OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN ÖLDÜ? —– ALINTIDIR

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN ÖLDÜ?

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz?

        
        36 Osmanlı padişahının 27’si çeşitli hastalıklar sonucu vefat ederken, 1’i savaş meydanında şehit olmuş,
        4’ü öldürülmüş, 1’i zehirle intihar etmiş, 1’i zehirlenmiştir.
2 padişahın ecelleriyle mi öldüğü, yoksa  öldürüldükleri  ihtimali hala tartışmalıdır.
           Padişahların ölüm sebeplerinin başında beyin kanaması gelmektedir.
 6 Osmanlı padişahı beyin  kanamasından vefat etmiştir.
 Kanser ve verem ikinci sıradadır.
 
        Osmanlı padişahlarının ikisi prostat, biri de mide kanseri olmak üzere dördü kanserden ölmüştür.
        Dört padişah veremden ölürken bunların üçü baba, oğul ve torun olmaları dikkat çekicidir:
        Sultan İkinci Mahmut, Sultan Abdülmecit ve İkinci Abdülhamit.
Kalp hastalıkları da padişahların  ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutar.
        İki padişah kalp yetmezliğinden, iki padişah da kalp krizinden ölmüşlerdir.
        Osmanlı padişahlarının ölümünde şeker hastalığının vücutta yıllarca süren tahribatı da önemli bir rol oynamış, üç Osmanlı padişahı şeker hastalığının neticesinde vefat etmişlerdir.
        Bunlar, Üçüncü Ahmet, Beşinci Murat ve Beşinci Mehmet Reşat’tır.
        Birer padişahın ölümüne sebep olan rahatsızlıklar ise zatürree, siroz, iç kanama, böbrek yetmezliği, sara ve felçtir.
        Savaş meydanlarında şehit olan tek Osmanlı padişahı Birinci Murat’tır.
 
        Timur’un eline esir düşen Yıldırım Bayezit zehir içerek intihar ederken, İkinci Bayezit zehirlenmiş, İkinci Osman, Sultan İbrahim, Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa isyanlar ve taht kavgaları yüzünden öldürülmüşlerdir.
        Osmanlı padişahlarının sağlığıyla bir hekimbaşının başkanlığında saraya bağlı “Hassa Hekimleri” teşkilatı ilgilenirdi.
        Hekimbaşıların görevde kalmaları hükümdarların sağlığıyla yakından ilgiliydi.
        Padişah herhangi bir hastalıktan vefat ederse hekimbaşı görevinden alınırdı.
        Osmanlılar’da sağlık ve hekimlerle ilgili geniş bilgi Biofarma tarafından Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz’ın editörlüğünde çıkan “Osmanlılar’da Sağlık” isimli iki ciltlik kitapta bulunabilir.
 
 

         NASIL ÖLDÜLER ?

           Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri hakkında tarihçilerin doktorlarla işbirliği yapmaları sonucunda çeşitli araştırmalar yapıldı.
        Ekrem, Uykucu’nun “Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler, Nasıl Öldürüldüler” ile  Zeynep Dramalı’nın  “Tarihi Tersten Okumak” isimli kitapları ve Bedi Şehsuvaroğlu’nun “V. Türk Tarih Kongresi”deki tebliği padişah ölümlerinin sebeplerini anlatır.
OSMAN GAZİ: Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326’da kalp yetmezliğinden öldü.
 
ORHAN GAZİ: 82 yaşındayken felç yüzünden 1362’de öldü.
 
ÇELEBİ MEHMET: 1421’de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.
 
İKİNCİ MURAT: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de öldü.
Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.
 
YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül’ü 1520’yi 22 Eylül’e bağlayan gece kanserden vefat etti.
 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN: 1566’da Zigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.
 
İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı.
1574’te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.
 
ÜÇÜNCÜ MURAT: 17 Ocak 1595’te prostat kanserinden öldü.
 
ÜÇÜNCÜ MEHMET: Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın.
Gafil olma padişahım” demişti.
Bu olay Üçüncü Mehmed’i derinden etkiledi.
Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603’te kalp krizi geçirerek öldü.
 
BİRİNCİ AHMET: Çok gençken, 22 Kasım 1617’de 28 yaşında mide kanserinden öldü.
BİRİNCİ MUSTAFA: Osmanlı tarihinin tek “Deli” padişahı olan Sultan Mustafa 1623’te tahtan indirildikten sonra, 20 Ocak 1639’da bir sara nöbeti sırasında öldü.
 
           DÖRDÜNCÜ MURAT: Osmanlı İmparatorluğu’nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murat, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derecede içkiye düşkündü.
           8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.
 
           DÖRDÜNCÜ MEHMET: 1687’de tahttan indirildikten sonra dört yıl hapis hayatı yaşadı.
           Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693’te öldü.
 
        İKİNCİ SÜLEYMAN: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691’de tahta çıktı.
        Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir  padişahlığın ardından,
        6 Şubat 1695’te böbrek yetmezliğinden öldü.
 
        İKİNCİ AHMET: 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.
 
            İKİNCİ MUSTAFA: 1703’te bir isyan sonucu tahttan indirildi.
Bu olayın üzüntüsünü üzerinden  atamadan  29 Aralık 1703’te prostat kanserinden öldü.
 
            ÜÇÜNCÜ AHMET: Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730’da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi.
        Yıllarca Topkapı Sarayın da hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736’da öldü.
BİRİNCİ MAHMUT: 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754’te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.
 
ÜÇÜNCÜ OSMAN: Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757’de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757’de öldü.
 
ÜÇÜNCÜ MUSTAFA: Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774’te beyin kanamasından öldü.
 
BİRİNCİ ABDÜLHAMİT: 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789’da öldü.
 
İKİNCİ MAHMUT: Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmut aşırı derecede içki içerdi.
28 Haziran 1839’da veremden öldü.
 
ABDÜLMECİT: Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861’de babası İkinci Mahmut gibi veremden öldü.
 
BEŞİNCİ MURAT: Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır.
Müzmin şeker hastası idi.
Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904’de öldü.
İKİNCİ ABDÜLHAMİT: “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamit, 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürreenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.
BEŞİNCİ MEHMET REŞAT: Müzmin şeker hastası idi.
Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918’de öldü.
 
 ALTINCI MEHMET VAHDETTİN: Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San-Remo’da
        16 MAYIS 1926’da kalp krizinden öldü.

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR

           Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman’dır.
        İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu.
        Sadrazam Davut Paşa ve yanındakiler Yedikule’de genç padişahı bir kementle yakalayıp, boğdular.
Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah, idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu. Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim’dir.
Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648’de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmet geçirilmişti.
Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi.
Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu.
Sultan İbrahim’i yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648’de boğdurttular.
 
Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı’yla Mayıs 1807’de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti.
Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk’ta örgütlendiler.
Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul’a gelerek, Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti.
Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808’de Üçüncü Selim’i öldürdüler.
Üçüncü Selim’i öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı.
Askerlerin Dördüncü Mustafa’yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmut onu 17 Kasım 1808’de boğdurttu.
 
NASIL ÖLDÜKLERİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR
Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmet’inkidir.
Fatih Sultan Mehmet, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı.
Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.
 
Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı.
Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)’nda öldü.
Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti.
Bu görüş bilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu.
Şehabettin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular.
Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki sır çözülemedi.
 
İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih’ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır.
Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876’da Feriye Sarayı’nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir.
Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.
 
ZEHİR VE ÖLÜM
En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezit 1402’de Ankara Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü.
İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403’te Akşehir’de intihar etti.
Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır.
Fatih’in oğlu İkinci Bayezit, Nisan 1512’de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka’ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512’de yolda öldü.
Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.
 
ŞEHİT SULTAN
Birinci Murat harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır.
15 Haziran 1389’da Sırplar’ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı’nın sonunda, Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murat’a saplayarak sultanı şehit etti.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s