TAVLA’NIN HİKAYESİ —– ALINTIDIR

TAVLA’NIN HİKAYESİ

TAVLA’NIN HİKAYESİ ile ilgili görsel sonucu 

 Halk olarak efsaneleri severiz.

Hatta birçoğunu “acaba doğru mu?” diyerek defalarca sorgularız…

İşte size bir efsane daha…

Satranç Hindistan’da yaklaşık 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji oyunudur.

Efsaneye göre Hint İmparatoru danışmanlarına, çocuklarının savaşta iyi düşünen başarılı birer general olmaları için bir yol bulmaları talimatını vermiş ve bu talimat üzerine imparatorun danışmanlarından Herssabbin Dahire adlı bir Hint düşünürü satranç oyununu bulmuştur.

Daha sonra Hint İmparatoru, bir satranç takımını, yanında bir mektup ile birlikte, hediye olarak Pers İmparatoruna göndermiş. Mektubunda oyunla ilgili hiç bir açıklama yapmamış, sadece:

Pers İmparatoru’na:

“Kim daha çok düşünüyor,

Kim daha iyi biliyor,

Kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır.

İŞTE HAYAT BUDUR…”

diye yazmış.

TAVLA’NIN HİKAYESİ ile ilgili görsel sonucu

Tavla; karşılıklı 12′ şer hane üzerine 15 tek renk ve 15 zıt renk ten oluşan pullar ile oynanan iki kişilik bir oyundur.

Yapılan arkeolojik araştırmalarda tavlanın Dünya’nın en eski oyunlarından biri olduğu ortaya çıkmıştır.

Bulunan en eski kazılarda ise tavladaki pullar ve zarların kemiklerden yapıldığı ortaya çıkmıştır.

      Bilindiği kadarı ile 610 yılında İran şahı Nevşiyan’ın başveziri Buzur Mehir tarafından geliştirilip bugünkü halini almıştır.

Tavlanın geliştirilme hikayesi tam olarak şöyledir.

Pers İmparatoru bu mesajı dönemin en alim veziri olan Buzur Mehir ile paylaşmış ve ondan önce oyunu çözmesini, sonra da karşılık olarak Hint İmparatoru’na hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini istemiş.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Buzur Mehir tarafından 1400 yıl önce tasarlanan tavla oyunu; dünyanın en popüler oyunlarından biridir.

Zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanan oyunun zamana böylesine direnmesi de son derece etkileyicidir.

Tavlanın 4 köşesi 4 mevsimi, içindeki karşılıklı 6′şar hane 12 ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü, siyah-beyaz pullar gece ve gündüzü, karşılıklı 12′şer hane günün 24 saatini simgeler…

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Buzur Mehir’in bulduğu oyunu çok beğenen Pers İmparatoru, Hint İmparatoru’nun hediyesine karşılık olarak bir tavla takımı göndermiş.

Hediyesine iliştirdiği mektupta ise şöyle yazıyormuş:

Hint İmparatoru’na:

“Evet,

Kim daha çok düşünüyor,

Kim daha iyi biliyor,

Kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır.

Ama şansı da unutmamak gerekir.

İŞTE HAYAT BUDUR…”

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

     Tavlada toplamda 5000 civarı hamle olması oyunda ustalaşmanın önemini ortaya koyar.

Ancak oyunun zarlar ile oynanması şans faktörünü simgeler.

Kısacası tavla hesap etme, taktik, strateji, olasılık ve şansın kullanıldığı bir oyundur.

     Türklerin tavla ile tanışması ise 1400’lü yıllara dayanmaktadır.

Osmanlı yükseliş dönemlerinde tavlanın öneminin artması tavlayı yaygınlaştırmıştır.

Ülkemizde halen çok yaygın olarak oynanan tavlada usta oyuncular zar kombinasyonlarının Farsça isimlerini kullanırlar.

TAVLA’NIN HİKAYESİ ile ilgili görsel sonucu

TAVLA

Yükleme süresi, pulları dizme sırasıdır.

Tavla, özel bir platform üzerinde 2 zar ve 15 siyah, 15 beyaz taşla oynanan iki kişilik bir oyundur.

Dünyadaki en eski oyunlardan biridir ve mirası pek çok millet tarafından sahiplenilir.

Oyunun ilk ortaya çıktığı devirde de tavladaki zarlar ve taşların kemiklerden yapıldığı düşünülmektedir.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Tavlanın tarihi MÖ 3000 yıllarına uzanır.

Antik Romalıların Ludus Duodecim Scripture (12 çizgi oyunu) denen ve modern tavla ile neredeyse aynı bir oyun oynadığı bilinmektedir.

 Zamanla oyunun farklı toplumlarda farklı versiyonları türetilmiştir.

Tavladaki karşılıklı altışar hane 12 ayı, 15 beyaz ve 15 siyah pul ayın 15 gece ve 15 gündüzünü, karşılıklı 12’şer hane de günün 24 saatini temsil eder.

Bazı kaynaklarda “modern” ve “geleneksel” tavla şeklinde ayrım yapılır.

Modern tavla ile kast edilen zarların tutmayı engellemek için fincanla atılması ya da tavla takımlarının 21 inç olması gibi federasyon standartlarına uygun oyun oynanmasıdır.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Osmanlı Devleti’nde 1400’lü yıllarda Türklerde tavla oyunu yaygınlaşmıştır. Osmanlı’nın yükseliş döneminde tavla çok büyük bir önem taşımaya başlamıştı. Günümüzde tavla geleneği Türklerde devam etmektedir.

Türkiye’de çok yaygın bir oyun olan tavlada usta oyuncular bir gelenek biçiminde zar kombinasyonlarının Farsçadan Türkçeye geçen isimlerini kullanırlar.

tavlanın dizilişi ile ilgili görsel sonucu

ZARLARIN İSİMLERİ

1-1: Hep Yek

2-2: Dubara;

2-1: yek-i dü;

3-3: Dü Se;

3-2: Seba-i Dü;

3-1: Se Yek;

4-4: Dört Cihar (Dört Caar” gibi de okunur);

4-3: Cihar-ü Se (Caar-i Se” gibi de okunur);

4-2: Cihar-i Dü (Caar-i Dü” gibi de okunur);

4-1: Cihar-ı Yek (Caar-i Yek” gibi de okunur);

5-5: Dü Beş;

5-4: Cihar-ü Penc (Caar-i Penc” gibi de okunur);

5-3: Penc-ü Se;

5-2: Penc-i Dü;

5-1: Penc-i Yek;

6-6: Dü Şeş;

6-5: Şeş Beş;

6-4: Şeş Cihar;

6-3: Şeş-ü Se;

6-2: Şeş-i Dü;

6-1: Şeş-i Yek;

 tavlanın ilk dizilişi ile ilgili görsel sonucu

 

TAVLANIN HİKAYESİ

 

Tavla oyunu stratejik bir düşünme yapısını gerektirse de çoğunlukla şans faktörünün içinde olduğu bir oyundur.

Boş zamanları eğlenceli şekilde geçirmek için oynanan tavla oyunu iki kişi arasında oynanır. Tavla da kullanılan zarlar oyunun gidişatını belirler.

Atılan zarlar sonrasında oyun kişinin becerisine ve düşünce yapısına göre şekillense de oyuncuların kaderi kendilerine bağlı değildir.

Tavla oyunun geçmişi satranç kadar çok eski tarihlere dayanmaktadır.

Perslerin ortaya çıkardığı bir oyun olan tavla, Acem diyarının fethi ile birlikte Arap coğrafyasında da yayılmıştır.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Halk arasında vakit geçirmek için en çok oynanan oyunların başında gelmiştir.

 Zarlarla oynandığı için İslam alimlerince kumar olarak görülen tavla oyunu günah olarak kabul edilmiş ama halk tarafından oynanması engellenememiştir.

Tavla oyunun ilginç bir doğuş hikayesi vardır. O dönemin satranç oyunu Hindistan bölgesinde oldukça popüler olarak oynanmaktadır.

Hint şahı da günlerden bir gün Perslerin şahına bir satranç takımı hediye eder.

Hediye edilen satranç tahtası ile birlikte bir de yazılmış not vardır.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Notta şu yazılıdır:

“Hayatta, Kim daha çok düşünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyor ise O kazanır.

İşte hayat budur…”

Böyle ilginç bir hediye alan Pers Şahı, veziri Buzur Mehir’e bu mesajı göstererek, ondan satranç oyununu iyice incelemesini istemiştir.

Şah, vezirinden oyun hakkında detaylı bir bilgi aldıktan sonra vezirinden Hint Hükümdarına karşı hediye olarak aynı şekilde benzeri bir oyun icat etmesini istemiştir.

Vezir uzun bir uğraş sonunda “TAVLA” denilen oyunu icat etmiştir.

Daha sonra bu oyun Hint Hükümdarına hediye olarak gönderilmiş ve yanına da şu not eklenmiştir.

“Evet hayatta, Kim daha çok düşünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyor ise O kazanır.

AMA HAYAT, BİRAZ DA ŞANSTIR.

İşte asıl hayat budur…”

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Tavla oyunu iki farklı renklerden oluşan taşlarla (tavlada bu taşlara pul denmektedir) oynanmaktadır.

Her iki oyuncunun da 15 adet taşı bulunmaktadır.

Tavla tahtası üzerinde karşılıklı her oyuncunun 2×6 olarak onikişer hanesi bulunmaktadır.

Oyunun amacı sahip olunan tavla taşlarının en kısa sürede oyuncuların kendi hanesi içinde toplamasıdır.

Tavla oyunu tasarlanırken yaşam anlatılmak istenmiştir ve tüm semboller ona göre tasarlanmıştır.

tavlanın dizilişi ile ilgili görsel sonucu

Oyun içindeki simgeler yılları, ayları, günleri ve saatleri anlatmaktadır.

Tavla tahtası tek olduğu için 1 yılı simgeler.

Tavlanın içinde bulunan her oyuncu önündeki ayrılmış 2×6 ‘şar hane yaz ve kış mevsimlerini simgeler.

Toplamdaki 12 hane sayısı da yıl içindeki 12 ayı simgeler.

Oyuncuların toplamda sahip oldukları 30 taş sayısı 1 ayın 30 gününü simgeler.

Taşların rengi olarak seçilen siyah ve beyaz renkler de gündüz ve geceyi simgelemektedir.

Türkiye’de oldukça popüler şekilde oynanan tavla oyunu tüm ülke genelinde oldukça yaygındır.

Tavla oyununu sıkça oynayan ustalaşmış oyuncular oyun içinde zar kombinasyonlarının sayısal değerlerini Farsça olarak kullanırlar.

Kullanılan bu Farsça sayılardan bazılarını bilgi olması amacıyla sizinle paylaşıyorum.

 tavlada zar isimleri ile ilgili görsel sonucu

Sayılar:

1: yek,

2: dü,

3: se,

4: caar,

5: penc,

6: şeş

1-1 : Hep Yek

2-1 : Dü Yek

2-2 : Dü Bara

3-1 : Se Yek

3-2 : Sebai Dü

3-3 : Dü Se

4-1 : Carü Yek

4-2 : Carü Dü

4-3 : Carü Se

4-4 : Dört Car

5-1 : Pencü Yek

5-2 : Pencü Dü

5-3 : Pencü Se

5-4 : Pencü Car

5-5 : Dü Beş

6-1 : Şeşi Yek

6-2 : Şeşi Dü

6-3 : Şeş Se

6-4 : Şeş Car

6-5 : Şeş Beş

6-6 : Dü Şeş

 

Tüm oyunların olduğu gibi tavla oynayanların da dernekleri, yarışmaları, turnuvaları vardır.

TURGAY ÜLKER

 

 tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

 

Tavla için “milli oyunumuzdur” tanımını yapamayız ama Pers’ler yani İran’lılar tarafından icat edilişinden bu yana onu en çok sahiplenen milletiz desek yanılmış olmayız.

Öyle ya, günümüzde bir tavla takımı olmayan eve rastlamak bir hayli zor.

Tavla için yıllardır bir tanımlama karmaşası sürüp gidiyor.

Kimisi tavlanın satrançtan ayrı olarak değerlendirilmesinin altını çizerek, onun bir şans oyunu olduğu tezini savunuyor, kimisi ise stratejik bir oyundan bahsediyor.

Bardağın dolu tarafından bakarsak, tavla için bu iki zıt tanımın da gerçeklik payının bulunduğunu görüyoruz.

Çünkü tavlada pulların hareketleri stratejiyi, zarlar ise şansı temsil ediyor.

Bir yerde önünüze gelen şansı nasıl değerlendirdiğimiz söz konusu.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu 

İşte hayat: Tavla

Tavlanın satrançla birlikte dünyanın en eski masa oyunu olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz?

Hatta bu iki oyunun hep bir biriyle kıyaslandırılması da aslında rivayete göre ortak görünen geçmişlerinden bugüne süregelen bir tesadüf.

Öyle ki, tavlanın ortaya çıkışını aslında satranca bir yanıt olarak gören tarihi kaynaklar bir hayli fazla.

Tavla için bugün kabul edilen en ilginç hikaye tabi ki İran kaynaklı.

Milattan sonra 7.yy’da dönemin Hint hükümdarı, o zamanki adıyla Pers olarak bilinen İran hükümdarına bir hediye gönderir ve yanına da şu notu iliştirir:

 “Her kim ki çok daha fazla düşünür, çok daha fazla bilir ve çok daha ileriyi görürse, o kazanır.

İşte hayat budur”

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Bu notun yanındaki hediye ise ilk adıyla “Çaturanga” olarak da bilinen Satranç setidir.

Satrancın Çinliler mi yoksa Hintliler mi tarafından bulunduğu konusuna girmeden, hemen İran hükümdarı Nuşirevan’ın bu ilginç oyun karşısındaki yanıtına geçelim.

Hükümdar Nuşirevan, bu sürpriz hediyeye güzel bir yanıt verebilmek amacıyla Buzur Mehir olarak bilinen vezirini çağırarak kendisinden bir oyun bulmasını ister.

Buzur Mehir, bu vesileyle önündeki 15 asır boyunca büyük bir popülerlik kazanacak tavla oyununu icat eder.

Ve oyun Hint hükümdarına şu not ile birlikte gönderilir:

 “Evet, her kim ki çok daha fazla düşünür, çok daha fazla bilir ve çok daha ileriyi görürse, o kazanır.

Ama biraz da şans gerekir.

İşte asıl hayat budur”

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Ne zaman tavla ve satranç karşılaştırılması yapılsa akıllara hemen bu hikayecik gelir.

Satranç karmaşık bir strateji ve düşünce gerektirirken, tavla ise işin içine şansı da katarak satranca göre daha hafif bir strateji ister.

Ama hayatı en iyi yansıtan hep tavladır.

Öyle ki, tavlada Miladi takvime göre büyük rastlantılar var.

Örneğin tavladaki 30 pul ayın günlerini, 24 adetten oluşan kapılar günün saatlerini, tavlanın bir yarısındaki 12 kapı ayları, siyah ve beyaz pullar da gece ve gündüzü simgeler.

Tavla kelimesi Türkçe’ye İran’dan değil, batı medeniyetlerinden gelmiş.

İranlılar ona “taht-i nard” diyorlar.

Batı medeniyeti ise bir “tahta” gerektiren oyunlara Latince bir yakıştırma yaparak “tabula” oyunları demişler.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

İngilizler bunu “board games” olarak genellemiş.

Latince anlamıyla “tabula” masa demek; yani “table”.

Ülkemizde İran’dan bile daha yaygın olarak oynanan tavlanın dilimize yerleşiminin bu şekilde olduğuna inanılıyor.

Tavla, günlük hayatımıza o kadar işlemiş ki, farkında olmadan bu oyundan gelme terimleri sık sık kullanır haldeyiz.

Örneğin “düşeş”.

Müthiş şanslı olmayı nitelemek istediğimiz zamanlarda kullandığımız bu terim, tavla severlerin de en çok beğendiği 6-6’lık zarları, yani toplam 21 farklı zar atışından en yükseğini simgeler.

 tavlada zar ve pullar ile ilgili görsel sonucu

Tavla, zar ve pullar

Tavla deyip de bu oyunun öyle her zarla ve tavla takımıyla rahatça oynanabildiğini sanmayın.

Çünkü işin içine el işçiliği girdiği zaman, gerek dayanıklılık ve gerekse iyi bir oynama zevki için tavla yapımında kullanılan malzemelerin dişe dokunur olması gerekiyor.

Nem kapmayan ceviz ya da gül ağacından yapılıp, üstüne sedef kakmalar döşenen tavlalar uzun yıllar kullanılabiliyor.

Bunun yanında oyunun diğer parçaları olan pul ve zarların da ayrı bir önemi var.

Tabi ki en makbule geçenler kemik olanlar.

tavlada zar ve pullar ile ilgili görsel sonucu

Zarların tavla üzerinde yuvarlanırken çıkardıkları sesler, pulların yüzeyi ve kayganlığı, tavla zeminin büyüklüğü hep oyun zevkini daha da arttırmak içindir.

Tavla zarı ise bu oyunun belki de en hassas, yumuşak yanını simgeliyor.

Madem ki tavlada stratejinin yanında şans faktörü de var, o zaman kullanılacak zar, hem uygun bir özgül ağırlığa sahip olmalı ki, böylece ele gelebilmeli, hem de köşegenleri ve kenarları zarların tavla yüzeyinde düzgünce kayabilmesi ve dönebilmesi için yuvarlatılmış olmalı.

Zar tutulmaz, tutmadan da atılmaz

Tavlada işin ehli olmanın önemli bir göstergesi olarak “zar tutma” gösterilir.

Tam da gerekli olan zarın atılabilmesi için zarların belirli bir kombinasyonla tutulup tavla yüzeyine çarptırılması gerekir ki, böyle bir “şans” için beceri de şarttır.

Tavlada işi tamamen şansa bırakmak için fincan kullanılmasının nedeni işte bu “zar tutma” becerisini tamamen ortadan kaldırarak, tavlayı gerçek amacına uygun oynanmasını sağlamaktır.

Bu oyunu uluslararası arenaya taşıyan Dünya Tavla Birliği bir oyunun tek elde bile bitmesine neden olacak kadar bize göre katı kurallar uyguluyor.

Kim bilir, belki de dünya arenasında biz Türklerin adının fazla geçmemesinin en önemli nedeni budur.

 Oysa içimizde ne kadar çok cevher yattığını herhangi bir kahvenin önünden geçerek görebiliriz.

 tavlada zar ve pullar ile ilgili görsel sonucu


Tavla oyunu, tavlanın tarihi, tavlanın kuralları, ipuçları

tavlada zar ve pullar ile ilgili görsel sonucu 

Tavla oyunu iki kişiyle oynanan, şans ve yetenek oyunudur.

Dünyanın en yaygın yetenek oyunudur ve Roma İmparatorluğundan bu yana popülerliğini korumaktadır.

Tavla oyunu Orta Doğu’da, Avrupa’da ve Yeni Dünya (Amerika’da) pek yaygındır.

 tavlada zar ve pullar ile ilgili görsel sonucu

      Hızlı düşünme, atak davranma ve net taktikleri gerektiren bir seri oyundur tavla oyunu.

Satranç ve dama oyunlarıyla karşılaştırıldığında, tavla oyunu kısa süren bir oyundur aynı zamanda ve bu nedenle genellikle bireysel oynanan oyunlardan olmayıp ciddi oyunlardan kabul edilir.

Tavla oyununun nasıl oynandığını öğrenmek, basit kurallarından dolayı kolaydır ve diğer nedeni ise çok yaygındır.

      Tavla oyunu, modern hayatın başlıca eğlence kaynağı olan internetin gelişimiyle son yıllarda yeniden doğmuştur.

Satranç, pul ile oynanan oyunlar gibi online masa oyunları giderek yaygınlaşmıştır. İnternet sayesinde dünyanın her yerindeki insanlarla oyun oynayabilirsiniz.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Tavlanın Tarihi

      Tavlanın tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanır.

Milattan önce 3000 ila 1700 yıllarında tavla oyununun bir versiyonunun insanlar tarafından kullanıldığına dair kalıntılar bulunmuştur.

Bir tahtanın ve pulların oluşturduğu oyun sisteminin parçaları bulunduğu düşünüldüğünde, tarihçiler, o kalıntıların tavla oyununun ilk versiyonu olduğuna inanmaktadırlar.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Bu kalıntılar muhtemelen MÖ 3000 yıllarında Eski Mısır’da yapılmış oyun araçlarıdır ve bunlara tavla yerine ‘Senat’ ya da ‘Otuz kareli oyun’ denirdi.

Zarların görevi ve oyunun kuralları bilinmemektedir.

Sonradan, MÖ 2600 – 1700 arasında oyun, Pers İmparatorluğu zamanında, Mezopotamya’da Sümerler zamanında yaygınlaştı.

      Tavla, MÖ 1. yüzyılda başlayan, Roma İmparatorluğu zamanında da mevcudiyetini korudu, insanlar on iki çizgi anlamına gelen ‘Ludus doudecim scriptorum’ adlı bir oyun oynarlardı.

Bu oyun, (yukarda bahsedilen) ‘Senat’ adlı oyunun bir çeşidi olduğu sanılıyor ve daha sonraları, günümüzün tavla kuralları na benzeyen ‘Tabula’ (masa oyunu) adlı oyun Senat yerine oynanmaya başlıyor.

‘Tabula’ oyunun gelişimi açısından tavlanın tarihinde önemli bir değeri vardır ve bunun sebebi de parayla oynanan ilk oyun olmasıdır. Bu oyun ile kumara alışılmıştır.

Buna ilaveten, tavla tarihinin kitabı ilk kez yazılmıştır.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Ancak ne yazık ki, bu yazılan kitap varlığını sürdürememiştir.

O zamanlar kumar yasakları uygulanıyordu, ama MÖ. 6. yüzyılda ‘Alea’ (zarla oynanan kumar) adlı yeni bir oyun ortaya çıktı ve yaygınlaşmaya başladı.

Fazla sürmeden, İran’da ‘Nard’ adlı benzer bir ortaya çıktı ve popüler oldu.

      MÖ. 11. yüzyılda, tavla İngiltere’de yayıldı ve aynı zamanda dünyadaki daha pek çok ülkede yaygınlaşmaya başladı; bunlardan bazıları: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Çin, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dır. Tavla isimleri yayıldıkları ülkelerin kültürlerine göre farklı oldu.

Oyunun adı olarak, Tavla terimi 1645 yılında bir İngiliz tarafından üretildi.

Tavla terimi tahminen Sakson dilinden türetilmiştir ve araştırmacılar ‘geri oyun’ anlamında olduğunu ileri sürmektedirler.

Tavlanın Asya ve Avrupa’da yayılması uzun sürmedi ve bugün coğrafi anlamda şimdiye kadar yaygın olarak oynanan oyunlar arasında tavlanın en ünlü oyun olduğunu sanıyoruz.

Tarih boyunca tavla türü oyunların pek çok çeşidi vardır ve hala benzer birçok oyun türetilmektedir, ayrıca bu oyun türü için birçok sayıda kitap yazılabilir.

 tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Tavla Nasıl Oynanır

 Tavla Oyununun Tarihi      

Tavla oyunu dünyanın her yerinde yaygınlaşan bir oyun haline gelmiştir.

Ve giderek daha çok insan tavla öğreniyor ve oynuyor.

Tavla oyunu basit kuralları olan zevkli bir oyundur.

 tavla nasıl oynanır ile ilgili görsel sonucu

Başlarken

Başlangıç: Tavla oynamaya başlamadan önce, bilmeniz gereken bir konu şudur: tavla oynamanın en önemli yanı tavla keyfidir.

Tavla, dinamik ve ilginç bir oyundur.

Aynı zamanda, kurallarını öğrenmesi çok kolay olmakla birlikte, oynadıkça tavladaki ustalığınız her oyunda geliştirebilirsiniz.

      Tavla yetenek ve şans gerektiren bir oyundur; ne sadece oyunu iyi bilmek ne de sadece şanslı olmak yeterlidir.

Her ikisine de sahip olduğunuzda sizi kolay kolay tavlada kimse yenemez.

İyi oyuncu olmak için yeteneklerinizi geliştirmelisiniz.

İyi oyuncu olmanın yolu da çok tavla oynamaktan geçer.

Öte yandan, başkalarını izlemek de bir başka öğrenme yollarındandır.

 tavlada açılış zarları ile ilgili görsel sonucu

Açılış Zarları

      Açılış Zarları: Oyuna başlamak için her oyuncu zarlardan birini atar ve büyük zar atan başlar.

Açılış zar atan gelen iki zara göre ilk hamlesini yapar.

Oyunun başlangıcı tavlada bir kaç rol üstlenir. Uzmanlar, açılışta gelen zarların önemli olduğunu ve oyunun geri kalanında etkili olduğunu tespit etmişlerdir.

Bu konuda, bilgisayar programlarında ve insanlarla, pulları açılışta en iyi oynamanın hangisi olduğunu bulmak için yıllarca süren testler yaptılar.

Anlaşıldı ki, ilk oynama ya da yapılan hamle oyunun geri kalanını etkilemektedir ve ilgili kuralları öğrenerek oyuncunun becerisi artmaktadır.

 tavlada açılış zarları ile ilgili görsel sonucu

Açılışta gelen zarlara göre, her oyuncunun bilmesi gereken bazı özel oynama şekilleri vardır.

Örneğin, 6 ve 1 gelen zarlarla, toplama hanesine en yakın olan ilk sıraya (yedinci üçgen) kapı alınır.

Bu sayede, rakip oyuncunun sizin toplama hanesinden çıkışı zor olacaktır.

Uzmanlar, pulları beklenmeyen bir şekilde oynayanların kaybetme oranının daha yüksek olduğunu da tespit etmişlerdir.

Açılıştaki bu basit kuralları hatırlamak oyuncular için iyi olacaktır.

 tavlada açılış zarları ile ilgili görsel sonucu

Yeni Başlayanlara İpuçları

Yeni başlayanlara ipuçları: tavla oynadıklarında yeni başlayanları izlerken, uzmanlar bazı hamlelerin sürekli yapıldığını tespit ettiler.

Bunlardan biri de açık vermeme eğilimidir, diğeri ise rakibin pulunu vurmaktan kaçınmak!

Bu iki eğilim, yeni başlayanlar açısından mantıklı görünebilir, ancak bu her zaman iyi bir strateji olmayabilir.

Daha iyi tavla oynamak için, oyunda göz önünde tutulması gereken bazı unsurlar vardır.

      Tavla oyununda açık pul vermek kötü bir hareket değildir, ancak açık vermeden önce mevcut ve sonraki adımları göz önünde bulundurmalısınız.

Eğer rakibinizin toplama hanesinde kapılar alınmışsa açık vermekten kaçının ama rakibin toplama hanesi boş ise yani kapılar alınmamışsa ya da açık pulu ya da pulları varsa açık vermekten çekinmeyin, risk alabilirsiniz.

Ve bu durumda, rakip sizin pulunuzu vursa bile rahatlıkla pulunuzu girebilirsiniz ve hatta açık pulu varsa o pulu bile vurarak avantaj elde edebilirsiniz.

tavlada taşlar nereye toplanır ile ilgili görsel sonucu 

Ustalara İpuçları

      Tavla oyununda birden fazla risk almanız gerekmektedir.

İyi bir oyuncu olsanız bile ve tavlanın nasıl oynandığını bilseniz bile oyun içerisinde risk almada düşünmek zorunda kalabileceğiniz bazı durumlarda kalabilirsiniz.

Tavla dinamik bir oyundur ve rakibinizin oynama şeklini tahmin edemeyebilirsiniz. Ancak bazı tavla ipuçları, zor durumlarda, risk alıp almama tereddüdünü yaşadığınızda yardımcı olabilir.

tavlada taşlar nereye toplanır ile ilgili görsel sonucu

Bazı durumlarda karar verirken dikkate almanız gereken birkaç unsur söz konusu olabilir.

Örneğin, toplama haneniz – boş ya da dolu; rakibinizin toplama hanesinin durumu – içerde kaç tane pulu var ve saire.

      ‘Tavla Kuralları’ bugün, herkes tarafından tam olarak uyulmasa da, dünyanın her yerinde bilinmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Tavla oyununa başlamadan önce, rakipler önce kurallarda anlaşmaları gerekir.

Bu kurallar, tabii ki kazanma halinde, oyunculara iki ya da üç kat kazanma şansı veriyor.

tavlada taşlar nereye toplanır ile ilgili görsel sonucu

Kurallar iki duruma bağlıdır:

 1. Gammon (Mars):

Oyunu kazandığınızda rakibiniz hiç pul toplayamamışsa bahsiniz katlanmış olur, mars etmiş olursunuz.

 1. Backgammon (üç el birden kazanma):

Oyunu kazandığınızda, rakibiniz hiç pul toplayamadığı gibi, en az bir pulunun sizin toplama hanesinde bulunursa ve üç el kazanmış sayılırsınız.

Kuralların uygulanmadığı örneklerden biri de, tavli oynanan Yunanistan’dadır.

Tavli’de tavla oyununa tam olarak benzemese de, mars ve üç el birden kazanma yoktur ama buna ‘Portes’ denir.

tavlada taşlar nereye toplanır ile ilgili görsel sonucu

Tavla Oyununun Kuralları

Online tavla turnuvaları son yıllarda oldukça popüler olmuş ve giderek daha çok insan, tavlanın nasıl oynandığını öğrenmeye çalışmaktadır.

Tavla oynamayı öğrenmek için önce kuralları öğrenmelisiniz.

Üstelik kuralları öğrenmek çok kolaydır.

tavlada mars ile ilgili görsel sonucu

Oyun Hakkında

      Tavla, bir masa oyunudur ve iki kişiyle oynanır; bir çift zar, pul ve tavla tahtasından oluşur.

 1. Tavla tahtasında yirmi dört adet ince uzun üçgenlerden oluşan şekiller vardır, dört bölümde altışar üçgen şekil bulunur ve birden yirmi dörde sayılır.

Üçgen şekillerin renklerinin tek amacı pulları hareket ettirirken kolaylık sağlaması içindir.

Üçgenler, her oyuncunun toplama hanesinde ve toplama hanesinin dışındaki bölümlerinde bulunur.

Her oyuncunun tavla tablasında bir toplama hanesi olur.

 1. Pullar, atılan zara göre, oyuncuların hareket ettirdikleri (oynadıkları) nesnelerdir. Her oyuncunun on beş pulu vardır oyuna başlarken ve her oyuncununki farklı renklerdedir.
 2. Tavlada, her biri birden altıya kadar noktalarla belirlenmiş iki zar vardır.

Her el, oyuncular iki zarı birden atar ve gelen zara göre pullarını hareket ettirirler (oynarlar).

 Oyunun amacı, tüm pulları toplama hanesine getirmek ve toplamaktır.

Kim önce pulların tamamını toplarsa, oyunu kazanır.

tavla nasıl oynanır ile ilgili görsel sonucu

Tavla Kuralları ve Hedefler – Başlangıç

      Tavla oyunu, her oyuncunun, kimin önce başlayacağını belirlemek amacıyla tek zar atılarak başlar.

Zarlar aynı gelirse, farklı zar gelene kadar atılır.

Büyük zar atan oyuncu oyuna başlar ve gelen zara göre de pullarını oynar ve oyuncular sırayla iki zarı birden atar ve gelen zara göre tavla oynanır.

Tavla Nasıl Oynanır

Pulları Oynama

 1. Pullar gelen zara göre oynanır ve sadece ileri doğru, azalan sayıya göre oynayabilirsiniz.

Pulları geriye dönük oynayamazsınız. Rakibinizin toplama hanesindeki rakamlar en yüksek rakamlardır, kendi toplama hanenizdeki rakamlar ise en küçükleridir.

 1. Pulları yalnızca, iki veya daha fazla rakip puluyla dolu olmayan açık alanda oynayabilirsiniz.

 tavla nasıl oynanır ile ilgili görsel sonucu

 1. Her bir zar için bir pul oynanır. Örneğin, zarlardan biri beş ve diğeri de üç geldiğinde, oyuncu bir pulu boş alana beş, diğer pulu ise boş alana üç oynar.

Ya da aynı pulu hem beş hem de üç yani toplam sekiz olarak oynayabilir, tabii oyuncu bunu sekiz sıra oynanabilecek boş alanı varsa bunu yapabilir.

 1. Zarlar çift gelirse, yani ikisi de aynı sayıyı gösteren zarlar ise, tavla oyuncusu gelen zarları iki kez oynama hakkına sahip olur.

Böylece, beş beş atan oyuncu pullarını dört kez beş oynayabilir.

Oyuncu beş beş gelen zarları istediği gibi oynayabilir.

 1. Tavla kurallarına göre, zar her atılışında, gelen zarın ikisini de, fırsatı varsa, oynamak zorundadır; eğer pulların tavla üzerindeki dizilişlerine göre, bir zarı oynamak durumundaysa büyük gelen zarı oynamalıdır. Gelen iki zarı da oynayamıyorsa sırası gider ve sıra rakip oyuncuya geçer.

Bu kural zarların çift gelmesi halinde de geçerlidir.

tavlada taşlar nereye toplanır ile ilgili görsel sonucu

Pul Kırma ve Kırık Pulu Girme

      Bir oyuncunun pulu tek ise, ki buna biz açık deriz, rakip oyuncunun attığı zara göre oynadığı pul diğerinin açıktaki puluna denk geliyorsa o rakip oyuncunun pulunu kırar ve kendi pulunu yerleştirir.

Pulu veya pulları kırılan oyuncu, diğer hiçbir pulu oynatamaz, önce kırık pullarını rakip oyuncunun toplama hanesine girmelidir.

Kırık son pul girildikten sonra kullanılmayan diğer zar tavlanın diğer yerlerinde olan pullar için kullanılır.

Örneğin, bir oyuncunun iki pulu rakibi tarafından kırılmışsa ve dört ve altı atmış ise, rakibin toplama hanesindeki dört ve altı haneleri açık ise pullarını yerleştirir.

Sadece dört hanesi açık, altı hanesi kapalıysa, sadece dört hanesine girebilir ama altıyı bir sonraki zar atışına kadar beklemek zorundadır.

Rakip oyuncunun dört ve altı haneleri kapalı ise sıra rakip oyuncuya geçer.

İlgili resim

Pulların Toplanması

      Bütün pullar toplama hanesine taşındıktan sonra tavla oyuncusu pullarını toplamaya başlar.

Oyuncu sadece tüm pulları toplama hanesine pullarını taşıdıktan sonra toplamaya başlayabilir ve bu toplama işlemini attığı zara göre yapabilir.

Oyuncu pullarını toplama durumuna geldiğinde, yani tüm pulları toplama hanesine ulaştığında, pullarını toplayabildiği gibi, toplama hanesinde yer değiştirebilir de.

Oyuncu zar attığında, attığı yerde pulu yoksa pulunu ya da pullarını daha yüksek rakamlı yerlere sallar.

Eğer toplama esnasında oyuncunun pulu kırılırsa, toplama işlemi durur ve kırık pulu veya pulları, rakip oyuncunun toplama hanesine girdikten kendi hanesine kadar getirir ve ondan sonra toplamaya devam eder.

(Aynı işlem ‘Pul Kırma ve Kırık Pulu Girme’ bölümünde belirtilmiştir)

On beş pulunu toplayan oyuncu oyunu kazanmış sayılır.

tavlada Oyunu Kazanma ile ilgili görsel sonucu

Oyunu Kazanma

 Geleneksel tavla kurallarına göre, tavla oyununu kazanmanın üç yolu vardır:

 1. En bilinen yol, oyunu kaybedenin en az bir pul toplamış ama tamamını toplayamadığı zaman, kazanan ise tüm pullarını toplamıştır ve bir puan elde eder.
 2. Eğer bir oyuncu oyunu kaybeder ve hiç pul toplayamamış olursa ‘mars’ olmuştur ve kazanan iki puan birden elde eder.
 3. Daha kötüsü, oyuncu oyunu kaybeder, hiç pul toplayamamışsa ve kazananın toplama hanesinde hala kırık pulu varsa, tavla kurallarına göre kazanan iki puan elde eder.

      Özetle, tavla kuralları çok basittir ama oyuncular, ne kadar online tavla oynarlarsa, oyun becerilerini o kadar geliştirirler.

tavlanın tarihi ile ilgili görsel sonucu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s