ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ —– ALINTIDIR

 ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ

Ä°lgili resim

[ …Devlet Üretme Çiftlikleri, Atatürk’ün tasarlayıp, uygulamaya soktuğu bir girişimdi.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Denemek ve başarılı olduğunda örnek olması için, önce 1925’te Ankara’da Gazi Orman Çiftliği’ni kurdu.

Ä°lgili resim

Ardından, devlete ait olmak üzere, 1926’da Karacabey, 1928’de Sultansuyu At Haralarını, 1939’da İnanlı İnekhanesi’ni, 1935’te Dalaman (Muğla), 1936’da Türkgeldi (Kırklareli) Devlet Üretme Çiftliklerini kuruldu.

Ä°lgili resim

Cumhuriyet döneminde; Kırşehir’den Şanlıurfa’ya (Ceylanpınar); Samsun’dan (Gelemen) Muş’a (Alparslan) dek ülkenin her yerine yayılan 20 devlet üretme çiftliği kurulmuştu.

muş alparslan devlet üretme çiftliği ile ilgili görsel sonucu

Bu çiftliklerde; çağdaş tarım yöntemleri geliştirilecek, köylü çocukları eğitilecek, çiftçiye tohumluk ve dikme (fidan) sağlanacaktı.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Ankara Atatürk Orman Çiftliği, tasarımın öncü uygulamasıydı…

Konuklar Devlet Üretme Çiftliği, Konya’nın Sarayönü İlçesi’ne 7 kilometre uzaklıkta 40 bin dönüm arazi üzerine 1938’de kurulmuştu.

konuklar devlet üretme çiftliği ile ilgili görsel sonucu

Arazisinin 34 bin dönümü tarla, bin dönümü bahçelik, 730 dönümü koruyucu orman, 400 dönümü de park ve yeşil alandı.

Teknik Ziraat Okulu 1944’te ile ilgili görsel sonucu

Teknik Ziraat Okulu 1944’te, Makinist Okulu ise 1951’de kurulmuştu.

Makinist Okulu, tarım araç ve makine kullanımı ile tamir bakım üzerine eğitim veriyordu…

Devlet Üretme Çiftlikleri’nin bugün gündemden çıkarılmış olan yüksek amaçları, çağdaş erekleri vardı.

Sultansuyu At Harası ile ilgili görsel sonucu

Tasarımını yapıp uygulamaya soktuğu bütün girişimlerde başarılı oldu.

Kendine yeten, halkını ürettiği ürünle besleyen bir ülke yaratıldı.

Türkgeldi (Kırklareli) Devlet Üretme Çiftliği ile ilgili görsel sonucu

Tarım üretimi çeşitlendirildi, köylüye önderlik edildi, yüksek nitelikli tohum ve damızlık hayvan yetiştirildi.

Ä°lgili resim

Köylünün ürününü değerlendiren işletmeler kuruldu, kurulmuş olanlara katılındı.

Bağ ve bahçecilik alanında örnek uygulamalar geliştirildi, küçük evcil hayvan yetiştiriciliğinde öncü uygulamalar yapıldı; tavukçuluk, arıcılık, balıkçılık geliştirildi.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Çağdaş yöntemlerle süt sığırcılığı ve mandıracılık yapıldı, at yetiştirmek için haralar açıldı…

konuklar devlet üretme çiftliği ile ilgili görsel sonucu

Bunların tümü, bilimsel ve gelişkin teknik yöntemlerle gerçekleştirildi ve Batılıların düş olarak değerlendiği ereklere ulaşıldı.

Kısa süre içinde Türkiye kendi tohumunu, kendi fidesini kullanır duruma geldi.

Hayvan hastalıkları ve zararlı savaşımında büyük başarı sağlandı, sığır vebası ve şarbon yok edildi…]

Kaynak; METİN AYDOĞAN “Ben ve Ülkem”

Ä°lgili resim 

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

TİGEM’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE ATATÜRK

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Yıldırım Koç

Atatürk, Cumhuriyetin kurulmasından sonra tarıma büyük önem verdi.

1925 yılından itibaren kendisine ait çiftliklerde geleneksel tarım anlayışını kökten değiştiren uygulamalar gerçekleştirdi; köylüye örnek oldu.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Ayrıca, devletin de bu alana kaynak ayırmasını sağladı.

Cumhuriyet döneminde Ankara, Eskişehir, Erzurum ve Yeşilköy’de hububat ıslah istasyonları; Adana ve Nazilli’de pamuk ıslah istasyonları; Adapazarı’nda patates ve mısır ıslah istasyonu; Bursa, Antalya, Diyarbakır, Edirne ve Denizli’de ipek böcekçiliği istasyonu, Kayseri’de yonca istasyonu, Antalya’da sıcak iklim nebatları ıslah istasyonu kuruldu.

Antalya’da sıcak iklim nebatları ıslah istasyonu kuruldu. ile ilgili görsel sonucu

Ülkenin dört bir yanında fidanlıklar oluşturuldu.

Bu devlet fidanlıkları sayesinde dut, antepfıstığı, asma, çay, elma, kaysı, fındık, narenciye, vişne, zeytin ve incir fideleri devlet tarafından yetiştirilerek köylüye dağıtıldı.

1937 yılında Zirai Kombinalar İdaresi kuruldu.

1937 yılında Zirai Kombinalar İdaresi kuruldu. ile ilgili görsel sonucu

Bu kuruluşun amacı, tarım aletleri, makinaları ve ilaçlarının satın alınarak halka tanıtımının yapılmasıydı.

Zirai Kombinalar İdaresi 1943 yılından itibaren boş hazine toprakları üzerinde devlet çiftlikleri oluşturdu, tarımsal üretimi artırdı, çağdaş tarım teknik ve yöntemlerini köylüye tanıttı ve özellikle sıkıntılı dönemlerde halkın gıda ihtiyacının karşılanması açısından çok büyük katkılarda bulundu.

Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası vardı. ile ilgili görsel sonucu

Zirai Kombinalar İdaresi tarafından kurulan çiftliklerin önemi, 1957 yılında yayımlanan bir kitapta şöyle anlatılıyordu:

“Az zamanda kurulan bu çiftlikler, asırlardan beri işlenmemiş ve boş kalmış ve halkın dilinde çorak diye adlandırılan step manzaralı, çöl karakterli toprakları büyük bir hamle ve gayretle sökerek mahsuldar bir hale sokmuş ve zirai kalkınmanın ana hatlarını vatan topraklarına çizmiştir…“

Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası vardı. ile ilgili görsel sonucu

Zirai Kombinalar İdaresi, kuş uçmaz, kervan geçmez diye vasıflandırılıp, köylüye çarık sattırdığı iddia edilen ıssız toprakları teknik vasıtalarla mahsuldar bir hale sokarak yüz binlerce ton buğday kaldırırken, etrafındaki köylü halkın idrakinde hayret ve takdirle karşılık bir intibah, asırların yapamadığı kalkınma hissini onun gönlüne yerleştiriyor ve bu demonstratif gösteriler ona teknik çalışmaların faydalarını telkine kafi geliyordu.

Ä°lgili resim

“Birbirini takiben yurdun muhtelif köşelerinde kurulan 14 tane muazzam çiftlikler, ıssızlığa, yalnızlığa, kızgın güneşli ve buz nefesli bozkırlığa son verirken, insan azim ve iradesinin dünkü çölleri bugün nasıl bir cennet gibi yemyeşil hale soktuğunu tabiata haykırıyor ve çöllerde yükselen ağaçlar, yeşillenen bitkiler, tufan gibi buğdaylar yurtta bolluğun saadetini müjdeliyordu.”

Ä°lgili resim

Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası vardı.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Bu işletmeler 1925 yılından beri tarımda yeniliklerin uygulatılması ve yaygınlaştırılmasında kullanılıyordu.

Atatürk, 1937 yılı Haziran ayında bu çiftlikleri devlet hazinesine bağışladı.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

10 Ocak 1938 tarih ve 3308 sayılı Yasa ile Atatürk tarafından bağışlanan bu çiftlikler, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’na dönüştürüldü.

Ä°lgili resim

Daha sonra çeşitli diğer çiftlik ve işletmeler de Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’na katıldı.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

1944 yılında bu kuruluşun bir Ziraat Aletleri Fabrikası vardı.

Zirai Kombinalar İdaresi ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurum 1 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5433 sayılı Yasa ile birleşerek, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü’nü oluşturdu.

Ä°lgili resim

1983 yılında ise Devlet Üretme Çiftlikleri ile hara ve inekhaneler birleştirilerek TİGEM doğdu.

TİGEM, Türkiye’de tarımın gelişmesine ve çağdaşlaşmasına olağanüstü büyük katkılarda bulunmuş olmasına rağmen, yıllarca özelleştirmeci bir anlayışla ihmal ve hatta tahrip edildi.

Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası vardı. ile ilgili görsel sonucu

Atatürk tarıma büyük önem veriyordu.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

1925 yılından 1937 yılına kadar bunu kendisine ait çiftliklerde gösterdi; ayrıca devletin bu alanda önemli yatırımlar yapmasını sağladı.

Ä°lgili resim

1937 ve 1938 yıllarında kurdurttuğu iki işletme, günümüzdeki TİGEM’i (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) oluşturdu.

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Atatürk’ün TİGEM’i bugün özelleştiriliyor.

Çekirdeği, Atatürk’ün 1925 yılından 1937 yılına kadar kendi işletip 1937’de devlete bağışladığı çiftliklerden oluşan TİGEM, yerli ve yabancı sermayedarlara devrediliyor.

Ä°lgili resim

Türkiye’de çağdaş tarımı yaratan Devlet Üretme Çiftlikleri’ni yıllardır yatırım yapmayarak çökertenler ve bugün bir avuç yerli ve yabancı sermayedara aktarmak isteyenler Atatürk’e nasıl hesap verecek?

ATATÜRK VE DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ ile ilgili görsel sonucu

Atatürk hayatta olsaydı buna izin verir miydi?

Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası vardı. ile ilgili görsel sonucu

Başlıca Devlet Üretme Çiftlikleri şunlardır:

Polatlı, Balâ (Ankara),

Yalova (İstanbul),

Altınova, Gözlü, Konuklar (Konya),

Türkgeldi (Kırklareli),

Dalaman (Muğla),

Turunçgiller (Dörtyol),

Reyhanlı (Hatay),

Çiçekdağı, Malya (Kırşehir),

Alpaslan (Muş),

Koçaş (Niğde),

Çerkeş (Çankırı),

Iğdır (Kars),

Gönhöyük (Amasya),

Gelemen (Samsun),

Ceylanpınar (Şanlıurfa),

Ulaş (Sivas).

Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri ve Ankara’da Bira Fabrikası vardı. ile ilgili görsel sonucu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s