TÜRK’ÜN YASAK KİTABI -KIZIL ELMA SIRRI- —– ALINTIDIR

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI

-KIZIL ELMA SIRRI-

 

 

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

Onlar Gökçelik miğferliydiler…

Kanatlı Gökbörüleri vardı…

Demir Toynaklı idi Atları…

Aydaydı son Sırları…

İlgili resim

Hakikati Dünya denen yerkürede arayanlar yine yanılmışlardı.

Yeryüzünde ne varsa birçoğu dış gökten gelmişti.

Bilgi, Cevher, Maden, YAŞAM…

ATAM (Adam-Adem) Kök Atam, “inin düşmanınızla (Bakara 36)” emri geldiğinde Yer küreye Dünya’ya ayak basmadan bir çok yerde durakladı, konakladı, kaderini yaşadı.

Düşmanı takipteydi.

İlgili resim

Kök Ata Yerküreye inmeden durakladığı konakladığı yerlerde Dünya Zamanı gibi olmayan 10 bin sene yürüdü.

İnerken Eşinden ayrılmıştı.

Eşi de yürüyordu nihayet AY’da buluşmuşlardı.

Bu buluşma daha sonra Yeryüzünde de gerçekleşecekti.

Yani en son indikleri Dünyada.

DÜNYA TARİHİ AYRI İDİ, ORALARINKİ AYRI…

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

9 Yer Gezegen sonra ATA Cennetinde Rahime Düşen 4 Düz çocuğu doğurdu Kök Atanın Eşi.

Büyüttü Burada…

Bin Yıl Eğlendi…

Türediler…

Evrenin En Bilgeleri…

Hünerli idi Kılıçları Kalkanları…

Savaşçılarıydılar…

Tek Tengriye Tek Yaratıcıya Gücü Her Şeye Yetene inanıyorlardı.

Tengri elçilerine uyarlardı.

Yasaları vardı…

Mim Çağına ulaşmayı dilerlerdi…

Gelecek Zamandan kendi zamanlarına Gelin ve Damatlar getiriyordu Zaman aşıcıları 3 Çağın tek bilgesi gözetiminde.

Türeyiş böyle sürüp gitti…

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

O YERLERİN ÇAĞI AYRI İDİ, DÜNYA ÇAĞI AYRI…

3 HİLÂL: DÜNYA ÇAĞI, O YERLERİN ÇAĞI, ZAMANSIZLIK ÇAĞI…

Gün geldi…

3 Çağı Bir Yerde Birleştiren Bir ATAM (ADAM) geldi.

Onun Adı OK-UZ’du.

Bütün Madenleri ehilleştirdiler.

Biri Hariç.

İlgili resim

Onut Tengri Dünyaya imtihan bıraktı.

Nefislerde Simyalanmalıydı, Bu Maden…

Hızlı öğreniyorlardı, yüksek zekalıydılar…

Aranır o Taşlar…

Onlar.

Mekanik Dijital ötesi taşlara Kayıt yaptılar.

Teknolojileri o kadar ileriydi ki, sihir zannedilecek kadar…

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

OK-UZ Ataya Bazen OĞUZ dendi.

Son Kitaptaki adı ZÜLKARNEYN’di.

OK-UZ Atadan önce o yerlerin çağında, Yeryüzünde sırrı çıkacak olan gezegende Kök salan Kök Atamın 4 Düzleri, 9 Gezegene 9 Alamet Nişan diktiler.

Hakim oldular.

(9 TUĞ SIRRI).

9 Nişanın 9 Düşmanı peydahlandı.

Bu Kadim Düşman Şeytan ve soyundan müttefiklerinden oluşuyordu.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

Daha sonra bu düşmanlık yeryüzünde (DÜNYADA) Devam edecekti.

Kök Atamın 4 Düzlerinden birinin adı HUN’du.

Bulunduğu Yerlerde daha önce yaratılanlar vardı.

Cinler, Elifanlar, İnsansılar ve diğerleri.

4 Düzler Türeyince kimileri ile ittifak bile yapmıştılar.

Savaşlar, el değiştiren mevziler.

Değiştikçe hakimiyetler, Gezegenler ve Yıldızlar da isim değiştiriyorlardı.

HUN oluyor Melekler seviniyor, Neptün Mars oluyor Şeytan ve Avanesi seviniyor, işte tanrılar diyorlardı.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

Savaşların yeni nedeni Tengri buyruğu ile inilecek yeni gözde yeryüzü (DÜNYA) idi.

Oranın hakimiyeti peşindeydi Şeytan ve soyu.

Ansızın Manyetik TUFAN oldu.

Yıldız Sisteminde.

Gemileri olanlar kaçtılar.

Ne kadarı kurtuldu bilinmez.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

Tengri önceden HUN’a Gemi var etmişti.

Uyanlarla binsinler diye.

Son kitapta Yaratan kendisinin yarattığı gemiden bilgi verir.

 “Yaratılmış, (KUL) yapısı olmayan Gemi.

(Zuhruf 12)”

HUN GÖKTE GÖRDÜ, NUH YERDE GÖRDÜ TUFANI…

Güneş Ganeş…

(Ganesha).

Ejderhalar Çok Çektirdi…

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

Bu Gemi Dev Bir Gezegenin Uydusu Gibiydi…

Küre Şeklindeydi.

Belki de Küçük bir yıldızdı.

Nevi’sini Tengri Bilir.

Bulundukları Gezegenin tüm bilgileri bazı canlılar ve Kanatlı Gökbörüler Küre Gemiye Yüklendi.

Gemi Nihayet Hareket Etti.

Kendi Yurtları Alev Alev yanarken Kızıllığı Küre Gemiye Vurmuştu.

Bu Küre Gemi Bir “KIRMIZI ELMA’ya” Benzemişti.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

Gemi Bir Hayli Süzüldü, Tengrinin çizdiği yörüngede.

İçinde Kadim Bilgiler Hakimiyet Sırları Vardı.

Gemi Dünya’ya en yakın Başka Küre, AY’a yaklaştığında HUN ve HUN’a uyanlar AY’a göçtü.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

Küre Gemideki Tüm Bilgiler AY’a Taşındı.

Ay Bilgi, Bilge Doldu.

AY o zaman yem yeşildi.

Dünyadan Bu Yeşillik Parlak görülürdü.

Yeryüzüne Kök Ata ve Eşi Kök Ana inmişti çoktan.

Ama HUN ve ona uyanlar inememişti.

Ne Gariptir o zaman AY’dan Dünya’ya Gemilerle gelinmeye çalışılıyordu kaç zaman.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI ile ilgili görsel sonucu

AY’da HUN Tengri Gemisinden Aldığı bilgilerle Küçük bir uçan binek yaptı.

İçine aldı gereklileri.

Kanatlı Gök Börüsü de vardı indi Nihayet yere (DÜNYAYA).

Babası Kök Ata Ana Ata ve Kardeşleri ile Kucaklaştı.

Geldiği yerlerin zamanı buralarda Günlere Aylara sığacak kadardı.

 Oysa oralarda Bir Çağ yaşanmıştı.

Derken Dünyadan görülen YEŞİLAY, KIZILAY’a döndü birden.

Anlaşılmıştı.

Şeytan oraya saldırmış yakmıştı.

Oradakilerin Akıbeti Bilinmez.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

TÜRK İSTER GÖKTE TEKNOLOJİNİN SON SINIRI İLE KUŞANSIN,

İSTER YERDE BİR KILIÇ TÜRK TÜRKTÜR.

OKTAN KELEŞ…

AY’ı çatlatana kadar Bombalamak kimlerin fikri?

4 Düzlerin İkisi Ayrı Yıldız Sistemlerine göçmüştü Sırları ile…

Onlara GÖKTÜRK, KÖKTÜRK Dediler.

Halâ Beklenirler, Yer Yüzünün Hakimiyeti için.

Gelecektirler HUN’un Soyu, Türk’ün Amcaları YERTÜRK’lere desteğe, Kayalardan çıkanla.

(Bkz:2023 Kayaların Oğlu BARIŞ MANÇO).

https://youtu.be/gUsrXi-xprU

Biri AY’da Öldü Eceli ile Kabri Kaldı Mazide.

Zira Şeytan ve O Yerlerin Yaratıkları Fırsat Buldukça Dünya’yı Yoklamışlar Ejderhalarını Bile Salmışlardı.

İndikleri Yerlere Taşlar Bile Dikilmişti.

Onları Yok etmek Kanatlı Gökbörülere düşmüştü.

Yeryüzünde insanlar bunların çoğunu Tanrı Bildi.

Hele bir tanesini Güneşten geldi zannettiler,

Hortumu vardı Solungacında.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

Zira Tengri Haram etmişti Yeryüzünün havasını.

Hortumuyla soluyordu YER’de.

Dünyanın bir köşesindekiler Ona GÜNEŞ GANEŞ (GANESHA) dediler.

Diğer Köşesindekiler onun oğlu RA dediler.

Soyu, Gökte Taktıkları Hünerli Hortumları ile Yer Yüzünün Havasını Solumak Hakim olmak diler.

Dünyanın havasını Kirletmek Kimlerin Fikri?

Soluyanlar solumasın, soluyamayanlar solusun diye.

Ganeş Şeytanın desteği ile Son Yalancıya Müttefik olmak için Fırsat kollar,

Akıbeti bellidir.

“Hortumunu Damgalayacağız (Kalem 16)”

Kök Ata’nın Yeryüzünde böylelikle 2 oğlu kalmıştı.

Biri Gökte Doğan HUN.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

Yaradan son kitapta ona Alim dedi.

(Halk arasında bilinen Habil).

Kurbanı kabul olacaktı.

Yerde doğan kardeşi tarafından canına kıyıldı.

Yaradan buyruğu uğruna yeryüzünde öldürülen ilk şehit olacaktı.

Onun oğlu TÜRK soyunu Devam ettirdi.

Yeryüzünde Yaradan adına ilk Orduyu kurdu.

Babası HUN’un vasiyeti KIZIL ELMA’yı arayın.

Bulun ulaşın yeryüzünün son nefesine kadar tembihini töreledi.

TÜRK’ÜN YASAK KİTABI  kızıl elma sırrı ile ilgili görsel sonucu

Yerlerin Türeyişi Başka,

O Yerlerin Başka idi…

Kızıl Gemide Asıl Bilgiler Sırlar.

O Gökte Süzülmekte.

Sahiplerini Bekler.

Onu Ele Geçirmek Türk’ün Görevidir.

ONA ULAŞMAK İÇİN YERDE YAPACAK İŞLER VAR…

 

-GÖKLERDEN GELEN BİR SES SANA NE DİYOR DİNLE-

https://youtu.be/qqY0ERz_e0s

Konu Buradan Kopyalanmıştır: http://www.spiritueller.com/konu-turk%E2%80%99un-yasak-kitabi-kizil-elma-sirri.html#ixzz4lDqaCJ8M

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s