DESEN ÇALIŞMALARI —– ALINTIDIR

DESEN NEDİR ?

Resim göze yönelik bir sanat, desen de resim sanatının temelidir.

Nasıl ki temelsiz bina olmazsa, desensiz de resim sanatı olmaz.

Yani Desen sanatsal bir resim yapmak demektir.

Tabiki farklı şekillerde tanımlayabiliriz fakat deseni görsel açıdan tanıtmak daha kolay olacaktır.

desen nedir

Desen, formu görme yöntemidir.

Desen doğrudan renkle değil çizgiyle ilişkilidir.

1- Çizgi ( Matisse, Klee )
2- Ton ( Rembrandt )
3- Çizgi + Ton ( A. Lifij ) ( Ton : Işık ve gölgenin leke ile ifadesidir. )

Desen resim sanatının temelidir.

Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyonu bu temel üstüne kuruludur.

İyi desen çizebilmek, desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form (şekil) ritm, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir.

Desen çizerken, önce incelemeli, görmeli öyle çizim yapılmalı.

Daha sonra da ayrıntıya geçilmelidir.

Ayrıntıya geçerken bütün ile parça ilişkisi kurulmalıdır.

Yüzeyin hareketinden hacim kavramı doğar.

Eni, boyu, yüksekliği olan her canlı varlığın hacim kavramı vardır.

resimde oran orantı ile ilgili görsel sonucu

RESİMDE ORAN

Bir cismin eni ile boyu arasındaki farka oran denir.

İnsan resmi yaparken vücut parçalarının birbirine olan oranına dikkat edilmelidir.

İnsan resminde baş birim olarak alınır.

Diğer vücut parçaları bu birime göre değerlendirilir.

Resim çalışmalarında baş birim olarak kabul edilir ve yetişkin insanda baş vücudun yedide biri ( ya da sekizde biri ) kadardır.

resimde oran orantı ile ilgili görsel sonucu

Erkekte omuz genişliği, baş genişliğinin iki buçuk katı, kadında iki katıdır.

Elin uzunluğu yüzün uzunluğu kadardır.

İki elin büyüklüğü de yüzün büyüklüğünü verir.

Ayak büyüklüğü ise baş uzunluğu kadardır.

Her iki kolun yanlara uzanmış hali o kişinin boyu ile aynı ölçüdedir.

Omuzdan dirseğe, dirsekten bileğe kadar olan uzunluk birbirine eşittir.

Aynı şekilde kalçadn dize, dizden ayak bileğine kadar olan mesafeler de birbirine eşittir.

Eller aşağıya doğru uzatıldığında parmak uçları diz ile kalça arasında tam ortaya gelir.

desen nasıl çizilir

BAŞ ÖLÇÜLERİNDE ORAN

resimde oran orantı ile ilgili görsel sonucu

 Gözler başın tam ortasında yer alır.

İki göz arası bir göz uzunluğu kadardır.

Karşıdan bakıldığında göz ile kulak arası bir göz genişliğine eşittir.

Alın, burun, burunla çene arası aynı uzunluktadır.

Kulak, burun hizasında ve burun büyüklüğündedir.

Ağzın genişliği iki göz bebeği arası kadardır.

Ağız, burunla çene arasındaki uzunluk üç parçaya bölündüğünde burundan itibaren ilk parçanın bittiği yerdedir.

Bazı değişik yönlerden görünüşü bu ölçüleri değiştirir.

——————

Desen Nedir? Nasıl Çizilir? Desen Örnekleri

Görsel sanatlar alanında, özellikle resim çalışmalarında
karakalem, füzen veya renkli kuru kalemlerle nesnenin
birtakım özelliklerinden arındırılarak daha anlaşılır
biçimlere sokularak yapılan çalışmalara verilen isimdir.
 

Başka Yorumlarla DESEN
Tahta, çini, kumaş, kâğıt gibi yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, betimleme. Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin tümü.

Desen yapma sanatı.
– Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerinde varlıkları, nesneleri belirli çizgilerle gösterme, tasvir.
– Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.
Mimarlik sozlugune gore Desen:
Kumas ve benzeri seyleri susleyen sekillerin tümü.
Birkaç Desen Örneği;

 
desen örneği
 
nü model

DESEN RESMİ

Desen çalışmalarında dikkat edilecek hususlar

Hepimiz resme kalemlerle, boyalarla bir şeyler çizerek başlamısızdır.

Çizgilerle yapılan resim çalışmalarına desen denir, kalem , fırça ve çeşitli uçlarla çalışılabilinir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu kitabında ”resmi dört atlı çeker; çizgi, leke, renk , benek” der.

Desen çalışmaları sadece çizgilerle yapıldığı gibi , çizginin yanında lekeler de kullanılabilinir, renkli de olabilir, o zaman desen tanımı için “renk kaygısı duyulmadan yapılan resimlerdir” diyebiliriz.

İyi bir resim yapabilmek sağlam bir desen bilgisinden geçer.

Bazılarını görürsünüz pat diye modern resme geçerler ve alt yapıları zayıf kalır, resimlerinde bir eksiklik hep hissedilir .

Desen çalışmalarındaki özellikler klasik ve modern resimde değişmez.

1-Çizimimiz canlı bir nesne ise kağıdın üst tarafında bir köşeye küçük bir krokisini çizin .

Bu çizimde hareketi, bütünü yakalamanızı kolaylaştırır.

Konuyu tanımak , anatomiyi bilmek , iyi bir desen çalışması için gereklidir.

2-Kalem hiç bastırılmadan çok hafif çizgilerle araştırıcı çizgi dediğimiz çok çizgili çalışılır.

Daha sonra istediğimiz çizgileri kuvvetlendiririz .

Çizgiler bilek hareketi ile değil kol hareket ettirilerek çizilir.

Ben öğrencilerime silgi kullandırmazdım ,silgiyi son aşamada değişik bir form yakalamak için kullanabilirlerdi .

Sıkça silmek yerine iyi görmek doğruyu çizmek amaç olmalı.

3-“Az çiz çok bak” kuralınız olmalı,bakarız ama göremeyiz.

Çizime başlamadan önce konuyu incelemeli, kompozisyonu tasarlamalı ondan sonra çalışmaya başlamalı .

Çoğu zaman öğrenciler modele bakarak çalıştıkları halde bambaşka şeyler çıkar bu modeli inceleyip onun özelliklerini göremedikleri, kafalarındaki şekli çizdikleri içindir .

Desen çalışmalarında bakmak ve bütünü görmek çok önemlidir.

4-Kullandığımız çizgiler modelin değişik yerlerinde farklı olur, bir insan vücudunu çalışırken omuzlardaki çizgiler,kollardaki çizgiler ve diğer kısımlardaki çizgiler farklıdır.

Bir kadın vücudu ile erkek vücudundaki çizgiler de farklıdır.

Bu çizgi farklılıkları modelin ışık- gölge durumu ile de farklılıklar gösterir.

Yumuşak bir çizgiden sert bir çizgiye geçerken birden geçilmez arada geçiş çizgileri kullanılır .

Tabii bu yazdığımız kuralların hiç biri kesin kurallar değildir,bilmemiz gereken zaman zaman uygulamamız gereken bilgilerdir . Sanat sonsuzdur ve sanatçının yaratıcılığı oranında yol alınır .

Modern resimde sanatçılar bu estetik bilgiler ışığında kendi modellerini çizerler.

5-Desene ilk başlayanlar için sade ve hareketsiz modeller tercih edilmeli.

Çizemediğimiz yerlerde takılı kalmayın,ara verin dinlenin , modeli inceleyin, yardımcı çizgilerle kontrol edin .

Canlı model çalışmalarında bazı kısımları çizemedikleri için ümitsizliğe kapılan kişiler gördüm.

Ne kadar çok çizim yaparsak bir sonraki çizimler o kadar kolay olur.

resimde desen ile ilgili görsel sonucu

Bu maddelere bakarak desende en önemli hususları şu şekilde söyleyebiliriz.

Ben bu sayfada bu yazacağım maddeleri açıklamaya çalışacağım

1- Hareket ,

2- Oran ,

3-Çizgi değerleri , farklılıkları ,

4- İki boyutlu mu , yoksa üç boyutlu mu?,

5- Doğaya sadık mı kalınacak yoksa doğanın özüne mi inilecek .

desen resmi

Çizimde yararlanacağımız diğer bir yardımcı unsur da geometrik şekillerdir.

Her varlığın temel bir şekli vardır .

Resim yapılırken bu şekil tespit edilir ona göre çizim yapılır .

İnsan başını resmederken oval bir şekil çizilerek içine parçalar yerleştirilir.

Her insanın kendine özgü bir yüz şekli vardır , yine burnu , ağzı, kulakları vs herkesde farklı farklıdır bunlar incelenip doğru çizilirse resmimiz modele de benzemiş olur.

Ayrıca insan yüzünün anatomik yapısını bilmek de çizimde bize kolaylık sağlar

ESKİZ ÇALIŞMALARI

karakalem resim

Desen çalışmalarında kısa süreli çizimlerdir, hareketli bir anı , figürün o anki duruşunu yakalamak amacıyla kullanılır.

Normal bir desen çalışmasında kullanılan çizgi , leke, gölgeleme gibi unsurları barındırsa da ayrıntılara fazla girilemez.

(Süre ve hareketin değişeceği düşünülerek)

Yapacağımız bir çalışmada kullanacağımız bazı figürler için eskizler çizmemiz gerekebilir , veya göz eğitimi, hareketi ve oranları doğru yakalama gibi konuların geliştirilmesi için de bu çalışmalar yapılabilinir .

Ayrıntılara fazla girilmediği için bütünü görmek de kolaylaşır.

DSC01263

Karalama defterime dolmakalemle bu çalışmayı yapmışım .

Bu tür çizimleri daha sonra yapacağımız bir kompozisyonda kullanabiliriz.

Bu tür çizimlerde mürekkep ve uçlarla ( kibrit çöpü , tahta uçlar, kargı gibi) çalıştırmak hoş sonuçlar doğuruyor.

Öğrenciler silgi olayından uzaklaşıyorlar, daha dikkatli ve hızlı davranıyorlar .

Gelecek günlerde bu çeşit uçlarla çalışma ile ilgili daha geniş bilgi vereceğim.

DSC00583

Desen konusunda kendinizi geliştirmek için yanınızda taşıyacağınız küçük bir defter sizin için oldukça yararlı olacaktır.

Boş bir zamanınınızda hareket eden, gördüğünüz her şeyi çizmeye çalışın.

Mürekkepli kalemlerle,karakalemle , her türlü malzemeyle çizimler yapabilirsiniz .

Hareketi meydana getiren büyük çizgileri , bütünü görme yetiniz gelişecektir.

DSC00653

Rönesans ressamları insan Anatomisi konusunda oldukça bilgiliydiler.

Anatomi Canlıların vücut yapılarındaki benzer veya farklı yanları araştıran, inceleyen bir bilim dalı diye tanımlanabilir. Resimde anatomi o canlının kendine özgü özelliklerini tanımak diyebiliriz .

İnsan vücudunu resmediyorsun parçalar arasındaki oranlar, kas ve kemik yapısının vermiş olduğu biçimsel özellikleri tanıyarak daha sağlam çizimlere ulaşabiliriz .

Ağaç resmi yapacaksın,bir çok değişik tür ağaç var , dallarının yapısı,gövdeden çıkışları, yapraklarının biçimleri ,yaprakların sıralanış şekilleri , gövdenin kendine özgü dokusu , renkleri vs bir çok öğe onun anatomik yapısını oluşturur .

Resmini yapacağımız canlının anatomik yapısını bilirsek çizimlerimizi kolaylıkla yaparız.

DSC00555

SANATSAL ÇİZGİ

Çizginin ustaca kullanılması durumunda seyircide coşkulu algılara,imgelere yol açar.

Çizgiyle resim yapmak doğayı tanımamıza,ayrıntıları görmemize yardım eder.

Çizginin hareketi iki nokta arasındaki düz bir çizgi olarak başlayabildiği gibi karmaşık şekillerde de olabilir.

Bu düzenli hareket motifleri oluşturur.

Çizgi çalışmalarında mototonlaşmanın nedeni çizgi farklılıklarının olmaması, çizginin aynı şekilde uzun bir süre devam etmesindendir.

Bu durumda göz takip etme heyacanını yitirerek duyum ve algılar yavaşlıyacaktır.

Renoir’in bu karakalem çaılşmasında gözün heyacanını yitirmeden çizgileri dolaştığını görüyoruz.

Biçimleri sınırlayan çizgiye kontur denir.

Sanatçılar kontur çizgisinin nerede hafifleyeceğini nerede kuvvetleneceğini iyi bilirler.

Bu farklı çizgilerin dolaşımı bir ritm,müzik yaratır. İçimizi hoş duygular kaplar.

DSC00513

Desen çalışmalarında sanatçıların kullandıkları çizgiler el yazısı gibi kendine özgüdür.

Bakar bakmaz o çizgilerin hangi sanatçıya ait olduğunu anlarız.

Siz de zamanla kendi çizginizi bulmalısınız.

ORAN

Resimde yer alan unsurların birbiriyle ve kendi parçaları arasındaki uzunluk , genişlik ve büyüklük farklılıklarına denir..

Çizim yaparken doğru ölçüleri yakalamak için;küçük parçanın büyük parçanın kaçta kaçı olduğuna bakarak,en ile boy arasındaki fark ne kadardır gibi kıyaslamalar yapılır.

Zamanla göz eğitimi arttıkça doğru ölçüleri yakalamak kolaylaşır.

Bunun için ilk başlarda elimize bir kalem alarak kolumuzu tam olarak gergin tutup bir gözümüzü kapatarak ölçü olarak kullanacağımız kısa parçaya tutarız .

Onun uzun parça içinde kaç tane olduğu bulunarak,kağıt üzerinde işaretleriz.

Doğru yapıldığı taktirde doğru ölçüyü bulmakta oldukça yardımcı olan bir metoddur.

1

İNSAN RESMİNDE ORANLAR

Figür çalışmalarında( tam boy) genelde baş bir birim olarak alınarak vücudun 7 veya 7,5 da biri olarak kabul edilir.

Bazı sanatçılar 8 de bir olarak bir olarak da kullanmışlardır.

Bu ölçüleri boy, kilo gibi etkenler etkilemez.

Bu ölçüler modelin bulunduğu konuma göre değişiklikler gösterse de konuyu kağıda yerleştirmemizde çok kolaylık sağlar.

Yetişkin insandan çocuklara doğru gittikçe 7 de bir,6 da bir,4 de 1 gibi oaranlar çıkar.

DSC09622

Knidos Aphrodite’sinin Roma dönemi kopyasında baş ölçü olarak alındığında vücudun yedi de biri olarak görülüyor.

DSC09621

Resim derslerinde biz başı vücudun 7,5 da biri olarak alırdık.

 
 

İNSAN VÜCUDUNDA ORANLAR

İnsanın yüz uzunluğu eli kadardır,omuzlar yüz genişliği kadardır.

Her iki kolun yanlara açılmış hali insanın boyunu verir.

Omuzdan dirseğe,dirsekten bileğe,kalçadan dize,dizden ayak bileğine kadar olan uzaklıklar eşittir.

Eller aşağı doğru sarkıtıldığında diz ile kalçanın ortasına gelirler.

Bu ölçüler dik olarak ayakta duran biri için geçerlidir,hareket halinde ölçüler değişik görünürler,doğruyu yakalamak için düz,eğri,yay şeklinde yardımcı çizgiler kullanarak hareketi yakalamaya çalışırız.

Vücudun genişliğini bulmak için yüz veya kol gibi bir genişliği alır vücutta kaç tane olduğunu kıyaslayarak aradığımız ölçüyü buluruz.

DSC00199

RÖNESANS SANATÇISI LEONARDO’NUN NOTLARINDAN

Erkeklerde omuz genişliği yüz genişliği kadardır,bayanlarda bu ölçü biraz daha küçüktür.

Eller yüz uzunluğu kadardır,omuzdan dirseğe,dirsekten bileğe ,kalçadan dize,dizden ayak bileğine kadar olan kısımlar eşittir.

Her iki kolun yanlara açılmış hali o kişinin boyu kadardır.

Bu ölçüler bazen şartlar yüzünden farklılıklar gösterebilir;bir kolunu daha çok kullanan kişinin kolu zamanla uzayabilir ama bu ölçülere uymak her zaman için iyidir.

DSC02717

Hareketli konuların çiziminde hareketin yakalanması çok önemlidir,bunun için dik yatay eğik çizgilerden yararlanırız.

Aynı zamanda bu çizimlerde dengenin sağlanması gerekir.

Atılan bir adımın karşılığı kollar veya vücut ona göre bir vaziyet alarak denge sağlanır.

Ayakların zemine sağlam bir şekilde basması sağlanmalıdır.

Resimde vücudun eğimine karşılık sol bacak dik bir çizgi üzerinde taban yere sağlamca basmıştır.

Sağ elin tuttuğu dik bir hat üzerindeki nesne bu dengeyi sağlamlaştırmaktadır

BAŞ RESMİNDE ORANLAR

DSC09654

Alın,burun,burundan çeneye kadar olan kısım aynı uzunluktadır.

Kulak burnun uzunluğu kadardır,aynı hizadadır.

Ağzın genişliği iki göz bebeği arası kadardır.

Burundan çeneye kadarki uzunluk üç parçaya bölündüğünde ilk parçanın olduğu yere iki dudağı ayıran çizgi gelir.

Burun gözlerin ucundan inilen dikmelerin arasındaki mesafe kadardır.İki göz arası bir göz genişliği kadardır.

Tabii bu ölçüler yüzü yandan veya profilden düzgün olarak gördüğümüzde geçerlidir ama bilmekte fayda vardır,çizimlerde işimizi kolaylaştırırlar.

DSC09620

Portre:Belli bir kişinin yüz ve başının konu alındığı resimlerdir.

Omuzlara ,bele kadar yapılabilir.

Portre çalışmalarında resmi yapılan kişinin yüzündeki ifadenin belirtilmesi,karekterinin canlandırılması gerekir.

Yine diğer resim çalışmalarında olduğu gibi hareketin yakalanması da önemlidir.

Derslerde insan başını çizerken yukarıdaki tabloda gösterdiğim gibi,temel olarak oval,yumurtayı andıran bir şekli çizerek başlardıkİnsanın yüz şekli kişilere göre değişiklikler gösterir,yukarıda buna örnek vermeye çalıştım.

Bunda yaş gibi faktörlerin yanında ırksal özellikler de rol oynayabilir.

Bu ovali çizerken resmini yaptığımız kişinin yüzüne uyan şeklin çizilmesi portrenin benzemesine de yardımcı ulur.

Bu oval şeklin çizilmesi konunun yerleştirilmesini kolaylaştırır .

Çalışmamızda başla birlikte vücudun göğüs veya bele kadarki kısımları da gösterilecekse yerleştirmek açısından belirrtiğim yöntem iyi olur.

Başın büyüklüğünü ona göre ayarlarsınız.

DSC09306

DSC09644

Çalışmalarda bazı sanatçılar modele bağlı kalırken bazıları da ,yüzün kendilerinde o an için bırakmış olduğu ifadeyi çizerler.Kokoschka gibi sanatçılar da çizgileri abartarak bozarlar.

Sonuçta hepsinde ortak olan yüzün ifadesini çizebilmek, kişinin karekterinin dışa vuran çizgilerini yakalayabilmektir..

ÇİZMEKTE KULLANACAĞIMIZ MALZEMELER

DSC00414

RESİM KALEMLERİ:

Desen çalışmalarında kullanacağımız kalemlerin özellikleri önemlidir.İnceliği kalınlığı,uzun veya kısa oluşu,yumuşaklığı çalışmamızı etkiler.

Kalemler sertliklerine göre üç çeşittir.

Bir kalemin hangi iş için uygun olduğunu arka tarafındaki harf ve rakamlardan anlarız.

H-Yazan kalemler sert kalemlerdir.

Grafiksel çalışmalarda ve mimari çizimlerde kullanılır.

Kalem izinin görülmesini istemediğimiz durumlarda konuyu yerleştirmek için bu çeşit kalemlerden faydalanırız.

2H,3H diye gider rakam büyüdükçe sertlik artar.

B-Yazan kalemler yumuşak kalemlerdir,resim çalışmalarında kullanırız.

Bazı kişiler resim kalemi alırken sadece rengine bakar ve aldanırlar.

Belirleyici olan arka tarafındaki B rakamıdır.

2B, 3B diye gider rakam büyüdükçe yumuşaklık artar.

Resme yeni başlayanlar için 3-4 B daha uygundur.

Zamanla ustalaştıkça daha yumuşak olanları kullanabilirsiniz.

Yumuşadıkça ucun kırılma riski artar, istemediğiniz halde koyu çizgiler çizebilirsiniz.

HB-Yazan kalemler normal yazı kalemleridir.Konuyu yerleştirirken veya eskiz çalışmalarında kullanabilirsiniz.

RENKLİ BOYA KALEMLERİ:

Özellikle doğadan yapacağımız çalışmalarda çok güzel imkanlar sunarlar.

Kuş ve diğer hayvan çizimlerinde,bitkilerle ilgili belgesel amaçlı çizimlerde çok işe yarar.

Küçük boyutlu çalışmalar için uygundur.

Diğer renkli malzemelere göre karıştırması daha zor olduğundan günümüzde çok değişik renk ve tonlarda üretilmektedir.

Bu kalemlerde de sertlik derecesi vardır alırken buna dikkat etmeli.

Bu kalemlerin suda çözülenleri de vardır.

Çizdikten sonra sulu bir fırça ile dağılması sağlanarak değişik imkanlar elde edilebilir.

DSC09286

Bu çalışmı keçeli kalemle yapılmıştır.

Bir sakıncası zamanla boya koyuluğunu biraz da olsa kaybetmiş.

FÜZEN:

Odun kömürü yapma tekniğine uygun olarak söğüt ağacının budaksız dallarından yapılır.

Öğrenciliğimizde teneke kutular içinde kömürleştirerek kendimiz yapardık.

Şimdi kaliteli füzenler hazır satılıyor.

Bizim yaptığımızın sakıncalı tarafı çizim işinden sonra Fiksatif (tabancayla vernik püskürtmek)yapmak gerekiyordu.

Çünkü zamanla çizgiler tozlaşıp dökülüyordu.

Füzenler çok eski zamanlardan beri desen çalışmalarında kulla- nılan malzemelerdendir.

PASTEL:

Bütün boyalar içlerinde bulunan yapışkan madde sayesinde zemine tutunurlar.

Gerekli toz boya- ları ve değişik tutkalları kullanarak her tür renkli malzemeyi yapabilirsiniz.

Pasteller de içlerinde bulunan arap zamkı ile zemine tutunurlar pastelin sertliği de bu arap zamkı miktarı ile ilşkilidir.

Kaliteli pasteller daha yumuşak olursa da çizmek de kullanacağımız pasteller sert olmalıdır.

Yine pastellerin de çizdikten sonra suyla dağılabilen çeşitleri piyasada satılmaktadır.

Çizgi resimde Hacim verme (modle etme)

DSC03103

Modle etmek ışık ve gölgeyi kullanarak iki boyutlu kağıda üç boyutlu şekiller çizmektir.

Yukarıda daire biraz gölgelendirme ile hacim kazanmakta.

Bu çalışmalarda cismin bulun- duğu zemine düşen gölgesi ve arka fondaki tonlamalarda önemli.

DSC03104

Cisimleri hacimlendirirken ışığa göre hareket ederiz.

Işık kaynağı cismin her tarafına aynı ölçüde düşmez.

Işığın vurduğu kısım parlak olup ışığın en az vurduğu kısımlara doğru koyuluk artar.

En aydınlık kısmı yaparken kağıdın renginden faydalanılır,tabii koyu renk bir zemine resim yapılırsa tersi olur.

Eğer resim kalemi veya kurşun kalemle çalışıyor ve lekeler de kullanmak istiyorsak kalemi yuvarlayarak değişik tonlarla bu hacimlendirmeyi yaparız.

Sadece çizgilerle çalışıyorsak uışığın durumuna göre ince kalın,yumuşak,sert gibi farklı çizgilerle hacimlendirmeyi yaparız.

Bu işlem sırasında geçiş çizgileri veya tonları iyi bir hacimlendirme için çok önemlidir.

Constantin Brancusi’nin heykeltraşlık çalışmasında ışık ve gölge ilişkisi çok güzel görülmekte.

Işığın eşyaya doğrudan geldiği en ışıklı kısım,eşyanın ışığı en az aldığı kısım, (gölge), ışıklı kısımla gölge arasında geçiş yapan koyuluklar (pasaj) Eşyanın zemine yansıyan gölgesi (düşen gölge).

RESİM KALEMİ İLE MODLE ETMEK

DSC00723

 

DSC00725

 

DSC00726

 

 

DSC00727

Burada resim kalemi ile hacim verme işlemini size daha iyi anlatabilmek için yukarıdaki örnekler numaralandırılmıştır.

5 nolu bir resim kalemi kullanılmıştır.

.1- Nolu resimde konuyu kağıda hafif çizgilerle yerleştiriyoruz.

Yerleştirme işlemi sırasında isterseniz normal kalem de kullanabilirsiniz.

Cisimleri çizerken geometrik şekilleri varsa ondan yararlanabilirsiniz.

2-Nolu resimde modle çalışması esnasında kalemin tutulmasını gösteriyoruz.

Kalemi bu şekilde tutarak yuvarlak dairesel hareketlerle gölgelendiriyorsunuz.

Bu çalışmalarda bazıları kalemi tam yatık tutarak işin kolayına kaçarlar veya kalemin ucunu bıçakla traşlıyarak gölgelendirmek isterler,sonuçta hoş bir çalışma olmaz.

Silgi de mecbur kalmadıkça kullanmamalı,bazen açıklar elde etmek için kullanıldığı olur,iz bırakmayan bir silgi bu çalışmalarda iyi olur.

4-nolu resimde çalışmamı tamamlamış oluyorum.

Tabii bir resim çalışmasını yıllarca çalışsanız bitmez ama çalışmayı sonlandıracağınız anı iyi bilebilmelisiniz.

DSC00727a

Karakalem veya resim kalemi ile hacim verme ile çok hoş çalışmalar ortaya çıkabilir.

Bu çalışmalarınız daha sonraki bir çok çalışmanıza da temel teşkil eder.

Açık-koyu, ışık -gölge,leke,pasaj,hareket,ritm,kompozisyon gibi.

Bütün resim çalışmalarında sabır çok önemlidir,disiplinli,aşamalara dikkat ederek çalışma.

Bu modle çalışmasında açıklardan koyulara veya koyulardan açıklara doğru çalışabilirsiniz ama açıklardan koyu tonlara doğru gitmek her zaman için daha güvenli bir yoldur ve bu alışkanlığı kazanmanız diğer resim tekniklerinde de size yardımcı olacaktır.

En açık olarak kağıdın beyazlığını bıraktım,açıklar her zaman kolayca koyulaştırılabilinir.

Bu çalışmalarda dikkat edeceğiniz nokta bir tondan diğerine geçerken yavaş bir geçiş sağlamaktır,biz buna yumuşak gölge tekniği diyoruz(sufumato).

Bunun için kalemi yukarıda gösterdiğim gibi tutarak dairesel hareketlerle açıkları koyu tona doğru götürürüz.

RESİM KALEMİ İLE PORTRE ÇALIŞMASI

DSC00731

Havanın bu günlerde kapalı olması bu çalışmalara zaman ayırmamızı sağlıyor .

Resim kalemi ile bir diğer örnek olarak bu portre çalışmasını yapılmıştır.

Konuyu hafifçe kağıda yerleştirdikten sonra yüzü inceliyerek modle çalışması yapıyoruz .

Açıklardan koyulara doğru , acele etmeden.

En koyu tonlar ve çizgiler en sona bırakılıyor.

DSC00733

 

 

DSC00734

Yukarıda örnek İzmir Arkeoloji Müzesinde bulunan Afrodit heykelinden çalışılmıştır.

Antik heykellerin aslına uygun kopyalarından yapılan çalışmalar desen bilgimizin gelişmesi açısından faydalıdır.

Desen çalışmalarında daha önce de belirttiğim gibi dik,yatay,eğik çizgilerden yararlanırız.

Burada dik çizgiler hareketi yakalamamızda ve oranları doğru tesbit etmemizde bize yardımcı oluyorlar.

DSC00739

TARAMA UCU VE DEĞİŞİK MALZEMELERLE MODLE ETMEK

Tarama ucu veya diğer uçlarla modle yaparken çizgileri ,o cismin şeklini , dokusunu verebilecek şekilde, değişik biçimlerde kullanabiliriz.

Örnekte gösterildiği gibi yatık düz,eğik,daire, virgül,çapraz vs.

Çalışma şekli karakalemde olduğu gibi; en açıklarda kağıdın beyazlığını kullanırız.

Koyularda çizgileri iyice sıklaştırırız.

Yine açıktan koyuya değişik tonlar kullanılır.

Noktayla yaptığım hacimlendirme çalışmasında önce en açığı temsil eden sıklık tüm şekle karışık bir biçimde vurulur.

Daha sonra 2. ton en açıklar bırakılarak noktalanır böylece kademe kademe koyu tona doğru gidilir.

Çizgilerde de açıklar ve orta tonlar ;çizgiler seyrekleştirilerek,yumuşak,ince çizilerek verilir.

Yukardaki manzarada ise yakın nesnelerde daha canlı çizgiler uzaklaştıkça, yumuşayan, zayıflayan çizgiler kullanılır.

Çizgiler nesnelerin dokusuna uygun değişik yönlerde kullanılabilinir.

DSC03136

 

DSC03134

Resimde doku için Maddenin öz yapısının dıştaki biçimlenmiş halidir diyebiliriz.

Heykel  çalışmalarındaki dokuları elle dokunarak hissedebiliriz

Kullanılan malzemenin niteliğine göre değişik etkiler bırakır. 

Resimde bu  görsel olarak algılanır.

Yukarıdaki şekilde görülen çapraz, titrek,dik- yatay tarama ,virgül,kesik yaylar,nokta gibi dokularla yaptığımız hacimlendirme çalışmalarını harfler,rakamlar ve her türlü şekli kullanarak yapabiliriz.

  DSC03300

 

DSC09437

Burada bir kelime değişik şekillerde tekrarlanarak hacim verilmiştir.

FIRÇALARLA DESEN ÇALIŞMASI

Çizimlerde kullandığımız bir diğer malzeme fırçalardır.

Hızlı,akıcı çizgiler çizebilmemizde ve duygularımızı yansıtmamızda önemli bir malzemedir.

Fırçalarda değişik kalitede değişik hayvanların tüylerinden yapılır.

En kalitelisi samur tüyünden yapılanlardır, fiatları da en pahalı olanlar bunlardır.

Zaman zaman samur fırça ararken gerçek samur olmayan,sahteleriyle çok karşılaştım .

Samur fırçalar yumuşak,uzun fırçalardır.

Ucu ıslatıldığında bir araya toplanır toplu iğne ucu gibi olur.

(Diğer daha az kaliteli fırçaları almanız gerektiğinde de ucunu ıslattığınızda bir araya toplanan ince çizgiler çizme imkanı veren fırçaları tercih edin.)

Diğer hayvanlardan yapılan(domuz,geyik,tilki,keçi vs) fırçalar samur fırçalara göre daha sert olurlar, renkleri de farklıdır.

Samur fırçalar bozulmaması için plastik bir koruyucu içinde muhafaza edilir.

Her kullanmadan sonra sabunlu suyla yıkarım hem yumuşak kalırlar hem de içinde boya tabakaları birikip fırçayı yıpratmaz.

Fırçalarla desen çalışırken bir kaç çeşit kalınlıkta fırça bulunması lazım.

Fırçalar 1-18 arası numaralarda olabilirler.

DSC09308

Fotoğraftaki çalışma doğrudan fırça ile çizerek gerçekleştirilmiştir.

Bir modele bakarak.

Siz bu tür çalışmalarda önce konuyu kağıda çok açık çizgilerle yerieştirebilirsiniz.

 

DSC09352

 

DSC01260

DSC03144

Bu çeşit mürekkeple çalışmalarda değişik renk kağıtlarda kullanabiliriz.

DSC00264

 Fırça ve mürekkeple  yapılmıştır.

DSC00265

 

DSC00266

RAKURSİ GÖRÜNÜŞ

Modelin üzerindeki bazı kısımların olduğundan kısa görünmesidir.

Hareketli çizimlerde özellikle kol ve bacakların çiziminde karşımızza çıkar.

Bulunduğumuz yerdeki açıya göre bu kısalmalar değişir.

Bunu bilerek ona göre çizim yapmazsak hareketi doğru gösteremeyiz.

Alttaki resimde görülen oturan insanlar ayakta duruyormuş gibi olur,kollardaki büküklüğü de veremeyiz.

Rakursi görünüş hakkında bilgimiz olduğu halde yine de zaman zaman bazı hareketlerde zorlandığımız olur.

DSC02742

 

DSC09309

Oturan insanların resimlerini çizdiğinizde hareketi doğru yakalamışsanız, sandalyenin çizilmemmiş olması sizi rahatsız etmez.

ÇİZGİLERİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Yatay çizgiler durgunluk ,hareketsizlik etkisi bırakır.

Durgun bir deniz veya bir binanın yatay kısımları gibi.

Dikey çizgiler göz seviyesinden yukarı çıktıkça yaşam ,canlılık güç duyguları uyandırır.

Ağaç gövdeleri,telgraf direkleri,minareler kuleler vs.

Dikey çizgiler, göz seviyesinden aşağı indikçe bitkinlik,korku duyguları uyandırır.

Uçurumlar, yüksek bir yerden aşağı bakmak vs. Sevinç,hüzün gibi duygularımızı belli etmek için kollarımızı havaya kaldırır veya indiririz.

Eğik çizgiler, sağlamlık duygusunun yanında hareket de sağlar.

Gözden uzaklaşan tren rayları gibi.

Eğri çizgiler hareket ve neşe duygusu uyandırır.

Doğadaki bütün varlıklar bu çizgilerin karışımından oluşur.

Bu çizgilerin yumuşak ve kalın,ince kullanımı da önemlidir.

Kadın vücudunda yumuşak çizgiler ağırlıktayken erkek vücudunda kalın ve sert çizgiler hakimdir.

Eski yunan mimarlığında yatay ve dikey çizgiler hakimdir.

Bizim camilerimizde yuvarlak ve dikey çizgiler ağırlıktadır.

Kırık çizgiler rahatsızlık etkisi verirler pek kullanılmaz.

DSC09520

Edward Much’un çığlık isimli bu çalışmasında çizgilerin psikolojik etkisi görülmekte, kadının çığılığını duyar gibiyiz.

Eğik doğru çizgiler hareket sağlar,derinlik hissi yaratırlar.

Dikey çizgiler yaşam,canlılık duygusu vermekte .

DSC09468

 

DSC09359

Kırık, sert, kısa çizgiler bizde rahatsızlık uyandırır.

DSC09357

Daumier’in bir resmi; Eğri çizgiler kıpırdanma,neşe,hareket gibi duygular uyandırır demiştik.

Burada gördüğümüz kısa , kalın,eğri çizgiler bize hızlı bir müzik eserinin çalındığı izlemini veriyor.

DESEN ÇALIŞMALARINI NERELERDE KULLANIRIZ

DSC00270

Yapacağımız renkli çalışmalarının kompozisyonunu hazırlarken

Yanımda taşıdığımız küçük deftere fırsat buldukza yapacağımız renkli çalışmalar için küçük çizimler yapmak bize pratik yapma imkanı verir..

DSC00271

Yine  çalışılan desenlerden.

DSC00261

Çizgi çalışmaları kendi başına da da çok zenginlikler içeren çalışmalardır.

Renkli çalışmalarda çizgilerle kendilerine bir üslup oluşturan bir çok sanatçı vardır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s