SİYON NEDİR? —– ALINTIDIR

SİYON NEDİR?

Ä°lgili resim

Siyonizm Nedir?

İsrail Ne Yapmak İstiyor?

siyon nedir ile ilgili görsel sonucu

12 Ekim 2015 günü, İsrail Başbakanı Netanyahu, Siyonizm Projesini Engellemeye kimsenin gücü yetmez, dedi!..

Siyon Aşıkları ve Siyonizm

Tevrat’ı ve Tanah’ı hatmetmiş bir Yahudi için, Tanrı vaadi toprakların merkezi Kudüs, çevresi ise başta Filistin olmak üzere Nil’den Fırat’a kadar uzanan topraklardır.

Tevrat ve Tanah ile ilgili görsel sonucu

Tevrat ve Tanah ile ilgili görsel sonucu

Bu kutsal buyruk bizzat İsrail’in Tanrı tarafından verilmiş, önce Abraham/Hazreti İbrahim, sonra Jacop/Hazreti Yakup ve Moşe/Hazreti Musa, nihayetinde Yeşaya/ Hazreti Yuşa tarafından İsrailoğullarına iletilmiştir.

Tanrı vaadi topraklara yolculuğun anlaşmaya dayalı ilk buyruğu da Tanrı Dağı/Sina Dağı’nda verilmiştir.

sina dağı ile ilgili görsel sonucu

Bu dağda yapılmış olan Tanrı Çadırı Yerüşalim/Kudüs’e götürülmüş ve Siyon Dağı’nda Şelomo Ameleh/ Hazreti Süleyman tarafından Tanrı Tapınağı yapılarak, kutsal emanetler burada muhafaza edilmeye başlanmıştır.

“BÜYÜK GÖÇ”

Ancak bundan sonraki tarihsel süreç İsrailoğulları için Tevrat’ta belirtildiği üzere devam etmemiş, önce Babil, ardından Romalılar tarafından Siyon’daki Tanrı Tapınağı yıkılarak Yahudiler göçe zorlanmıştır.

İki bin yıldan fazla bir zamandır göçte yaşayan Yahudiler için Siyon’a geri dönmek, Tanrı Tapınağı/Süleyman Mabedi’ni yeniden inşa etmek, bir zamanların Büyük İsrail Krallığı’nı yeni İsrail Devleti olarak Tanrı vaadi topraklarda kurmak bir hayal değil, gerçekleştirilmesi için çaba gösterilen bir inançtır.

Bu anlamda Siyonizm; belki de kelimenin en sade anlamı ile Siyon’a yerleşmek ve güç olmak demektir.

siyon nedir ile ilgili görsel sonucu

“SİYONİZM NEDİR”

Günümüzün çağdaş siyasi tarihi içerisindeki anlamı ile Siyonizm; Filistin topraklarında, Kudüs merkezli bir Yahudi Devleti kurmak ve sonsuza dek yaşatmak anlamına gelmektedir.

Tevratsal inançların günümüz tercümesi de budur.

Yahudi tarihi üzerinde yapılmış olan çalışmalar da bu sonucu bize göstermektedir.

siyonizm nedir ile ilgili görsel sonucu

Siyonizm ve Filistin üzerine yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çeken M. Kemal Öke, Siyonizm’i şöyle tanımlamaktadır;

“…Siyonizm teriminin kökünü oluşturan “Siyon” sözcüğü Musevi tarihinin ilk çağlarından beri Kudüs ile eş anlamlı olarak kullanılagelmiştir.

Bu kelimeye Filistin’deki birinci Musevi tapınağının Babilliler tarafından yıkılmasından sonra özel bir anlam verilmiş ve “Siyon”; yurtlarından kovulmuş Yahudi halkının Filistin’e dönme arzu ve özlemini benliğinde toplayan bir duygu hazinesi olmuştur.

 Nitekim Siyon adı ilahilerde sık sık geçer.

siyon ile ilgili görsel sonucu

Eski Ahit; Babil nehrinin kıyısında oturup da ağladık/Siyon’u hatırladıkça“ der…”

“SİYONİZM NEREDEN ÇIKTI”

Bir siyasal düşünce akımı olarak Siyonizm kavramı ilk kez 19. Yüzyılın sonunda, bir Rus Yahudisi olan Nathan Birnbaum tarafından kullanılmıştır.

nathan birnbaum ile ilgili görsel sonucu

Birnbaum, kendisinin çıkarttığı Kendi Kendine Kurtuluş- Selbstemanzipation’ adlı derginin 01 Nisan 189 tarihli sayısında, Siyonizm’i; Musevileri Filistin’e yerleştirmek amacını güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasi parti örgütü olarak anladığını ifade etmiştir.

Bu siyasal akımın taraftarları ise ‘Siyonist’ olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımlamaları günümüze taşıdığımızda ise Siyonizm; Yahudilerin Filistin’de bağımsız bir devlet şeklinde yerleşmesini ve orada Yahudiliğin tüm kurumları ile dirilmesini amaçlayan evrensel bir hareket olarak ortaya çıkmaktadır[1].

“İSRAİL İLE SİYONİZM ARASINDAKİ BAĞ”

Binlerce yıllık göç hayatında Yahudi kimliği ve inancını korumuş olan İsrailoğulları için, Siyonizm idealinin yaşatılmış olması ve 20. yüzyılın ikinci yarısında da bu inancı bir siyasi varlığa dönüştürülmüş olması, Tevrat-Tanah’ı iyi analiz etmiş araştırmacılar için hiç de şaşırtıcı değildir.

Peki, bu topraklardaki Filistinliler ne olacak, diye soracak olursanız, bu soruya cevabı bir dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir, 1969 yılında, açıkça vermiştir:

golda meir ile ilgili görsel sonucu

– ” Bir Filistin Halkı yoktur…

Bizler gelip de onları kapıya koyduğumuz ve ülkelerini ellerinden aldığımız için değil.

 Onlar mevcut değildir”.[2]

“İLK HAREKET 1876’DA BAŞLADI”

Siyonizm’in gerçekleştirilmesi amacıyla ilk olarak 1876’da, ‘Siyon Aşıkları’ adı verilen bir teşkilat kurulur.

Siyon Aşıkları derneği ile ilgili görsel sonucu

Ardından, Rusya’da yaşayan Yahudilere siyasi baskıların artması üzerine, Amerika ve Avrupa’ya doğru Yahudi göçleri artar.

Bu dönemde Odessa’da ‘Siyon’u Sevenler Derneği’ açılır ve bu derneğin katkılarıyla 1882’de, Filistin’de ilk Yahudi yerleşiminin temelleri atılır.

Odessa’da ‘Siyon’u Sevenler Derneği’ açılır ile ilgili görsel sonucu

Bu tarihte Kudüs Sancağında 25.000 Musevi’ye karşılık 457.592 Arap yaşamaktadır.

Filistin’e yerleşen ilk Yahudi grupları Yafa yakınlarında küçük tarımsal sömürgeler kurar. Buna, ‘Siyon’da İlkler’ anlamına gelen ‘Rişon Lesson’ adı verilir.

“SİYON NASIL SİYONİZM OLDU”

Siyon Aşıkları Derneği kısa sürede önemli aşamalar kaydeder ve 1882-1883’te 12 cemiyet iken, 1890’da 138 cemiyete ulaşır.

1885 yılı itibariyle üye sayısı 14 bindir.

Yıllık geliri ise beş bin dolar civarındadır.

Siyon için Filistin’e büyük göç dalgası başlamadan önce, Musevilerin Eski ‘Yishuv’ dedikleri bir Musevi yerleşimi Filistin’de vardı.

‘Yishuv’ ile ilgili görsel sonucu

Eski Yishuv, çoğunlukla 1492’deki İspanya engizisyonundan kaçmış ve o zamandan beri Osmanlı uyruğunda bulunan Seferadim Yahudileri’nden oluşuyordu.

Osmanlı millet sistemi içerisinde padişahın diğer uyrukları gibi yaşıyorlardı.

Bu dindar gruplar, ‘Haluka’ denilen ve Avrupa’da toplanıp Filistin’de dağıtılan sadakalarla yaşamlarını sürdürmekteydi.

Zaten iki bin yıllık dünya göçleri içinde, Yahudilerin Filistin’le bağlarını kesmiş olduğunu düşünülemez, çünkü Tevrat ve Tanah var ise Filistin’de her zaman Yahudi toplumu da olacaktır; Tanrı vaadi topraklardır, kutsal yerdir, kutsal hac’ın yapıldığı yerdir.

rothschildler ailesi ile ilgili görsel sonucu

“SİYONİZM ARDINDA ÜNLÜ ROTHSCHİLDLER”

Siyon devletinin kurulmasında Rothschild’in maddi yardımlarının önemi büyüktür.

Siyon Dernekleri’nin toplamda Yishuv’a yardımı 87.000 Sterlin’i aşmaz iken, Yahudi milyarder Rothschild’in aynı süreçteki yardımı 1.5 milyon Sterlin olduğu dikkate alındığında, Siyon hareketinin gerçekleşmesindeki Rothschild faktörünün önemi ortaya çıkmaktadır.

Siyonistler, 1836 gibi erken bir tarihte, Rothschild’lere, zamanın Filistin ve Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan Kudüs’ün satın alınması için bir girişimde bulunmalarını rica ederler.

kavalalı mehmet ali paşa ile ilgili görsel sonucu

Rothschild’lerin, Siyonizm anlamında, cevabı açık ve nettir:

– ” Ben sizin yardımınıza, perişanlığınızdan ve fukaralığınızdan gelmedim.

Dünyanın başka yörelerinde de benzeri felaket vakaları vardır.

Bu işi yaptım, çünkü sizde, hepimiz için son derece kutsal olan bir idealin, İsrailoğullarının eski yurduna dönme rüyasını ve bir Yahudi Rönesans’ını gerçekleştirecek kapasitede gördüm”[3]…”

“FİKİR BABASI THEODOR HERZL”

Ünlü Yahudi milyarderi Rothschild’lerin Yahudileri Filistin’de koloni haline getirme çabalarının ötesinde, Siyonizm’e doğru bugünkü İsrail’in temel taşlarını ören, hiç kuşku yok ki, Theodor Herzl’dir.

theodor herzl ile ilgili görsel sonucu

Herzl, 1860 yılında Budapeşte’de orta halli bir konfeksiyoncunun oğlu olarak dünyaya gelir.

Dindar bir ailesi olan Herzl, geleneksel bir orta öğretimden sonra Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girer.

Roma hukuku üzerine uzmanlaşır ve 1884’te doktorasını alır. Edebiyat ve güzel sanatlara da meraklı olan Herzl, bir süre avukatlık yapar.

Yahudi sorunu ile tanışması Viyana yıllarına dayanır.

Ancak Fransa’da yaşanılan geçen Dreyfus Davası onu bu sorunun içine çekmek için yeterli olur[4].

Siyonizm hayali, Herzl’in Yahudi Devlet [5] adlı kitabı ile hayat bulacaktır.

“GÖÇTEKİ YAHUDİLERE BİR DEVLET”

Herzl’in Yahudi Devlet adlı kitabı üzerinde durulması gereken önemli bir yapıttır.

theodor herzl     Yahudi Devlet ile ilgili görsel sonucu

Bugünkü İsrail devletinin ne şekilde kurulması gerektiğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir.

Herzl’in Yahudi toplulukların dikkati çekmek için vurguladığı kavramlar önemlidir:

– ” Biz bir ulusuz, tek bir ulus”![6]..”

Herzl, sözlerini hep ulus kavramı üzerinde yoğunlaştırmıştır:

” Baskı ve zulüm bizi yok edemeyecektir. Yeryüzünde hiçbir ulus, bizim yaşadığımız acılarla ve zulümlerle karşılaşsaydı varlığını sürdüremezdi, hayatta kalamazdı…

Biz bir ulusuz, tek bir ulus”![7]”

Herzl’in ulus kavramı üzerinde vurgu yapmış olması boşa değildi; çünkü bir ulus var ise elbet onun toprağı, vatanı, elbet onun bir bayrağı ve elbette onun bir devleti olması gerekiyordu.

Geçmişteki Yahudi aleyhtarlığı (antisemitizm)’nı Yahudilerin Musevi oluşlarına bağlayan Herzl, günümüzde ise bu karşıtlığın siyasi ve ekonomik sebeplerinin olduğuna işaret etmekteydi.

Siyasi nedenleri güçlü Yahudi lobilerine, ekonomik nedenleri ise parayı işleterek zengin olan Yahudi gruplarına bağlıyordu.

“DÜNYADA YAHUDİ GÖÇÜ SİYONİZME KULLANILDI”

Özellikle Avrupa’da ortaya çıkan Yahudi aleyhtarlığının, bir ölçüde Yahudi ulusuna ve Siyon devletinin kurulmasına hizmet etmiş olduğunu da belirtiyordu:

– “Bu sadece bizim soy ağacımıza sarılmamıza yardımcı oluyor ve bizi daha öncesine göre daha yabancılaştıran nefreti kapsıyor.

Böylece hoşumuza gitse de gitmese de, biz varız ve ortak özelliğimizle tarihi bir topluluk olarak bundan sonra kalıcı olacağız.

Biz bir ulusuz!..[8] .”

"SİYONİZME GİDEN YOLDA DERNEK VE ŞİRKET" ile ilgili görsel sonucu

“SİYONİZME GİDEN YOLDA DERNEK VE ŞİRKET”

Herzl, bir Yahudi Devleti için yapılması gerekli ön hazırlıkları iki temel kurum tarafından yapılmasını savunmaktadır; biri Yahudi Derneği, diğeri ise Yahudi Şirketi’dir.

Dernek siyasal örgütlenmeyi yapacak, şirket ise yeni Yahudi vatanına göç edecek insanların ekonomik alt yapılarını düzenleyecektir.

Buna gerekçe olarak Herzl’in ortaya koyduğu örnek oldukça çarpıcı ve akıllardan çıkmayacak kadar da ürkütücüdür:

– “…Farz edelim, mesela, bir ülkeyi yırtıcı hayvanlardan temizlememiz gerekiyor.

Kolları sıvayıp beşinci yüzyıldaki Avrupalıların yaptığı gibi işe başlamamalıyız.

Oku, mızrağı kuşanıp tek başımıza ayı avına çıkmamalıyız.

Büyük ve etkin bir av partisi düzenleyip hayvanları toplu bir şekilde kovalamalıyız ve parçalayıcılığıyla gününde olan bombamızı tam ortalarına atmalıyız[9].”

"SİYONİZME GİDEN YOLDA DERNEK VE ŞİRKET" ile ilgili görsel sonucu

Herzl’in bu vahşi ve acımasız örnek hareket tarzına paralel olarak, Tevrat’ta geçen şu sözleri hatırlamamak da mümkün değil:

“… Tevrat’taki ifadesiyle yaklaşık dört yüz yıl süren Mısır’daki kölelik döneminden sonra İsrailoğulları Musa’nın önderliğinde Tanrı’nın vaat ettiği topraklara doğru yola çıkar. Kurtuluşun coşkusuyla Tanrı’ya şükran türküleri söyler:

– Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka, kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.

Uluslar duyup titreyecekler, Filistin halkını dehşet saracak.

Edom beyleri korkuya kapılacak, Moav önderlerini titreme alacak, Kenan’da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.

Korku ve dehşet düşecek üzerlerine, Senin halkın geçinceye dek, ya RAB, Sahip olduğun bu halk geçinceye dek, Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.[10]”

“ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞ 3.000 YILLIK SAVAŞ”

‘Filistin halkını dehşet saracak!’ sözleriyle süren bu ezgiden sonra, Musa’nın İsraillileri toplayarak, kutsal topraklara varıldığında ne yapacaklarını anlatır.

Musa’nın sözleri İsrail mutluluk şarkısındaki sözlerle örtüşmekte ve gelecekteki kutsal bir savaşın, İsrail-Filistin, İsrail-Arap, işaretlerini açıkça vermektedir:

“Tanrı mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde, önünüzden birçok sizden daha büyük ve daha güçlü yedi ulusu kovacak.

Tanrı bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz.

Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız.

siyon ile ilgili görsel sonucu

Kız alıp vermeyeceksiniz.

Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız.”

Herzl, kitabında Siyon Devleti için çizdiği plana uygun olarak, 1897 yılında, İsviçre’nin Basel kentinde üç gün süren bir Birinci Siyonist Kongresi’ni topladı.

Siyonist Bayrağı olarak ‘altı köşeli David/Davut Yıldızı’ seçildi.

altı köşeli David/Davut Yıldızı’ ile ilgili görsel sonucu

Kongre bittiğinde Herzl, günlüğüne şunları yazdı:

– ” Basel’de Yahudi Devleti’ni kurdum.

Eğer bugün bunu açıklarsam, herkes beni alaya alır.

Oysa, belki beş, fakat hiç şüphesiz ki elli yıl içinde herkes bu gerçeği görecektir.

Yahudi devletinin varlığı manevi temellere oturtulmuştur, bu devlet Yahudi halkının istek ve azmi ile kurulmuştur [11] …”

“3.000 YILLIK PLAN İŞLETİLDİ”

Bu sözler 1897’de söylenmiştir.

Bu kongreden tam elli sonra yani 1948’de, Filistin toprakları işgal edilecek, Yahudi Devleti İsrail kurulacak ve ulusal bayrağında da Davut Yıldızı yer alacaktır.

Başlangıçta yani Herzl’in Yahudi Devlet kurma planları içerisinde yurt olarak seçilmiş iki yer vardı: Arjantin ve Filistin.

Herzl, bu iki yerden birinin seçilmesi gerektiğini ancak buna Yahudi halkının karar vereceğini açıklıyordu:

“…Filistin mi, yoksa Arjantin’i mi seçmeliyiz?

Biz bize verileni ve Yahudi halkının seçtiğini seçmeliyiz.

Dernek her iki noktayı da göz önünde bulundurmalı.

Yahudi Devlet kurma planları içerisinde yurt olarak seçilmiş iki yer vardı: Arjantin ve Filistin. ile ilgili görsel sonucu

“YAHUDİLERE YURT ARJANTİN Mİ”

Arjantin geniş arazileri olan, seyrek nüfusun yaşadığı, ılıman iklime sahip, yaşamak için en elverişli ülke.

Arjantin Cumhuriyeti arazisinin bir kısmını bize bırakırsa saygın bir kazanç elde eder.

Ancak, kesinlikle Yahudilerin bu bölgeye sızması bazı hoşnutsuzluklar doğurur ve bizim yeni hareketimizin farklı özü hakkında Arjantin Cumhuriyeti’nin bilgilendirilmesi gerekebilir.”

“YAHUDİLERE YURT FİLİSTİN Mİ”

“Filistin, bizim her zaman hatırlayacağımız tarihi evimiz.

Filistin ismi halkımıza olağanüstü bir kuvvetle çekici görünebilir.

Eğer Sultan Hazretleri (Sultan Abdülhamit) bize Filistin’i verseydi, biz Türkiye’nin maliyesini yeni baştan düzenleme görevini üstlenebilirdik.

Biz Türkiye’de Asya’dan gelen barbarlığa karşı koyan bir sınır karakolu, bir kale oluşturabilirdik.

Biz varlığımızın garantisini verebilecek bütün bir Avrupa’yla ilişki halinde olacak tarafsız bir devlet olarak kalmalıyız.

Hıristiyanlığın kutsalları, uluslar yasası diye çok bilinen bir statü gibi onlara özel topraklar statüsü verilmesiyle korunabilir.

Bu kutsalların onurunun korunmasını düzenlemeliyiz; varlığımızla bu görevin yerine getirilmesi için sorumluluk almalıyız [12] …”

Ä°lgili resim

“SİYONİST DEVLET İÇİN KARAR”

Basel’de toplanan Siyonist Kongre’de, ‘Siyonizm; Yahudi halkı için Filistin’de kamu hukukunun güvencesi altında bir yurt (Heimstatte) kurulmasının amaçlanması’ şeklinde açıklanır ve şu kararlar alınır:

-Filistin’de Yahudi çiftçi, esnaf ve tüccarının anlamlı bir şekilde yerleştirilmesi,

– Her ülkenin yöresel yasalarına uygun bir biçimde Musevilerin birleştirilmesi ve örgütlenmesi,

– Yahudi ulusal duygularının ve bilincinin kuvvetlendirilmesi,

– Siyonizm’in amacına erişebilmek yolunda ilgili hükümetlerin onayını almak için hazırlık çabalarına girişilmesi [13] …

Herzl, ayrıntılı bir plan hazırlar.

Buna göre; Osmanlı borçlarının birikmiş faizi olan 1.5 milyon Sterlin Yahudi bankerlerce karşılanacaktır.

Ayrıca Osmanlı borç tahvillerinin borsadan toplanması için yine Yahudi bankerler 30 milyon Sterlin temin edecektir.

Buna karşılık Osmanlı’dan talep edilen; Hayfa da dahil olmak üzere, Akka Sancağı’nın Siyonistlere verilmesidir [16] .

siyon ile ilgili görsel sonucu

“OSMANLI SİYONİZMİ KABUL ETMEDİ”

Ancak bu teklif de kabul görmez, Padişah Fransızlarla anlaşır ve Siyonizm’in gerçek temelinin atılması 1. Dünya Savaşı’na, Siyon Devleti’nin kurulması ise 2. Dünya Savaşı’na kalır…

Bir ara İngilizler, 1903 yılında, İlk Siyonistlere Uganda’da bir Yahudi vatanı önermiş ama onlar bu öneriyi geri çevirmişlerdi.

Ama Siyonistler Filistin’e dönme konusunda ısrarcı oldular.

Bir gün İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres bir soru sorulur:

– “Soykırımdan canını kurtarabilmiş birkaç Yahudi, kuşkusuz bir Yahudi devleti olsun da neresi olursa olsun, gitmeye hazırdı.

Bu, bu günkü Sovyetler Birliği’nden kaçan Yahudiler için de geçerlidir.

Sizce Uganda’da bir Yahudi Devleti yaşayabilir miydi?”

Peres:

– “Hayır.

Yahudi, inancının kaynaklarına dönmelidir.

ben gurion ile ilgili görsel sonucu

Ben Gurion, Yahudiliğin bir din değil, bir inanç olduğunu vurgulardı.

Aradaki fark, bir din bir örgüttür; tanrısıyla, papasıyla, tüm bir yapısıyla, buna karşılık Yahudiler ile Tanrı arasında, bildiğimiz kadarıyla bir aracı yoktur ki, ben de Ben Gurion’un bu görüşünü tamamen benimsiyorum.

Yahudilik eksiksiz ve bütünleşmiş bir sistemdir, üstlenilebilir bir yükümlülükler bütünü olarak çıkar karşımıza, bölünemez tek bir Tanrı’ya inanmak gibi.

Sonra da belirli bir dile yani İbranice‘ye inanmak gibi, bir vatana İsrail’e kendini adamak gibi.

Ulus kavramı, din devleti kavramı veya coğrafya, din, tarih açısından bir yere bağlı olmak kavramı arasında hiçbir ayrım yoktur.

Gerçekte söz konusu olan evrensel bir yükümlülüğe girmektir” [17] .

şimon peres ile ilgili görsel sonucu

Peres bu açıklamasında Yahudiliği din, tarih ve coğrafyanın birlikteliği olarak görmektedir.

Siyonizm eğer ki coğrafya, din ve tarih olarak bir ulus yaratmak ise, karşımıza Kudüs merkezli, başlangıçta Filistin topraklarında, ancak sonradan Nil’den Fırat’a kadar uzanan coğrafyada Büyük Siyon Devleti bir gün mutlaka çıkacaktır…

BU NOKTADA ÖNEMLİ OLAN “TÜRKİYE SİYON DEVLETİ PROJESİNE DESTEK VERECEK MİDİR YOKSA BU PROJEYE KARŞI BİR SİYASET Mİ İZLEYECEKTİR”, BUNA ŞİMDİDEN KARAR VERMEKTİR.

Bu kararı verirken şu husus gözardı edilmemelidir; Ortadoğu’da Türkiye’nin desteği olmadan bir Siyon Devleti yaşayamaz!

israil haritası ile ilgili görsel sonucu

Ve Ortadoğu’da Siyon Devleti demek; gelecek yüzyıllar boyu savaş demektir!

Ve Türkiye şu anda bu süreci yaşamaktadır.

Ama tekrar edelim; Türkiye olmadan SİYON DEVLETİ olamaz!

Erdal Sarızeybek

[1] Siyonizm ve Filistin Sorunu, tarih-araştırma, s.28-29, M. Kemal Öke, Kırmızı Kedi Yayınları, 2012.

[2] Büyük İsrail Stratejisi, tarih, s. 171, Hikmet Erdoğdu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005.

[3] A.g.e. s. 61.

[4] Dreyfus Davası: 1894 yılında, casuslukla itham edilen Yahudi Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un yargılanması olayıdır. Başlangıçta mahkum edilen Dreyfus, yıllar süren bir yargılama sonucu beraat eder ve eski haklarına kavuşur.

[5] Yahudi Devlet, inceleme, Theodor Herzl, Ataç Yayınları, 2012.

[6] A.g.e. s. 21.

[7] A.g.e. s.22

[8] Yahudi Devlet, s. 38.

[9] Yahudi Devlet, s. 40.

[10] Tora/Tevrat,i Çıkış, Bölüm 15: 1/21.

[11] Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 42.

[12] Yahudi Devlet, s.43.

[13] Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 44.

[14] Aynı eser, s. 49.

[15] Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 50.

[16] Aynı eser, s. 53.

[17] Büyük İsrail Stratejisi, s. 68-69.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s