ZAFER GENÇAYDIN —– ALINTIDIR

ZAFER GENÇAYDIN

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Zafer Gençaydın (1941 Ankara), insan doğa ve insan-toplum ilişkileri üzerine yoğunlaşan, dışavurumcu yanı baskın olan soyut resimleriyle tanınan bir günümüz Türk sanatçısıdır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Zafer Gençaydın’ın sanat eğitimi, sanatının beslendiği kaynaklar, sanata ve sanat eğitimine ilişkin düşünceleri ve özgün sanat dilinin oluşum süreci, dönemin toplumsal yaşamı bağlamında incelenmiştir.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Zafer Gençaydın ile önceki yıllarda yapılmış ve basında yayınlanmış olan söyleşiler, sanat eleştirmenleri ve yazarları onun sanatı üzerine kaleme almış oldukları eleştiri ve yorum yazıları gözden geçirilerek, kendisiyle atölyesinde görüşmeler yapılarak sanatı hakkında çok çok yönlü bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Sanatçı, çocukluk yıllarında annesinin duyarlılığından ve çizim yeteneğinden etkilenir.

Fakat sanat ortamıyla tanışması Akçadağ İlköğretmen Okulu’nda başlar.

“Köy Enstitüsü” geleneğinin devamı olan bu okulun eğitim programlan içerisinde sanat ve iş eğitimi derslerinin ayrı bir yeri vardır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Gençaydın bu yıllarda resim öğretmenleri Tayyip Yılmaz ve Selami Gedik dışında, Fransız izlenimcilerine ve Cezanne’a hayranlık duyar.

Öğretmen okulunu bitirdikten sonra, henüz 18 yaşındayken üç yıl Adapazarı – Akyazı – Güvençler köyünde öğretmenlik yapar.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

27 Mayıs 1960 Askeri müdahalesinin geçici kararı gereğince köy öğretmenlerine muhtarlık görevi de verilmiştir.

Gençaydın’ın “sanat tutkusu” ve kendini geliştirme arzusu, onu 1962’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne yönlendirir.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Gazi’de Refik Epikman ve Adnan Turani’nin öğrencisi olur.

Bu dönem, onun ‘sanatı kavrama ve dünya görüşünün biçimlendiği yıllardır.’

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Turani’nin sanatçı tavrı ve eğitimci kişiliğinden çoğu atölye arkadaşı gibi o da etkilenir.

Halil Akdeniz, Bilal Erdoğan, Adem Genç, Mehmet Güler, Bekir Sami Çimen gibi günümüz Türk resminin tanınmış simaları atölye arkadaşlarıdır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü en verimli ve parlak dönemlerinden birini yaşamaktadır.

Mezuniyetten sonra, Gençaydın 1965-68 yılları arasında Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu’nda resim öğretmenliği yapar,

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

“Diyarbakır’daki kültürel ortam benim için bir üniversite gibiydi” der sanatçı.

Tarihi zenginlikleri ve o zamanki kültürel iklimiyle son derece uygar ilişkiler içinde tartışılıp konuşulan bir ortama sahiptir Diyarbakır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Gençaydın edebiyatla da oldukça ilgilidir.

Diyarbakır’da yayınlanan Tarancı dergisine, Ağın dergisine ve zaman zaman da Cumhuriyet Gazetesine denemeler ve tartışma yazılan yazar.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Kitap sevgisi hummalı bir okumaya dönüşür.

1960’lı yılların ikinci yarısında Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Orhan Kemal, Mahmut Makal gibi kırsal kesimi ve yoksul insanları anlatan edebiyatçılar çokça okunmaktadır ve Gençaydın onların yazdıklarına da ilgi duyar; Antik Yunan Filozoflarını ve dünya klasiklerini okur; Doğan Avcıoğlu’nun “Yön Dergisi”, “Türk Solu”, “Türk Dil’i Dergisi” ve “Varlık Dergisi”, gibi yayınları izler.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Gençaydın’ın Diyarbakır’daki resim çalışmaları, lekeci anlayışa ve zengin renk nüanslarına dayalı toplumsal temalardır.

Bu dönem, yoksul insanları konu edinen, zaman zaman soyutlamacı anlayışla birlikte gerçeküstücülüğe kaçan fantastik çalışmalar da yapar sanatçı.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1968 yılında Ankara Hasanoğlan İlköğretmen okuluna atanır.

Resim çalışmalarını aralıksız sürdürür ve 1970 yılında Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açar.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1971 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı “Yurtdışı Doktora ve ihtisas Öğrenimi Sınavı”nı kazandıktan sonra Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Prof. Jaenisch ve Prof. Ackenmann’ın atölyelerinde eğitim görür.

Sanatçı o yıllarda Gustav Mahler’in müziğine hayrandır; Brecht, Kafka, Sartre, Camus, Erich Fromm, Nietszche. Freud ve Adler okur.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Sanat Psikolojisi ve Sanat Sosyolojisine ilgi duyar ve atölye derslerinin yanısıra bu derslere de katılır. 1976’da Berlin (TİGgeler Musikladen) de ikinci kişisel sergisini açar.

Sınırlı boş zamanlarında Berlin’deki “Türkiye Bilim Teknoloji ve Araştırma Merkezi”nde gönüllü olarak çalışır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1978’de Türkiye ve Almanya’da yapılan Türk işçi çocuklarına yönelik “eğitim kongresi”ne rapor hazırlar.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

 1953-59 İlköğretmen Okulu, Akçadağ-Malatya.

1959-62 Güvençler İlkokulu Müdürü, Akyazı-Sakarya. 1962-65 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü, Ankara.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1965-68 Erkek İlköğretmen Okulu Resim Öğretmeni, Diyarbakır.

1968-71 Atatürk İlköğretmen Okulu Resim Öğretmeni Hasanoğlan-Ankara.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1971 1416 Sayılı Yasa Uyarıca Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı İhtisas Öğrenimi Bursu Sınavı (Federal Almanya).

1971-72 Dil Öğrenimi: Goethe Institut, Federal Almanya.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1972-77 Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu – Berlin (Hochschule der Künste) (Prof.Hans Jaenisch and Prof. Peter Ackermann Atölyelerinde Serbest Resim Öğrenimi).

1977 Mezuniyet ve “MEISTERSCHÜLER” unvanı. 1976-78 Schöneberg Halk Yüksek Okulu’nda Video Sanatı ile ilgili İncelemesi.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1977-78 Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Görsel İletişim Bölümü’nde iki Sömestrelik  “Film Yapısının Temelleri, Resim-Ses İlişkileri” Semineri.

1976-78 Federal Almanya, Fransa, İtalya, Doğu Almanya’da Müze, Galeri Yapıtlarıyla İlgili Araştırma ve İnceleme Gezileri. 

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1983 Sanatta Yeterlik, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

1986 Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1987 Doçentlik Dil Sınavı.

1987 Doçentlik Kollokyumu ve Kadroya Atanma.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1993-94 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü.

1994 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Resim Bölümü Profesörlük Kadrosuna Atanma.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1994-97 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı.

1995-99 Üniversitelerarası Kurulda Hacettepe Üniversitesi Temsilciliği.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1997 Alman Hükümeti’nin çağrısıyla,  “3. Uluslararası Kültür Semineri-Waimer”a kültür elçisi olarak katılma.

2000-03 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

2003 Federal Almanya Kültür ve Sanat Programı’na davetli olarak katılma.

2003-08 Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Alt Komisyonu Üyeliği.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

2006-08 Hacettepe Üniversitesi Senato Üyeliği.

2008  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliğinden Emeklilik.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Almanya’da ‘Yeni Vahşiler Grubu”yla başlattığı soyut dışavurumcu resim anlayışını ısrarlı bir şekilde sürdüren sanatçı, yaşama ve sanata dinamik bir süreç olarak bakmaktadır.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

Her şey devingen ve gerilim yüklüdür.

Çalışmalarında insan, doğa ve toplumsal olayların dramatiğini yansıtan öğeler ön plana çıkmaktadır. Sanatçı için resim, kişinin el yazısı gibidir ve iç dünyasının katıksız dışavurumudur.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

ÖDÜLLER

1979 Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Büst Yarışması 1. Ödülü

1980 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim Ödülü

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1981 Kültür Bakanlığı 100.Yıl Atatürk Devrimleri ve Kurtuluş Savaşı Resimleri Yarışması,   Mansiyon

1982 DYO Resim Yarışması Ödülü    

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1982 TPAO Atatürk Resimleri ve Kurtuluş Savaşı Resim Yarışması, II. Ödülü

1984 DYO Resim Yarışması, Mansiyon

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1987 Türk Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü

1988 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim Ödülü

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1988 DYO Resim Yarışması,  Mansiyon

1988 Avanos Belediyesi Kapadokya Resimleri Yarışması III. Ödülü

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1989 Ankara Valiliği Ankara Konulu Resim Yarışması, Özendirme Ödülü

1991 DYO Resim Yarışması Ödülü    

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

1991 Devlet Resim Sergisi I.‘lik Ödülü

2004 HÜ Senatosu Sanatta Başarı Ödülü   

2005 Türk Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

YAPITLARININ BULUNDUĞU MÜZE VE KOLESİYONLAR

-Devlet Resim ve Heykel Müzesi Ankara,

-İstanbul Modern Sanat Müzesi; İstanbul

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

-Selçuk Yaşar Müzesi, İzmir

-Hacettepe Üniversitesi Sanat müzesi, Ankara,

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

-Anadolu Üniversitesi Sanat müzesi

-Eczacıbaşı Sanat Koleksiyonu

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

-Bayındırlık Bakanlığı

-Milli Eğitim Bakanlığı

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

-Kültür Bakanlığı

-ODTÜ, TPAO;-Ziraat, Halk, Emlak, Yapı Kredi, İş Bankası gibi banka koleksiyonları ve kişisel koleksiyonlar.

– Bulgaristan-Filibe Sanat Müzesi,

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

-Almanya, İtalya Fransa, İsveç, Kuveyt, Pakistan, İsrail, Avusturya, ABD, Bulgaristan,

Kanada, İspanya, Belçika, Kore vb. ülkelerde özel koleksiyonlar.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

YAYINLAR

-Doç. Dr. İnci San, Doç. Dr. Ali Uçan, Yard. Doç. Rıdvan Süer, Yard. Doç. Zafer

Gençaydın, Öğr. Gör. Atilla Atar,  Güzel Sanatlar Eğitimi, Anadolu Üni. AÖF Yayınları, No: 101. 1987.

ZAFER GENÇAYDIN ile ilgili görsel sonucu

-Zafer Gençaydın, M. Ayaz, Desenler/ Drowing, Sanat yapım Yayınları, Ankara, 1987.

– Doç. Zafer Gençaydın, Ortaokul ve Liselerde Sanat Eğitimi, Anadolu Üni. AÖF

Yayınları, 1993.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s