NAMIK İSMAİL —– ALINTIDIR

NAMIK İSMAİL

Ä°lgili resim 

(d. 1890, Samsun – ö. 1935, İstanbul), Türk ressam.

Ä°lgili resim

İstanbul da doğan Namık İsmail’in babası Tophane veznedarı Kafkasyalı Hattat İsmail Zühtü Bey, annesi Amasyalı Yeğenzade Hüsnü Beyin kızı Bakiye Hanım’dır.

Tam ismi Namık İsmail Yeğenoğlu’dur.

Babası İsmail Zühtü Bey’in Hat Sanatı ile sanatla tanışan ve küçük yaşlarda Resim  yapmaya başlayan Namık İsmail, Hamidiye Mektebi’nde öğrenci olduğu yıllarda Viçen Arslanyan’dan Türk resim dersleri alır.

O yıllarda sahile demirlenmiş vapurları çizen Namık İsmail’in, St. Benoit’da okurken resim hocasının Andres olduğu bilinir.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Bu dönemde kömürkalem ve karakalem ile kartpostallardan çalışır.

İlk yağlıboya resmi olan bir sepet çiçek ve kesilmiş bir karpuz diliminden oluşan natürmort’unu dönemin mutasarrıflarından Bekir Paşa’ya sunar ve bunun karşılığında Bekir Paşa tarafından ona bir tay armağan edilir.

Çallı Kuşağı Ressamlarından olan Namık İsmail, ilköğrenimine 1896 yılında Kabataş’taki Şemsülmekatip’te başladı; daha sonra Beşiktaş’taki Hamidiye Mektebi’ne geçti.

namık ismail hayatı ile ilgili görsel sonucu

Resim öğretmeni Arslanyan’ın öğrencisi oldu ve okulu ikincilikle bitirdi.

Saint Benoit Lisesi’nde okudu.

Galatasaray Lisesi yangın sonrası yeniden açılınca, Tevfik Fikret’in müdürlüğü sırasında ikinci sınıftan beşinci sınıfa kadar bu liseye devam etti.

Galatasaray Lisesi’ndeki tahsilinde okul müdürü olan Tevfik Fikret’in kurduğu atölyede çalışmış, 1909 yılında burayı bitirmiştir. 

Namık İsmail’in resim öğretmenleri, Hamidiye Mektebi’nde Arslanyan, Saint Benoit Lisesi’nde Paris Akademisi’nden Andres idi.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Önceleri sahile demirlemiş vapurların resmini yapmaktan zevk alan Namık İsmail, daha sonra füzen ve karakalemle kartpostallardan çalışmaya başladı.

Resim öğretmeni Şevket Dağ’dan özel resim dersleri aldı.

Bakalorya sınavını kazanamayan Namık İsmail’i, babası resim eğitimi için Paris’e göndermeye karar verdi. 1911’de gittiği Paris’te resim öğrenimine başlayan Namık İsmail, Kısa süre Julian Akademisi’ne, sonra Fernand Cormon Atölyesi’ne devam etti.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Birinci dönemi olarak nitelendirdiği sanat yaşamının, 1914 Fransa dönüşü, yaptığı resimlerde, tekniğin zayıf, duygunun kuvvetli olduğunu, şiir ve düşgücünün teknikten önde geldiğini söyler.

Akademik anlayışı benimseyen hocası Cormon’dan sanatçının fazla etkilenmediği görülür.

1911 yılında Paris Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etmiş ve Paris’te Ecole Nationale des Arts Decoratifs ve Cormon atölyelerinde bir süre çalıştıktan sonra yurda dönüşünde, 1.Dünya Savaşı’na Kafkas Cephesi’nde süvari yedek subayı olarak katılmıştır.

namık ismail              köy evi ile ilgili görsel sonucu

1911 tarihli Köy Evi çalışması, Paris’e gittiği yılda etkilerle yaptığı bir tablodur.

Barbizon Ekolü ve Ressamlarının ve Corot’nun yapıtlarını anımsatan resimde, birbirinin içinde eriyen renkler, yeşilin maviye, kahverenginin sarıya kaçan tonları kullanılmıştır.

Ağaçlarda, evde, kırda detaya kaçan fırça vuruşları egemendir: renkler, pastelleriyle homojenleştirilerek kullanılmış, yumuşak geçişlerle perspektif sağlanmıştır.

Kompozisyon, sol alt köşeden sağ üst köşeye ikiye ayrılarak düzenlenmiştir.

Üstte gri renklerin içinde yeşillerin de yer aldığı gökyüzü, alttaysa karakteristik Namık İsmail tarzı lekeci anlayışla ön plana çıkmış ana tema görülür.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

 1917 Haziran ayında Galatasaraylılar Yurdu’nda açılan serginin düzenlenmesinde emeği geçen kişilerden biri olan Namık İsmail’e bu hizmetinden dolayı, “alameti mahsusalı gümüş Hilalı Ahmer madalyası” verildi.

Şişli’de kurulan atölyede, Namık İsmail ve dönemin diğer ressamları, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik, Ali Cemal, Ali Sami Boyar gibi sanatçılar savaş konulu resimler yaptılar.

Galatasaray Sergisi’nde halka gösterildikten sonra Viyana ve Berlin’de sergilenmeleri için, Celal Esat Arseven’le birlikte Berlin’e gitti.

1917 yılında gittiği Almanya’da Leipzig’de Max Libermann (1847-1935)’in ve Lovis Corint (1853-1925)’in özel akademilerinde iki yıl çalışmıştır.

1917-18 yıllarında Viyana’da ve Berlin’de yapılan resim sergisine Celal Esat Arseven ile katılmış ve sergilerde 6 eseri sergilenmiştir.

Berlin’de kaldığı iki yıl boyunca Lovis Corinth ve Max Liebermann’ın atölyelerinde çalışarak tekniğini geliştirdi.

namık ismail              kendi portresi ile ilgili görsel sonucu

1918 tarihli Kendi Portresi’ne, ışık-gölge kontrastı ve kalın fırça vuruşlarıyla, tabloya anlatımcı bir etki vererek, güçlü ve kararlı kişiliğini, sert ve keskin bakışlarıyla tuvale rahatça aktardığı görülür.

1919’da yurda döndü.

Almanya dönüşünü, sanatının ikinci dönemi olarak yorumlar.

Corinth’in geniş, kalın fırça vuruşlarından, lekeci, serbest, bir-iki seansta ortaya çıkmış hızlı, atak tekniğinden etkilenen Namık İsmail’in, sonraki dönem tablolarının çoğunda hocasının teknik ve üslubunu uygulandığına tanık olunur.

namık ismail              güvertede adamlar ile ilgili görsel sonucu

 Corinth’in tekniğine yakın çalıştığı Güvertede Adamlar tablosunda, bir renk karmaşasının, açık-koyu tonlamaların, renk lekelerinin ve resimsel değerlerin ön plana çıktığı gözlenir.

Figürler, renk kompozisyonunun öğeleri olarak kullanılır.

 Bu resim, ekspresyonizmin benimsendiği, klasik resim anlayışının geriye itildiği, renklerin ve boya dokusunun, konunun önüne geçtiği bir çalışmadır.

Almanya’dan döndükten sonra, 1919’da Gazi Osman Paşa Ortaokulu’nda resim öğretmenliğine başlayan Namık İsmail, 1920 yılında Molla Şefik Bey’in kızı Mediha Hanım’la evlenir; on yıllık birliktelikten sonra ayrı yaşamaya karar veren çift, ressamın ölümünden iki ay önce boşanırlar.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

1920 yazındaki sergiye çeşitli portrelerle katılan Namık İsmail, “koyu ve az ışıklı renkler kullanan, gerçeklere uyan, modelinin yüz kırışıklıklarını ve yorgunluğunu yansıtmaktan kaçınmayan bir portreci” olarak tanımlanmaktadır.

İtalya’ya gitmek üzere kendisine izin verilmediği için Gazi Osman Paşa Orta Ortaokulu’ndaki görevinden istifa eden sanatçı, bir yıl boyunca bütün İtalya’yı gezdi ve resimler yaptı.

İtalya dönüşünde “İleri” gazetesinde önce ressam, sonra da yazı işleri müdürü olarak çalışan sanatçı, 1921 yılının ekim ayında Sanayii Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) müdür yardımcılığı görevine atandı.

1922’de bu görevinden ayrılıp tekrar Paris’e gitti.

namık ismail             bayır ile ilgili görsel sonucu

Namık İsmail’in paletinde, 1923 tarihli “Bayır” tablosunda açıkça görüldüğü gibi gerçek bir renklenme başladı.

Biçim kaygısı taşımadan, desene önem verilmeden, rengin ön plana çıkarıldığı bu çalışmada, renkler birbirine kaynaşarak, planların tuşlarla, kontur kullanılmadan, renk lekeleriyle bölünerek verildiği bir dönem başladı.

Ä°lgili resim

1924’teki Galatasaray Sergileri’ne en iyi eleştiri alan yapıtlar arasında geçen Kasımpatı ve Çıplak tablolarıyla katıldı.

Kendisine Maarif Umum Müfettişliği görevi verilen sanatçı, dönemin Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’le birlikte incelemelerde bulunmak üzere bir kez daha Paris’e gitti.

Galatasaray Sergileri’nde resim kişiliğini tanıtan sanatçı, bir süre resim öğretmenliği, Güzel Sanatlar Akademisi Müdür yardımcılığı ve Milli Eğitim Müfettişliği görevlerini de yerine getirmiştir.

Ayrıca, Genel sekreterliğini Dr. Şefik Hüsnü Deymer’in yaptığı Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın Vehbi Sarıdal’dan sonra başkanlığını yapmıştır.

1928 tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi’ne müdür olarak atanan Namık İsmail, ayrıca “resim atölyesi öğretmeni” görevini de üstlendi.

1935 yılından ölümüne değin bu görevini sürdürdü.

şişli atölyesi ve viyana sergisi ile ilgili görsel sonucu

Meşrutiyet ressamları veya 1914 kuşağı diye de adlandırılan ve ‘’Halife Abdülmecit Efendi’’ (1868-1944) başkanlığında kurulan Şişli Atölyesi’ne de devam etmiştir.

Namık İsmail; Sami Yetik, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran, Mehmet Ali Laga, Ali Sami Boyar, Seyfettin Soysalan, Şevket Dağ, Hüseyin Avni Lifij gibi ressamların arasındaki en genç olanıdır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Gençlik yıllarında edebiyatla ilgilenen, İtalyan Rönesans’nın dehalarından Mikelangelo’nun yaşamı ve sanatıyla ilgili bir Biyografi çalışması da yapan sanatçı, 30 Ağustos 1935’te bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bizlere çok güzel melankolik resimler bırakan Namık İsmail, Güzel Sanatlar Müdürlüğü’ne (1927-1935) geldikten sonra resim sanatını ihmal etmeye başlayarak idarecilik işlerine daha fazla yoğunlaştığı görülür.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Türk Resim Sanatımız için bir kayıp olan bu dönemi dışında resimlerini yaparken paletindeki zengin renk uyumu ile çok kısa bir zamanda önemli bir şöhrete sahip olmuştu.

Fırçasını oldukça maharetli ve kıvrak kullanan renk armonisini zevk ve başarı ile gerçekleştirebilen Namık İsmail çok önemli nü resimlerine de imza atmıştır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Bir dönem sanat yazarlığı da yapmış olan Namık İsmail’in Resim Sanatımıza kattığı çok önemli eserleri bulunmaktadır.

Sanatçının 250 yapıtı olduğu bilinmektedir, ama elde bulunan 130 eserinden 83 tanesi ailesinde, 25 tanesi çeşitli Müze ve galerilerde, diğerleri de çeşitli özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

RESİM SANATI, SANAT ANLAYIŞI VE BAZI RESİMLERİNİN ANALİZİ

1908’de kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin Askeri Ressamlardan sivil kuşağa geçiş, 1910 Çallı Kuşağı Ressamları olarak bilinen İzlenimci ressamlar kuşağıyla gerçekleşmiştir.

Türk Resminde figür geleneğini başlatan Osman Hamdi Bey’den bu ressamlara geçiş, aynı zamanda modernleşme sürecinin de başlangıcını oluşturur.

Çallı Kuşağı Ressamları olarak Sanat Tarihimize geçen sanatçı grubunun başını Feyhaman Duran, Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Ali Cemal, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran,  Hüseyin Avni Lifij gibi ressamlarımız çekti.

Çallı grubu olarak bilinen izlenimci ressamlar kuşağı Türk resim sanatının modernleşme sürecinin de başlangıcını oluşturur.

şişli atölyesi ve viyana sergisi ile ilgili görsel sonucu

Namık İsmail’in de dahil olduğu 1914 Kuşağı sanatçılarının Türk Resim Sanatına en büyük katkıları, çıplak ve portre konusunu Türk Resmine sokmalarıdır.

Bu her iki konuda Namık İsmail’in de başı çektiği kesindir.

Kuşkusuz Türk resim sanatında 1914 Kuşağı dendiği zaman, ilk akla gelen, İzlenimcilik’tir (Empresyonizm).

Namık İsmail de Paris’te bulunduğu yıllarda, diğer 1914 Kuşağı sanatçıları gibi, Türk resmindeki manzara geleneğinin kendilerine yakın gelmesi nedeniyle, aslında çoktan modası geçmiş olan İzlenimciliğe yakın bir anlayış benimsemiştir.

Ä°lgili resim

Gerçi Namık İsmail’in Paris’te bulunduğu yıllarda Monet’in (1840-1926) 1920 ile öldüğü yıl olan 1926 arasında oluşturduğu ünlü Nilüferler dizisi üzerinde çalıştığı bilinmektedir.

Namık İsmail, her ne kadar açık havada çalışma tekniğini uzun yılar benimsese de, izlenimciliğin etkilerinden daha kolay sıyrılmış ve Berlin’deki eğitiminin de etkisiyle izlenimcilik ve dışavurumculuğu birleştirmiş.

Özellikle de çeşitli konular üzerinde çalışmasıyla da kendine özgü bir biçim dilini diğer 1914 Kuşağı sanatçılarına oranla daha kolay ve daha hızlı geliştirebilmiştir.

Ä°lgili resim

Namık İsmail’in ana konularından biri olan portrelerini de “Otoportre”ler ve “eş-dost ya da ünlü kişilerin portreleri” ve “kadın portreleri” olarak üç gruba ayırmak mümkündür.

Namık İsmail’in portrelerinde Atatürk’ün Ahmet Haşim’in kendisinin, eşi Mediha Hanım’ın ve daha kimliğini bilmediğimiz pek çok kişinin Namık İsmail’in tuvaline konu olarak kullanıldığı görülmektedir.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Namık İsmail’in “Otoportre”lerinde olduğu gibi, portrelerinde de ifadenin önemli bir yer tuttuğu ve portresi yapılan kişinin kişilik özelliklerinin en ince ayrıntısına kadar verildiği görülür

Bunun yanısıra Namık İsmail’in kadınları ve çıplakları ise, Osmanlı döneminden Cumhuriyet Türkiyesi’ne kadının birey olarak kazandığı statüyü adım adım gösterir niteliktedir.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Osmanlı’nın Batılılaşma döneminde bir moda olarak resim, müzik eğitimi alan ve yine bir modaya uyarak ev içinden dışarı çıkan kadın, Cumhuriyet döneminde modernliğin göstergesi olarak Cumhuriyet rejimi tarafından öne çıkarılır.

Modernleşme projesinin temeline oturtulmuş ve ilerleme ile eşdeğer tutulmuş olan modern kadın imgesi, Namık İsmail’in resimlerine de yansır.

namık ismail sedirde uzanan kadın ile ilgili görsel sonucu

Osmanlı döneminde her ne kadar elit bir kesimde kadın modernleşse de, Namık İsmail’in “Sedirde Uzanan Kadın”ı, kadının yine eve ait bir süs eşyası niteliğinde görüldüğünün kanıtıdır.

namık ismail sedirde          oturan kadın ile ilgili görsel sonucu

namık ismail sedirde         ayakta duran kadın ile ilgili görsel sonucu

Buna karşılık, “Oturan Kadın”,  “Ayakta Duran Kadın”, “İspanyol Kadın”, “Yelpazeli Kadın” ve daha pek çok kadın resminde Namık İsmail, çarşafını ve peçesini atan modern kadını betimlemiştir.

Cumhuriyet döneminde, modernleşme projesinde kadına atfedilen öneme koşut olarak kadın, ağırbaşlı kıyafeti ve açık yüzü ile modernleşmenin simgesi haline dönüşür ve böylelikle Batı’nın Doğu kadını imajının da yıkılması amaçlanır.

Tüm bunlar Namık İsmail’in kadınlarında da kendini gösterir.

İlk yapıtlarından başlayarak üslup ve teknik gelişimi, belli bir çizgide gitmediği açıkça görülmekte, aynı yıl içinde bile birbirinden farklı teknik ve üslupta resimler yaptığı gözlenmektedir.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Sanatçı, Fransa’da EMPRESYONİST, Almanya’da akademik EMPRESYONİST ve EKSPRESYONİST ressamlardan etkilenmesine karşın, konuya göre içinden geldiği gibi çalışmayı yeğlemiştir.

Bazen paletinde hafif fırça vuruşları ve ışıltılı renklerin görüldüğü empresyonist, zaman zaman parlak renklerin ve karşıt tonların egemenliğinin hissedildiği ekspresyonist bir doğa ressamı, bazen Realist bir figür ressam, sırasında akademik bir çıplak ressamı olmuştur.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

İkinci dönem resimlerinde renklerin ve boya dokusunun, konunun önüne geçtiği yoğun boya tabakaları dikkati çekmektedir.

Namık İsmail, sanatını iki döneme ayırır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Kısa süre Julian Akademisi’ne, sonra Fernand Cormon Atölyesi’ne devam eden sanatçı, birinci dönemi olarak nitelendirdiği Fransa dönüşü yaptığı resimlerde, tekniğin zayıf, duygunun kuvvetli olduğunu, şiir ve düşgücünün teknikten önde geldiğini söyler.

 Akademik anlayışı benimseyen hocası Cormon’dan sanatçının fazla etkilenmediği görülür.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

1911 tarihli Köy Evi çalışması, Paris’e gittiği yılda empresyonist etkilerle yaptığı bir tablodur.

Barbizon Ekolü ve Ressamların ve Corot’’nun yapıtlarını anımsatan resimde, birbirinin içinde eriyen renkler, yeşilin maviye, kahverenginin sarıya kaçan tonları kullanılmıştır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Ağaçlarda, evde, kırda detaya kaçan fırça vuruşları egemendir: renkler, pastelleriyle homojenleştirilerek kullanılmış, yumuşak geçişlerle perspektif sağlanmıştı.  

1917 Galatasaraylılar Yurdu’nda sergilenen Düşünce (Sedirde Uzanan Kadın) tablosu sanatçının, Fransa sonrası, Almanya öncesi ara döneminde yaptığı en etkileyici çalışmadır.

Şiirsellik ve düşgücünün egemen olduğu bu tabloda, yalnızca figürün yüzünde odaklanmış olan ışık, kompozisyonun etkinliğini sağlamış ve böylece figürün yüzü ve açıkta kalan omuzlarının beyazlığı, narinliği vurgulanmıştır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Elin ve parmakların zarif duruşu, modelin güzelliğinin dikkat çekici noktasıdır.

Batıya özgü giysiler içindeki figürün yüzündeki düşünceli, dalgın, hüzünlü anlatımı yansıtan bu duygu yüklü tabloda, kitaplık, vazo, sehpa, yastıklar, hat levha, kanepenin üzerindeki örtü, hatta modelin giysisi ve terliği, duygulu atmosferi ön plana çıkarmak için kullanılmıştır

namık ismail sedirde         balıklar ile ilgili görsel sonucu

1921 tarihini taşıyan Balıklar tablosunda, sanatçı perspektifi kısa mesafeden, sağdan sola diyagonal almıştır.

Yeşil-mavi tonlarındaki salata yaprakları, sağ alt köşede toplanan turpların kırmızısıyla kontrast oluşturmaktadır.

Ressamın genellikle az kullandığı konturlar, balıkların alt ve üst sınırlarında, turpların ve salataların arasında, masanın çizgilerinde görülmektedir.  

Empresyonist etkili bu çalışmalar, dönemin diğer sanatçılarını özellikle İbrahim Çallı’nın natürmortlarını anımsatır niteliktedir.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

1922’de Paris dönüşünden sonra yaptığı resimlerde resim sanatında bazı değişimler göze çarpmaya başlayacaktır.

Namık İsmail’in 1923 tarihli Bayır tablosunda açıkça görüldüğü gibi paletinde, gerçek bir renklenme başlar.

Biçim kaygısı taşımadan, desene önem verilmeden, rengin ön plana çıkarıldığı bu çalışmada, renkler birbirine kaynaşmış, planlar tuşlarla, kontur kullanılmadan, renk lekeleriyle bölünerek verilmiştir.

namık ismail sedirde         yarım çıplak ile ilgili görsel sonucu

namık ismail sedirde         duVARA YASLANAN çıplak ile ilgili görsel sonucu

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

1924 ve 1925 yıllarında Paris’te bulunan sanatçının, bu dönemdeki çalışmalarını çoğunlukla çıplaklar (Yarım Çıplak, Yatan Çıplak, Duvara Yaslanan Çıplak) ve kent görünümleri oluşturmaktadır (Paris Karpo Çeşmesi, Lüksemburg Bahçesi’nden Arslan Heykeli Lüksemburg Parkı).

Namık İsmail Lüksemburg Bahçesi’ndeki çalışmalarında çok sevdiği sarıyı ve yeşili dilediğince kullanmış: basit fırça vuruşlarıyla yeşilden sarıya geçiş yapmış, heykelleri birer resim öğesi olarak almış, geniş ve sıradan bir alanı, usta ve güçlü bir anlatımla yüceleştirerek vermeyi başarmıştır.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

 1924 yılında Paris’te açılan bir yarışmayı kazanan sanatçı, Naşad Kızlar, Bezgin Kadınlar (1947), Mutsuz Kadınlar (1972), Hayal Kadınlar gibi isimlerle dilimize çevrilen, Pierre Loti’nin Les Desenchantees kitabını resimleyerek illüstrasyon havasındaki çalışmalarda da başarısını kanıtlar.   

1929 tarihli yapıtlarından biri olan Pazar Yerinde Kadın ve Bebek, illüstrasyon havasında bir çalışmadır.

Silüet halinde verilen yerel giysili figürde ve bebekte kalın konturlar kullanılmıştır.

Solda, ortaya kadar inen Pazar tezgâhı, kompozisyonda dengeyi sağlayan iki lekeden biri olarak kullanılmıştır.

1935 tarihli son Çıplak’ındaysa Namık İsmail’in Renoeire’ın çıplaklarının tadına ulaştığını görüyoruz.

Namık İsmail hakkında birçok çalışmalar yapılmış,  Zeynep Rona,1992, 1937 yılında İ. Safa Günay Namık İsmail’in Hayatı ve Eserleri üzerinde kitap hazırlamışlardır.

Hakkında yazılmış, çok sayıda, tez, inceleme, makale ve eleştiriler vardır.

namık ismail            Lüksemburg Bahçesi ile ilgili görsel sonucu

NAMIK İSMAİL’İN RESİMLERİNDEKİ KONULAR

Namık İsmail’in resimlerinde işlediği konular, ilk olarak Paris döneminde başladığı ve daha sonra tekniğini geliştirerek sürdürdüğü izlenimci etkiler taşıyan manzaralar, Şişli Atölyesi’nde ve daha sonra Cumhuriyet’in kültür politikaları gereğince resimlediği savaş temalı resimler, çıplaklar, portreler, kent görünümleri, natürmortlar olarak gruplanabilir.

Fakat yine de onun ustalığını en iyi yansıtan konuların portreler ve manzaralar olduğu söylenebilir.

namık ismail eserleri ile ilgili görsel sonucu

Namık İsmail’in resimlerini tematik olarak gruplamak yerine, tekniğinin yıldan yıla ne denli değiştiğini gözler önüne serebilmek amacıyla, mümkün olduğunca kronolojik bir düzende sunmaya çalışıldıysa da, sanatçının resimlerinin tematik olarak değerlendirilebileceği ve bu bağlamda da yorumlar yapılabileceği de düşünülebilir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s