LOZAN ANLAŞMASI HAKKINDA —– ALINTIDIR

LOZAN ANLAŞMASI HAKKINDA

 

LOZAN HEZİMETTİR DİYEN CUMHURBAŞKANINA BELGELERLE CEVAP

BARIŞ ATAGÜN

lozan anıtı ile ilgili görsel sonucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından beri gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde zaman zaman Atatürk ve İnönü’ye hakaret etmeyi gelenek haline getirdi.

İç siyasette ne zaman zor durumda kalsa Cumhuriyet’in kurucularına hakaret ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor.

Erdoğan’ın bu davranışı hem siyasi bir taktik, hem de zihniyetinin dışavurumudur.

Çünkü Erdoğan’ın ideolojik alt yapısını ve tarih bilgisini şekillendiren yazarların hepsi Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı…

Tarihi Kadir Mısıroğlu, Necip Fazıl Kısakürek gibi Atatürk düşmanlarından öğrenen bir kişinin Atatürk ve İnönü hakkında övgü dolu yorumlar yapmasını beklemek imkânsızdır.

lozan antlaşması haritası ile ilgili görsel sonucu

Bu kez Lozan anlaşmasını hedef alarak Lozan’ın zafer değil hezimet olduğunu açıkladı.

Lozan’ın Türk milletine yıllardır zafer olarak anlatıldığını söyledi. Lozan anlaşmasının neden hezimet olduğunu da 12 adaları örnek vererek ispatlamaya çalıştı.

Daha 2 ay önce Lozan Türkiye’nin tapusudur dediğini konuşmak istemiyorum.

Zira Erdoğan’ın siyasi hayatı baştan sona u dönüşleriyle dolu…

Artık bu tarz söylem değişiklikleri bana garip gelmiyor.

Bir Erdoğan klasiği deyip geçiyorum.

Benim konuşmak istediğim diğer Erdoğan klasiği…

Yani tarihi çarpıtma ve Cumhuriyeti kuranlara iftira atma klasiği…

Tarih hocası Kadir Mısıroğlu olan bir insanın tarihi doğru anlatmasını beklemiyorum.

Ancak bir insan sürekli tarihi çarpıtır mı? 

İşte konuşulması gereken budur.

Şimdi Lozan zafer mi hezimet mi konusuna geçelim ve Erdoğan’ın tarihi çarpıtmasına cevap verelim.

Bildiğiniz gibi Türk milleti, Osmanlı’nın yüzyıllar boyu süren hataları sonucunda bir kurtuluş savaşı yaşadı.

gençliğe hitabe ile ilgili görsel sonucu

Gençliğe Hitabe’de de anlatıldığı gibi memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş, ordusu dağıtılmış ve ülkeyi yöneten kukla padişah Vahdettin, gaflet ve dalalet içinde emperyalistlerin kuklası olmuş, onlar ne derse yerine getiriyordu.

vahdettin'in türkiyeden ayrılışı ile ilgili görsel sonucu

Memleketin ve milletin hali perişan durumdayken Türk milleti, Mustafa Kemal önderliğinde Anadolu’da müthiş bir millet örgütlenmesi gösterdi ve 3,5 yıl süren savaş sonucunda önce emperyalistleri memleketten kovdu sonra emperyalistlerin kuklası olan padişahı sürgün etti.

Buraya kadar yaşananları hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ancak birçok insanın bilmediği ya da görmezden geldiği bir nokta var.

Biz Kurtuluş Savaşına başlarken Osmanlı’nın kaybettiği tüm toprakları kazanmak için savaşmadık.

Kurtuluş savaşının amacı 28 Ocak 1920 de kabul edilen Misakı Milli’yi emperyalistlere kabul ettirmekti.

O zaman hemen şu soruyu soralım.

misakı milli ile ilgili görsel sonucu

Misakı Milli nedir?

Misakı Milli, 1. Dünya savaşı sonundaki Osmanlı sınırlarıdır.

Cumhuriyet’i kuranlar Lozan’da emperyalistler ile masaya otururken 1918 yılı sınırlarını kabul ettirmek için oturdu.

Cumhurbaşkanı’nın hezimet diye örnek verdiği 12 ada 1918 yılında Osmanlı toprağı değildi.

uşi antlaşması ile ilgili görsel sonucu

1912 yılında imzalanan Uşi Anlaşmasıyla İtalya’ya devredildi.

Dolayısıyla İnönü başkanlığındaki Türk heyetinin Lozan’a giderken aklında 12 ada meselesi diye bir mesele yoktu.

Barış görüşmeleri sırasında 12 ada konusu çok tartışılan konulardan biri değildi.

Lozan’da ana meselelerden bazıları şunlardı:

Kapitülasyonların kaldırılıp kaldırılmaması

Boğazlar Meselesi

Azınlıklar sorunu

Musul ve Kerkük Meselesi

Savaş Tazminatı Meselesi

lozan antlaşması ismet inönü ile ilgili görsel sonucu

Lozan’da görüşülen 5 ana mesele Türkiye açısından nasıl karara bağlandı.

Kısaca yazalım

Kapitülasyonlar Türkiye lehine kaldırıldı.

Böylece emperyalizmin Osmanlı’yı sömürmek için kullandığı 400 yıllık bir silah elinden alındı.

Boğazlar, anlaşmayı imzalayan devletlerin oluşturacağı bir heyetin kontrolüne verildi.

Yani tüm devletlere açık bölge kabul edildi.

Azınlıklar sorunu Türkiye lehine sonuçlandı. 

Türkiye Patrikhanenin ekümenliğini kabul etmedi.

ekümeniklik ile ilgili görsel sonucu

Ve Türkiye’deki gayri Müslimlerin Türkiye vatandaşı olduğunu kabul ettirdi.

Böylece Fatih döneminden beri devam eden Patrikhanenin siyasi hakları elinden alındı. Kapitülasyonların kaldırılmasından sonra emperyalizme ikinci büyük darbe vuruldu.

Musul ve Kerkük meselesi Milletler Cemiyetinin kararına bırakıldı.

Tazminat meselesinde Türkiye, Osmanlı’nın varisi olduğu için Osmanlı’nın borçlarını ödemeyi kabul etti.

Sonuçlara baktığımızda Türkiye 5 ana sorundan 2 sorundan kesin zaferle ayrılmıştır.

2 sorun ise berabere sonuçlanmış, bu sorunlardan Boğazlar meselesi 1936 yılında Montrö Anlaşmasıyla Türkiye’nin kontrolüne geçmiştir.

montrö anlaşması ile ilgili görsel sonucu

Kısacası 5 ana meseleden kapitülasyonlarla azınlık meselesini Lozan’da kazandık.

Boğazları ise 1936 yılında kontrolümüz altına aldık.

Böylece emperyalizm 3 ana konuda kesin yenilgiye uğradı.

Peki, emperyalizme karşı hangi konuda kaybettik?

Bugün Atatürk düşmanlarının Lozan’da sattınız dediği Musul ve Kerkük meselesi…

Birincisi Musul ve Kerkük Lozan’da İngilizlere bırakılmadı.

Milletler Cemiyeti’nin kararına bırakıldı.

Türkiye Musul ve Kerkük’ü 1925 yılında kaybetti.

Neden kaybetti biliyor musunuz?

şeyh sait isyanı ile ilgili görsel sonucu

Bugün sizin alim, mazlum dediğiniz Şeyh Sait isyanı yüzünden…

İngiltere, Lozan anlaşmasından sonra Musul, Kerkük meselesinin kendi lehine sonuçlanması için doğuda birçok Kürt aşiretleriyle anlaşarak isyanlar çıkarttı ve istediğini 1926 yılında Milletler Cemiyeti kararıyla aldı.

Yani Musul ve Kerkük’ü İngilizlere satan Cumhuriyet’i kuranlar değil İngilizlerle iş birliği yaparak Cumhuriyet’e karşı isyan eden Şeyh Sait gibi vatan haini aşiret reisleridir.

İkincisi, Kurtuluş savaşı bittiğinde Musul ve Kerkük bizim kontrolümüzde değildi zaten… Mustafa Kemal, Musul ve Kerkük’ü kazanması için Özdemir Bey komutasında bir orduyu Musul’a yolladı.

Özdemir Bey, Derbent’te İngilizlere karşı zafer ile ilgili görsel sonucu

Özdemir Bey, Derbent’te İngilizlere karşı zafer kazansa da Musul’u İngilizlerden alamadı.

Türkiye, Lozan anlaşmasında İngiliz kontrolünde olan bir bölgeyi İngilizlere vermemiş, konuyu Milletler Cemiyetine taşımayı başarmıştır.

Dünyanın en güçlü devletinin kontrolünde olan bir bölgeyi anlaşma masasında vermeyip konuyu Milletler Cemiyetine taşımak hezimet değil zaferdir.

Eğer Musul ve Kerkük neden bizde değil diye kızıyorsanız Atatürk’e değil İngilizlerle işbirliği yapan çok sevdiğiniz Şeyh Sait’e kızın.

Lozan anlaşmasına bir de İngilizlerin gözünden bakalım.

Cumhurbaşkanı’nın hezimet olarak nitelediği Lozan için İngilizler ne yorum yapmış okuyalım.

Bakın bizim Cumhurun reisinin hezimet dediği Lozan hakkında İngilizler neler demiş…

Lloyd George, 28 Temmuz 1924 tarihinde Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda Lozan hakkında şu yorumu yapmıştır:

lloyd george ile ilgili görsel sonucu

“Uygarlığın başarısızlığı…

Her şey sona erince İsmet’in gülümsemesine şaşmamalıdır.

Ankara’dan alınan haberlere göre barış orada büyük bir Türk zaferi olarak karşılanmıştır ve gerçekten de öyledir…”

(Salahi Sonyel – Gizli Belgelerle Lozan Konferansının Perde Arkası Türk Tarih Kurumu, 2006 s.209)

İngiliz Sir, Andrew Ryan’ın Lozan hakkındaki yorumu Lloyd George dan daha ağırdır.

sir andrew ryan ile ilgili görsel sonucu

Andrew Ryan Lozan için ‘’onursuz anlaşma’’ diyerek şu yorumu yapmıştır:

“Lozan’da onursuz bir barış imzaladık.

Bu İngiltere’nin şimdiye dek imzalamış olduğu antlaşmaların en uğursuzu, en mutsuzu ve en kötüsüdür.”

(Salahi Sonyel – Gizli Belgelerle Lozan Konferansının Perde Arkası Türk Tarih Kurumu, 2006 s.214)

İngiliz tarihçi, Arnold Toynbee’nin Lozan hakkındaki yorumu da kesin bir Türk zaferi olduğudur. 

arnold toynbee ile ilgili görsel sonucu

Arnold Toynbee’nin yorumu şöyledir:

“Lozan’da Müttefikler Türk ulusçularının yaklaşık olarak tüm taleplerine boğun eğdiler.

Dünya şaşılacak bir manzarayla karşılaşmıştır:

Yenilgiye uğratılmış ve görünürde yıkılmış olan bir ulus, yıkıntıların üzerinden yükselerek kesinlikle eşit koşullar içerisinde dünyanın en yüce uluslarının önüne çıkarak, I. Dünya Savaşı’nın aşağılanmış olan muzafferlerinden hemen hemen her ulusal dileğini kazanmıştır…”

(91. Yıl Dönümünde Lozan, Türkiye Barosu Yayınları 2014 s.53)

Lozan’ı Türk zaferi olarak gören sadece İngilizler değildir.

Fransızlar da Lozan için ‘’Hilalin Haç’a büyük darbesi’’ yorumunu yapmıştır.

25 Temmuz 1924 tarihli Fransız Eclair gazetesi Lozan hakkında şu yorumu yapmıştır:

“Hilal, Haç’a böylesine bir yenilgi darbesi indirmemiştir.

Batı’nın saygınlığı toprak olmuştur ve uygarlık, barbarlığın önünde eğilmektedir…

Fransa’yı bu aşağılayıcı duruma getirmiş olan Franklin Bouillon, parlamentoya üye seçilmiştir.”

(Salahi Sonyel – Gizli Belgelerle Lozan Konferansının Perde Arkası Türk Tarih Kurumu, 2006 s.208)

İngilizlerin ve Fransızların Lozan hakkındaki yorumları bu şekilde…

Gerçekten Lozan onlar için büyük hezimettir.

Nasıl hezimet olmasın ki…

400 yıllık kapitülasyonları kaybettiler.

500 yıllık Patrikhane’yi bahane ederek Türkiye’nin iç işlerine karışma hakkını kaybettiler. 

Boğazları alamadılar.

 1936’da tamamen kaybettiler.

 Musul ve Kerkük’ü Milletler Cemiyetine bırakmak zorunda kalıp kontrol altındaki toprakları bile kabul ettiremediler.

Hatay’ı aldık diye sevindiler ama onu da 1939 yılında kaybettiler.

Sonuç olarak Türkiye Misakı Milliyi Batı Trakya ve Musul, Kerkük hariç % 95 oranında gerçekleştirmiştir.

Lozan’da alamadığı Boğazları 1936 yılında, Hatayı ise 1939 yılında alarak Lozan’da yarım kalan meseleleri de halletmiştir.

Ayrıca 1. Dünya Savaşında müttefikimiz Almanya’nın bile kaldırılmasına şiddetle karşı çıktığı kapitülasyonlar kaldırılmış, Azınlık sorunu halledilmiştir.

lozan antlaşması ismet inönü ile ilgili görsel sonucu

Şimdi sormak lazım.

Bu mu hezimet?

Hep Lozan’ı konuştuk.

Biraz da Lozan’a hezimet diyenler neler yaptı ona bakalım.

2003 yılında ABD ye İncirlik üssünün açılması için her şeyi yaptılar.

Tezkereyi Meclisten geçiremeyince ABD’nin Süleymaniye’de Türk askerinin kafasına çuval geçirmesine sessiz kaldılar.

ABD’nin Süleymaniye’de Türk askerinin kafasına çuval geçirmesi ile ilgili görsel sonucu

2008 yılında Oslo’da PKK ile masaya oturdular.

2008 yılı Oslo görüşmeleri ile ilgili görsel sonucu

Masadaki diğer ülke ise Lozan’da hezimete uğrattığımız İngiltere’ydi.

2009 yılında 34 PKK’lı teröristin Habur’dan davul zurna çalarak geçmesine tepki verilmedi.

2009 yılında 34 PKK'lı teröristin Habur'dan davul zurna çalarak geçmesi ile ilgili görsel sonucu

2013 yılında Terörist başı Apo’nun mektubunun Nevruz bayramında Diyarbakır’da okunmasına sessiz kaldılar.

2013 yılında Terörist başı Apo’nun mektubunun Nevruz bayramında Diyarbakır’da okunması ile ilgili görsel sonucu

2013 yılında terör örgütünün bayrağını taşımayı, Apo’ya sayın demek suç olmaktan çıkardılar.

2015 yılında PKK ile arasına hiçbir zaman mesafe koyamayan HDP ile Dolmabahçe’de 10 maddelik mutabakat imzaladılar.

Türkiye’nin sınırları dışında tek ve savaşmadan kazandığı Süleyman Şah Türbesini bir gece yarısı boşalttılar.

2002 yılında tek terör sorunumuz PKK iken bugün IŞİD, El Kaide, El Nusra, YPG, PYD gibi emperyalizmin maşası terör örgütlerinin rahatça eylem yaptığı bir ülke haline geldik.

çözüm süreci karikatür ile ilgili görsel sonucu

Çözüm süreci denilen en baştan yanlış bir politika sonucunda PKK doğuda silah depolayarak güçlendi.

Bugün bu yanlış politikalar yüzünden her gün şehit veriyoruz.

Esad kandırdı, PKK kandırdı, Alnı secdeye değiyor diye ne istediyse verilen Fetö kandırdı. Bu kandırılmalar sonucunda PKK her gün evlatlarımızı şehit ediyor.

Fetö ise Kurtuluş Savaşında bile bombalanmayan meclisi bombaladı.

Tüm bu icraatlara bakıldığında insan şu soruyu sormaktan kendini alamıyor.

PKK’nın, Esad’ın, Feto’nun kandırdığı şimdiki iktidar mensupları Lozan’da dünyanın en büyük siyasi entrikacısı ülkesi olan İngiltere’nin karşında olsa ne kazanabilirdi?

İkinci bir soru daha soralım.

Fetö tarafından kandırıldığı için Türk milletine darbe teşebbüsü yaşatanlar, Lozan’da İngilizler tarafından kandırıldığında Türk milleti neler yaşardı?

LOZAN ÜZERİNDEN MAYMUNA BAK!

MUSTAFA ÖNDER

lozan antlaşması ismet inönü ile ilgili görsel sonucu

“ … “Bugüne kadar Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar.

Bunun neresi zafer?”… „

Lozan üzerinden maymuna bak!

15 Temmuz’dan sonra “Milli İrade”, “Gazi Mustafa Kemal”, “Türk Milleti”, “İkinci İstiklal Savaşı”…

lozan antlaşması ismet inönü ile ilgili görsel sonucu

Devletin bekası söz konusuyken…

Dün yine tanıdık “gel-git”ler…

Ortalık toz dumanken “gündem değişimi”ne karar vermişler anlaşılan…

Gözleri, kulakları bir yana çekmek gayreti…

Üstelik durup dururken Lozan üzerinden yine maymuna bak oyunu…

Madem öyle, bakalım…

Tarih: 24 Temmuz 2016…

Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması ile ilgili görsel sonucu

T.C. Cumhurbaşkanlığı internet sayfası:

“Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 93. yıldönümüdür.

Bu anlaşma, yeni kurulan devletimizin tapusu niteliğindedir.”

*

Tarih: 29 Eylül 2016…

Saray’da 27. Muhtarlar toplantısı:

“Bugüne kadar Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar.

Bunun neresi zafer?”

“Bugüne kadar Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar.  Bunun neresi zafer?” ile ilgili görsel sonucu

“15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı’dır bunu böyle bilelim.

1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a razı ettiler.

 ‘Birileri’ bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar.

‘O masaya oturanlar’ bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz.”

Atatürk ve İnönü için daha önce “iki ayyaş” demişlerdi, şimdi “birileri” diyorlar.

Oysa…

“O masada oturanlar” için 24 Temmuz’da demişlerdi ki:

“Lozan Barış Antlaşması’nın 93. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, anlaşmanın mimarı olan tüm devlet adamlarımızı rahmetle anıyorum.”

*

Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması ile ilgili görsel sonucu

Konuya yandaş medya balıklama atladı.

Havuz gülü Sabah’tan haber:

“Lozan’la hangi adaları verdik?”

Yandaş Star’dan manşet:

“Zafer diye yutturulan Lozan’da hangi adaları verdik?”

Hele Yeni Şafak’a bir bakın:

“Lozan’ı zafer diye yutturdular”

Yandaş kanal ahaber’de de Takvim yazarı konuşuyor:

“…..Lozan bir zafer mi?

Hayır!.

Alınmış bir takım şeyler var.

Ama neyin karşılığında alındı?..”

Yalanın bin türlüsü…

Yanlış bilginin alası…

12 ada dedikleri: İstanbulya, Hereke, Kilimli, Kerpe, Çoban, Kos, İleriye, İncirli, Batnaz, Rodos, Sömbeki, Papazlık ve On İki Ada’ya bağlı Meis (Kızıhisar).

12 adalar haritası ile ilgili görsel sonucu

*

Şimdi dikkat buyurun:

Sevr’i imzalayan Osmanlı idi, yırtan Mustafa Kemal ve arkadaşları, yani o “birileri” idi!

Ege Adaları, Balkan harbi hezimetinden sonra 1913’te Londra Konferansı’nda İtalya’ya verilmiş ancak İtalya 2.Dünya Savaşı’nda yenilince adalar Yunanistan’a geçmişti.

Lozan’ın “gizli maddeleri” falan da yoktur!

Çoğu insan, siyaset cahili Rıza Nur’un yalanlarına ve fesli deli Kadir’in uydurmalarına inanır.

ABD, anlaşmanın tarafı değildi ve imza yetkisi olmadığı için imzalamamıştı.

Kurtuluş Savaşı zaferi sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan şehrinde, TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri arasında Beau-Rivage Palace’ta imzalanmıştı.

beau-rivage palace lausanne ile ilgili görsel sonucu

            *

Sormak lazım değil mi?

süleyman şah türbesi ile ilgili görsel sonucu

Lozan’a göre Türk toprağı sayılan Süleyman Şah Türbesi’ni muhafaza edemeyen de o “birileri” mi idi?

Daha dün Fener Rum Patriğine, İzmir’e papaz ataması yaptıran o “birileri” mi idi?

Fener Rum Patriği, İzmir’e papaz ataması yaptı ile ilgili görsel sonucu

15 yıllık iktidarınızda kaç adanın Yunan işgalinde olduğunun farkında değil misiniz?

Lozan Antlaşması’na göre 16 ada Türk adasıydı ama AKP iktidarıyla birlikte hepsi tek tek Yunanistan tarafından işgal edildi!

akp döneminde egede     yunanistan tarafından işgal edilen adalar harita ile ilgili görsel sonucu

Kardak Kayalığı için 1996’da Yunanistan’la savaşın eşiğine gelen Türkiye, 2004 itibariyle 16 adayı sessiz sedasız kaybetti, Yunanistan’ın kıta sahanlığı 7 bin kilometrekareye çıktı!

kardak krizi ile ilgili görsel sonucu

“AKP Hükümeti AB müzakerelerinde gün almak için adaların Yunanistan tarafından işgaline göz yumdu!” iddiasına ne dersiniz?

Vazgeçin bu maymuna bak hikayelerinden!

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s