirilerek Yavuzeli adını alır ve aynı yıl ilçe haline getirilir. İlçenin rakımı 650 m yüzölçümü ise 483 km karedir.

 ŞEHİTKAMİL:

gaziantep şehitkamil ile ilgili görsel sonucu

  Antep savunması sırasın da 12 yaşlarında iken şehit olan Mehmet Kamil’den ismin alan ilçe Gaziantep in merkezinden geçen Alleben Deresinin kuzeyinde yer alır.

Yüzölçümü 1009 km kare.

NİZİP:

gaziantep nizip ile ilgili görsel sonucu

  Şehir merkezine uzaklığı 45 km olan ilçenin yüz ölçümü 1031 km kare dir.

 Kocatepe, Salkım, Sekili, Ulu Yatır ve Tatlıca olmak üzere 5 beldesi ve merkezinde 33 mahallesi bulunan ilçede planlı bir şehirleşme görülmektedir.

 ŞAHİNBEY:

gaziantep şahinbey ile ilgili görsel sonucu

  Antep Savunması sırasında şehit olan komutan Şahin Bey’den adını alan ilçe şehrin güneyinde yer almaktadır.

Türkiye’nin en büyük 11. İlçesidir.

KARKAMIŞ:

gaziantep karkamış ile ilgili görsel sonucu

  Karkamış ilçesi il merkezine 75 km uzaklıkta Gaziantep’in güneydoğusunda Suriye sınırın da bulunmaktadır.

1990 yılına kadar Nizip ilçesine bağlı bir bucak olan Karkamış 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanunla Gaziantep iline bağlı bir ilçe olmuştur.

Yüzölçümü 341 km kare rakımı ise 365 m dir.

gaziantep turizm haritası ile ilgili görsel sonucu

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

gaziantep üniversitesi kampüsü ile ilgili görsel sonucu

GAZİANTEP HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

gaziantep HASAN KALYONCU üniversitesi kampüsü ile ilgili görsel sonucu

GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

gaziantep SANKO üniversitesi kampüsü ile ilgili görsel sonucu

GAZİANTEP İSLAMİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

gaziantep İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ üniversitesi kampüsü ile ilgili görsel sonucu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s