KIRKPINAR GÜREŞLERİNİN TARİHÇESİ —– ALINTIDIR

KIRKPINAR GÜREŞLERİNİN TARİHÇESİ

Edirne‘nin 1361 yılında fethinden önce, Anadolu’da bulunan Osmanlılar, Orhan Gazi devrinde oğlu Süleyman Paşa Komutasında 1356-1357 yıllarında Rumeli‘ye geçerler.

Burada yaptıkları akınlar sırasında savaş yapmadıkları ve mola verdikleri günlerde zamanlarını aralarında çeşitli sporlar yaparak değerlendirirlerdi.

Bir keresinde güreşe tutulan 40 yiğit içinden ikisi tutuştukları güreşi gece yarısına dek sürdürdükleri halde sonuçlandıramazlar ve ikisi de güreştikleri yerde can verirler.

Arkadaşları bu iki yiğidi güreş yaptıkları yerde bulunan bir incir ağacının altına gömdükten sonra Edirne ‘ye doğru akınlarına devam ederler.

Edirne’nin fethinden sonra Ahırköy Çayırlığına geldiklerinde, o incir ağacının civarında billur kaynaklı bir suyun Kırkpınar çayırlığına doğru aktığını görmüşler, bu nedenle de “Kırktı bunlar.

Bu yakaya ilk ayak basanlardır bunlar” diyerek o yere Kırkpınar demişlerdir.

https://youtu.be/YQntbjMEb9U

  1. Murat Edirne’nin alınmasından sonra, Edirne’de bir güreşçiler tekkesi kurmuş ve bundan böylede her sene güreş yapılması bir gelenek haline geldi.

 Kırkpınar Edirne’yi Ortaköy’e bağlayan 35 km’lik yolun üzerinde, Simavina (Samona) ile Sarı Hızır Köyleri arasında bulunan ve Balkan savaşından sonra (1913) Yunanistan’a bırakılan Nazif Ağa tarlası denilen Çimenlik bir yerin adıdır.

Bu yerin bir tarafı Topçu Ali Ağa‘nın tarlası, bir tarafı çayırlık, bir tarafı Tikio’lu (Totio‘lu) Recep Ağanın tarlası, bir tarafı Çilingiroğlu’nun sebze bahçesi ve bir tarafı da Kırklar çeşmesidir.

Bu Yiğitleri anmak ve güreş geleneğini sürdürmek için de güreşler 1923-1924 tarihlerinden itibaren Edirne’nin “Sarayiçi” denilen yöresinde yapılmaya başlandı.

Kırkpınar Güreşleri 1928 yılına kadar ağalar tarafından düzenlendi.

Güreşlerdeki ödülleri ve misafirlerin ağırlanmasını hep ağalar karşıladı.

Ancak 1928 yılında ülkede meydana gelen ekonomik sıkıntılar nedeniyle ağalığa talip çıkmayınca, güreşlerin organize edilmesini ve gelenleri ağırlama işini Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından üstlendi.

1946 yılında ise Tarihi Kırkpınar Güreşleri, Edirne Belediyesi’nce düzenlenmeye başlanmıştır.

O yıl dönemin belediye başkanı Tahsin Şıpka, Kırkpınar Güreşleri’ni belediye hizmetleri arasına aldı.

Kırkpınar’ın unsurları

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olarak gösterilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin unsurları arasında en bilineni pehlivanların giydikleri “Kispet”tir.

Kispet:

Pehlivan için çok önemli olan bir unsurdur.

Kispet dikmenin birçok inceliği vardır.

Kispetin beli düz ve kıvrımlıdır.

Kenarın iç tarafına uçkur vazifesini görsün diye kalınca bir ip parçası geçirilmiştir.

Bu ip bir uçkur gibi kispetin beli açar ve kapar.

“Kasnak” buraya denir.

Güreşte rakibin eli bu kasnağı kolaylıkla tutmasın diye bazı kispetlerde kasnağı beş, altı kat deriden yaparlar.

Bu deri hem sert hem enlidir.

Kispetin arka tarafı pehlivanın oturması için geniş yapılır.

Fakat uyruk ve paçalar dardır.

Ancak pehlivanın bacağı girip çıkar.

Paçalar sayvanlıdır.

Bu paçalar baldırın üstünden iple bağlanır.

Paçalar, hasmın eli veya parmağı içeri girmesin diye güzelce sıkılır.

Paça iç taraftan keçebent denilen keçe parçası veya bez ile sarılır.

Paçanın adı da şirazedir.

Zembil:

Kispetler “zembil” adı verilen sazdan yapılmış bir torbada taşınırlar.

Zembilin en büyük özelliği pehlivanın kispetine bulaşan yağı dışarı vermemesidir.

Usta pehlivanlar gelecekte başarılı olacaklarına inandıkları çıraklarına zembillerini taşıtırlar, bu bir gelenektir.

Ayrıca güreşi bırakan pehlivan zembilini duvara asar.

Yağlanma:

Güreş esnasında vücudun kavranması güç olsun diye pehlivanlar zeytinyağı ile yağlanmaktadır. Pehlivanlar yağ ile doldurulmuş kazanların etrafında yağlanırlar.

Pehlivanlar önce sağ elle sol omuza, göğüse, kol ve kispete yağ sürerler daha sonra sol elle aynı işlemi yaparlar.

Pehlivanlar bu arada birbirlerinin sırtını yağlarlar.

Güreş başladıktan sonra pehlivanlar çayırda dolaşan ibrikçilerden diledikleri zaman yağ ve su alabilirler.

https://youtu.be/ZvnaURS6oGs

Davul ve zurna:

Güreşin en önemli öğelerinden olan davul ve zurnada Kırkpınar’a has bir melodi bulunmaktadır.

Yağlı güreşlerde çalacak olan müzisyenlerin güreş ezgilerini çok iyi bilmeleri, güreşin gidişatına göre müziğin ritmini ayarlamaları gerekir.

https://youtu.be/K5gqf0g8KL0

Peşrev:

Güreşin başlangıcı ve güreşe hazırlıktır.

Ahenkli ve mevzulu biçimde güreşe ısınma hareketi olarak bilinen peşrev seyircilerin göz zevkini okşamasının yanında pehlivanın moralini yükseltir.

Pehlivan peşrevle, kaslarını, nefsini, kalbini ve beynini güreşe hazırlar.

Güreşmek üzere çayıra çıkan pehlivanlar ahenkli şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peşreve başlarlar.

Peşrevde üç kez ileri, üç kez de geri gidişten sonra yere sol diz ile çökülerek önce sağ el yere, dize, dudağa ve alına üç defa değdirilir.

Bu merasim bitikten sonra sıçrayarak “Hadi bre pehlivan” diye nara atılır.

Karşılıklı gidiş ve gelişten sonra rakibin paçaları yoklanır, sırtı sıvazlanır, enseler bağlanır, eller tutuşur ve böylece güreş başlamış olur.

Cazgır:

Çayırda güreşecek olan pehlivanların adlarını, lakaplarını, oyunları seyircilere anlatan kişidir.

Genellikle eski pehlivanlardan olan cazgırlar, güreşecek pehlivanları bütün özellikleriyle halka anlatır ve dualarla pehlivanları meydana sürer.

Bu merasimden sonra pehlivanlar da halka doğru yürüyerek güreş için hazırlığa başlarlar.

Cazgırın çeşitli duaları vardır.

Pehlivanlar için şu dua okunur:

https://youtu.be/S1eGsZjoFZM

“Pehlivan, pehlivan.

Alta gelirsen apış.

Üste çıkarsan yapış.

Alta geldim diye üzülme.

Üste çıktım diye sevinme.

Vur sarmayı kündeden at.

Gönder Muhammed’e salavat.

Allah Allah illallah.

Muhammeden Resul Allah.

Alkışlarla diyelim Maşallah.

Haydi, Allah derman versin…”

Hakem:

Yağlı güreşin ilk zamanlarında birkaç eski pehlivan, köy ağaları veya güreşlerden anlayan birkaç kişi kurallara aykırı iş yapılmasın diye güreş meydanının bir köşesine oturur güreşleri kontrol ederdi.

Bu gün ise kuralları uygulayan hakem heyetleri oluşturulmuştur.

Başpehlivan:

Kırkpınar’ın en büyük ödülünü alan ve başpehlivan güreşlerinde birinci olan güreşçidir.

Bu unvanı elde eden pehlivan, 1 yıl için Türkiye’nin başpehlivanı olur ve altın kemer ile ödüllendirilir.

Üst üste 3 yıl başpehlivanlığı kazanan güreşçi, altın kemerin de sahibi olur.

Ağa:

 Kırkpınar güreşlerinin en temel öğelerindendir.

Önceleri pehlivanları güreşe çağıran, yarışmaları düzenleyen, gelen konukları ağırlayan, yemek ve yatacak yerlerini temin eden, örf ve adetlere uygun olarak güreşlerin yapılmasını sağlayan, ödüller veren Kırkpınar Ağasıymış.

Günümüzde bunların büyük bölümü Edirne Belediyesi’nce karşılanmaktadır.

https://youtu.be/LoevfAc5wk0

Altın Kemer:

Kırkpınar başpehlivanına verilen, Kırkpınar’ın en büyük ödülüdür.

Kırkpınar’da başpehlivan olan güreşçi 1 yıl süreyle altın kemerin sahibi olur.

Ancak aralıksız 3 yıl üst üste başpehlivan olan güreşçi altın kemerin sürekli sahibi olur.

Altın kemer Edirne Belediyesi’nce özel olarak yaptırılmaktadır.

 Bu arada Kırkpınar Ağası da şehre gelişinde altın kemer takılarak karşılanmaktadır.

Aralıksız 3 yıl üst üste Kırkpınar Ağası olan kişi de altın kemerin sürekli sahibi olur.

Bu kemerin şimdiye kadar Alper Yazoğlu ve merhum Hüseyin Şahin sürekli sahibi olmuştur.

Kaynak: http://www.edirne.bel.tr/ – Edirne Belediyesi

 

KIRKPINAR

Kırkpınar Güreşleri’nin düzenlendiği Edirne Sarayiçi’ndeki Kurtdereli, Kel Aliço ve Koca Yusuf heykelleri

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası.

Her sene haziran ayı sonu ila Temmuz ayı başında Edirne’de düzenlenir.

Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ederler.

Son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir.

Bunlardan en önemlisi başpehlivandır.

Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

https://youtu.be/G-f85oq414A

Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalıdır.

Osmanlı Devleti’nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar’da “baş”ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar “başpehlivan” bilinirdi.

Bu düşünce günümüzde de devam etmektedir.

Yağlı güreşlerin tarihi 4500 yıldan öncesine uzanmaktadır.

Bulunan en eski kanıtlar M.Ö. 2650 yılına aittir.

Antik Mısır’a ve Asur Krallığı’na ait buluntular yaklaşık olarak aynı döneme aittir.

Efsaneye göre 1346 yılında Orhan Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek için düzenlediği seferler sırasında, büyük oğlu Süleyman Paşa 40 askerle Bizanslılar’a ait Domuzhisar’ın üzerine yürür.

Baskınla burasını ele geçirirler.

Öteki hisarların da ele geçirilmesinden sonra, 40 kişilik öncü birlik geri dönerler ve şimdi Yunanistan’ın topraklarında kalan Samona’da mola verirler.

40 cengaver burada güreşe tutuşurlar.

Saatlerce süren güreşlerde, adlarının Ali ile Selim olduğu rivayet edilen iki kardeşin bir türlü yenişemedikleri görülür.

https://youtu.be/a4No2KA5EEY

Daha sonra bir Hıdrellez gününde, Edirne yakınlarındaki Ahırköy çayırında aynı çift yeniden güreşe tutuşurlar.

Bütün bir gün güreşmelerine rağmen yine yenişemeyen kardeş pehlivanlar, gece boyunca da mum ve fener ışığında mücadelelerini sürdürmeye devam ederler.

Ancak solukları kesilerek oldukları yerde can verirler.

Arkadaşları onları aynı yerdeki bir incir ağacının altına gömerek oradan ayrılırlar.

Yıllar sonra ise aynı yere gittiklerinde iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde gür bir pınar görürler.

Bundan sonra halk orada yatanların anısına o yöreye, “Kırkpınar” adını verirler.

  1. Murat, Edirne’nin alınmasından sonra Edirne’de güreşçiler tekkesi kurmuş ve bundan böyle de her sene güreş yapılması bir gelenek haline gelmiştir.

Bir başka iddiaya göre ise Kırkpınar Güreşleri’nin tarihçesi çok daha öncesine dayanır.

Atıf Kahraman’ın aktardığına göre Sarı Saltuk Bizans’ın ve Bulgarların içinde bulunduğu karmaşadan yararlanarak 1261’de Edirne’yi de Bulgarlardan aldı.

Sarı Saltuk 40 yıl Edirne’de kaldıktan sonra Dobruca’ya gitmek zorunda kaldı ve burada vefat etti.

Bunun üzerine Bizans hükümdarı Andronikos, oğlunu Edirne’ye vali yaptı.

Bu iddiaya göre kendisi de bir pehlivan olan Sarı Saltuk Osmanlılardan önce Kırkpınar Güreşleri’ni ilk düzenleyen kişidir.

Osmanlı döneminde Kırkpınar Panayırı

Osmanlı Devleti döneminde yapılan Kırkpınar Panayırı, bazı yönleriyle Rumeli’nin diğer yerlerinde yapılan panayırların aynısıydı.

Burada da çoğunlukla hayvan ve çeşitli eşyaların alış verişi yapılır.

Kırkpınar’ı diğerlerinden ayrıcalığı, güreş, at yarışı, yaya koşusu gibi sportif faaliyetler “Ağa” tarafından düzenlenerek daha değerli ödüller verilmesidir.

Panayırın süresi 4 gündür.

Güreşlerin yapıldığı yer

Kırkpınar, Edirne’yi Ortaköy’e bağlayan 35 kilometrelik yolun üzerinde, Simavina (Samona) ile Sarı Hızır Köyleri arasında bulunan ve Balkan Savaşından sonra Yunanistan sınırlarında kalan Nazif Ağa tarlası da denilen çimenlik bir yerin adıdır.

Bu alanın bir tarafı Topçu Ali Ağa’nın tarlası, bir tarafı çayırlık, bir tarafı Tikio’lu Recep Ağanın tarlası, bir tarafı Çilingiroğlu’nun sebze bahçesi ve bir tarafı da Kırklar çeşmesidir.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonunda Kırkpınar Güreşleri Edirne ile Mustafapaşa yolu arasındaki “Virantekke” denilen yerde düzenlenmiştir.

Güreşler, 1923 yılından itibaren Edirne’nin “Sarayiçi” denilen yöresinde yapılmaya başlanmıştır

edirne sarayiçi ile ilgili görsel sonucu

Kırkpınar yağlı güreşlerinin öğeleri

Kıspet

Yağlı güreşe çıkan her pehlivanın güreş malzemesinin başında kıspet gelir.

Manda, dana veya malak derisinden yapılan kıspetin bel kısmı dört parmak genişliğinde ve kalın olur.

Beli sarması için kalın bir ip geçirilen bu kısma kasnak denir.

Kıspetin diz kapağının altına gelen yere paça denir.

Paça ile etin arasında paçabent denilen keçe konur.

Deri kısım keçenin üzerine çekilir ve üzeri sicimle sıkıca bağlanır.

Sıkı bağlanmayan paçadan içeri giren parmaklar sayesinde oyun almak kolaylaşır.

 Güreşten sonra yağlanan kıspet zembil’e konularak saklanır.

Zembil

Kıspet, zembil adı verilen ve sazdan yapılan bir torbada taşınır ve saklanır.

Güreşi bırakan pehlivan, zembilini duvara asmasından belli olur.

Yağ

Güreşçiler, kavranmaları güç olsun diye yağlanırlar.

Pehlivanlar, güreş meydanının uygun bir yerinde yağ ve su ile doldurulmuş kazanların etrafında yağlanırlar.

Pehlivanlar önce sağ elle sol omuza, göğüse, kol ve kıspete yağ sürerler.

Daha sonra sol el ile aynı işlemi tekrarlarlar.

Güreşçiler bu arada birbirlerinin sırtlarını da yağlarlar.

Güreş başladıktan sonra pehlivanlar çayırda dolaşan yağcılardan diledikleri zaman yağ ve su alabilirler.

Davul ve zurna

Yağlı güreşin en önemli öğelerinden olan davul ve zurnada Kırkpınar’a has bir melodi bulunmaktadır.

Yağlı güreşlere çalacak olan müzisyenlerin güreş ezgilerini çok iyi bilmeleri, güreşin gidişatına göre müziğin ritmini ayarlamaları gerekmektedir.

Peşrev

Güreşin başlangıcı ve güreşe hazırlıktır.

Ahenkli ve mevzulu bir biçimde güreşe ısınma hareketi olarak bilinen peşrev seyircilerin göz zevkini okşamasının yanında pehlivanın moralini yükseltir.

Pehlivan peşrevle, kaslarını, nefsini, kalbini ve beynini başlayacak olan güreşe hazırlar.

Güreşmek üzere çayıra çıkan pehlivanlar ahenkli bir şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peşreve başlarlar.

 Peşrevde üç kez ileri üç kez de geri gidişten sonra yere sol diz ile çökülerek önce sağ el yere, dize, dudağa ve alına üç defa değdirilir.

Bu merasim bittikten sonra sıçrayarak “Hadi bre” pehlivan diye nara atılır.

Karşılıklı gidiş ve gelişten sonra rakibin paçaları yoklanır, sırtı sıvazlanır, enseler bağlanır, eller tutuşur ve böylece güreşe girilmiş olur.

https://youtu.be/yDRnsfMLfI0

Cazgır

Yağlı güreşlerdeki tüm pehlivanları seyircilere tanıtan, onları güreşe başlatan kişidir.

“Salavatçı”da denilen Cazgır, hakem heyetinin ya da kura ile eşleştirilen pehlivanların adlarını, sanlarını, güreş oyunlarındaki hünerlerini uygun mısra ve dualarla tanıtır.

Bu dua yörelere göre değişir.

Pehlivanlıkta olduğu gibi cazgırlıkta da usta-çırak geleneği vardır.

Ünlü cazgırlar arasında, Edirne Ayşekadın Camii imamı Sadık Hoca (Atılgan), Şirin Mustafa sayılabilir.

Güreşlerin başlangıcının ilk günü olan Cuma günü, tüm güreşçiler pehlivanlar mezarlığını ziyaret ettikten sonra, Selimiye Camiinde okutulan Mevlut’un ardından Sarayiçi’ne gidilerek, küçük boylardan itibaren cazgırın duası ile güreşleri başlatırlar.

Güreş ağası

Yağlı güreşin ilk zamanlarında birkaç eski pehlivan köy ağaları veya güreşlerden anlayan birkaç kişi kurallara aykırı iş yapılmasın diye güreş meydanının bir köşesine oturur güreşleri kontrol ederlerdi.

Bugün ise kuralları uygulayan hakem heyetleri oluşturulmuştur.

Kırkpınar Ağası

Kırkpınar güreşlerinin en temel öğelerinden biri ağalık müessesesidir.

Önceleri pehlivanları güreşe çağıran, yarışmaları düzenleyen, gelen konukları ağırlayan, yemek ve yatacak yerlerini temin eden, örf ve adetlere uygun olarak güreşlerin yapılmasını sağlayan, ödüller veren Kırkpınar Ağaları idi…

Ancak şimdi “Kırkpınar Ağası”, saydığımız bu faaliyetlerin hepsini karşılayamadığından ve bir etkinlik çerçevesine toplandığından, masrafların büyük bir çoğunluğu Belediyelerce karşılanmaktadır.

 kırkpınar altın kemer ile ilgili görsel sonucu

Altın kemer

Kırkpınar başpehlivanına verilen, Kırkpınar’ın en büyük ödülüdür.

Kırkpınar’da başpehlivan olan güreşçi 1 yıl süreyle altın kemerin sahibi olur.

Ancak aralıksız üç yıl arka arkaya başpehlivan olan güreşçi altın kemerin sürekli sahibi olur. Zamanımızda Altın Kemer’ler Belediyelerce yaptırılmaktadır.

Kırmızı dipli mum

Kırkpınar’ın davet simgesi “Kırmızı Dipli Mum”dur.

Eskiden şehir ve köylerdeki kahvelere “Kırmızı Dipli Mum”lar asılarak, oradaki halk Kırkpınar’a davet edilirdi.

Diğer bir deyişle davet için sadece “Kırmızı Dipli Mum” kullanılırdı.

kırkpınar duası ile ilgili görsel sonucu

KIRKPINAR DUASI

Evliya Çelebi’nin aktardığına göre güreşlerde şu dua okunurdu:

“Allah Allah, Hoca-i âlem,

Seyyid-i kâinat ve

Mu’ciz-i mevcudat,

Pür kemal cemal,

Muhammed Mustafa’ya salâvat

Engürü’de er yatar,

Rum’da Mehmet Buhari Sarı Saltuk,

Ton giyer.”

kırkpınar duası ile ilgili görsel sonucu

KURALLAR

Sırtüstü getirmek:

Yağlı güreşin, en basit ve en çok bilinen kuralıdır.

Rakip yerde iken sırtüstü çevrilerek veya ayakta iken düşürülerek yapılabilir.

Açık düşürmek:

Rakibini kıç üstü yere düşürmek ya da rakibin kendi düşmesi.

Rakibin sırtı yere gelmemiş olsa bile göbeği meydana çıkacak kadar arka üstü veya yan düşmüş ise düşen güreşçi kaybeder.

Çivi yukarı:

Rakip ayaklarından yakalanır, baş üstü dikilir, sonra sırtı yere getirilirse, müsabaka kazanılmış olur.

Kıspet çıkarmak:

Kıspetin herhangi bir nedenle tamamen çıkması ya da boydan boya yırtılması bir yenilgi sebebidir.

Pes etmek:

Güreşçilerden biri herhangi bir nedenle “Pes ediyorum!” ya da sadece “Pes!” der veya rakibinin şeyine vurursa müsabakayı kaybetmiş olur.

Tartarak yenmek:

Taraflardan biri rakibini kucaklar, ayaklarını yerden keser, en az 3 adım yürürse müsabakayı kazanmış olur.

BOYLAR

Kırkpınar’da pehlivanlar, şu kategorilerden birinde yarışabilirler:

Minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş.

Bunların haricinde en iyi peşrev yapan pehlivana ve en centilmen pehlivana da ödül verilmektedir.

Tarihte Kırkpınar’ın yapılmadığı yıllar

1877–1878 Osmanlı Rus Savaşı nedeniyle 1878, 1879, 1880 ve 1881 yıllarında da Kırkpınar Güreşleri yapılamadı.

Balkan Savaşı’nda Edirne, 26 Mart–10 Temmuz 1913 tarihine kadar, Bulgar işgalinde kaldı.

 Bu nedenle 1913 yılı güreşleri de yapılamadı.

Barış antlaşmasında Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı yer, Türk sınırları dışında bırakıldığı için 1914 yılı güreşleri Edirne-Mustafa Paşa yolu üzerinde bulunan Viran- Tekke köyü ile Meriç Nehri arasındaki çayırlıkta yapıldı.

Kara Emin Başpehlivanlığı kazandı.

  1. Dünya Savaşı nedeniyle (1914–1918) ve savaştan sonra Trakya, Yunan işgalinde kaldığı için 1919, 1920, 1921 ve 1922 yıllarında Kırkpınar Güreşleri yapılamadı.

25 Kasım 1922 tarihinde, Türk Ordusu Edirne’yi Yunanların işgalinden kurtarıldıktan sonra Cumhuriyet döneminde ilk güreşler 30 Mayıs 1924 günü Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu) yararına Sarayiçi’nde yapıldığı için 1923 yılında da Kırkpınar Güreşleri yapılamadı.

Başpehlivan

Baş boyunda şampiyon olan güreşçi Kırkpınar’ın birincisi ve başpehlivan ilan edilir.

Geçmişten günümüze Kırkpınar ağaları

1955 – Mehmet Çardaktan ( 750 TL)

1969 – Gazanfer Bilge ( 16.000 TL)

1975 – Zülküf Karabulut ( 45.000 TL)

1977 – Fethi Atan ( 105.000 TL)

1980 – Cemal Pul ( 600.000 TL)

1981 – Mehmet İriş ( 620.000 TL)

1982 – Ali Ayağ (2.865.000 TL) ( En Genç Kırkpınar Ağası )

1983 – Ali Ayağ ( 1.500.000 TL)

1984 – Mustafa Bilgin ( 3.200.000 TL)

1985 – Mustafa Bilgin ( 4.500.000 TL)

1986 – Halil Kılıçoğlu ( 25.000.000 TL)

1988 – İbrahim Çayla ( 60.000.000 TL)

1989 – Kemal Özkan ( 50.000.000 TL)

1990 – Murat Köse ( 105.500.000 TL )

1991 – Alper Yazoğlu

1992 – Alper Yazoğlu

1993 – Alper Yazoğlu

1995 – Hüseyin Şahin ( 4.550.000.000 TL )

1996 – Hüseyin Şahin ( 7.000.000.000 TL )

1997 – Hüseyin Şahin ( 35.500.000.000 TL) Kırkpınar Rekor Ağalık Ücretidir.

2001 – Mustafa Saruhan (Bahriyeli Mustafa) (35.000.000.000 TL) (Vekâleten oğlu Murat Saruhan)[1]

2002 – Mehmet Sait Yavuz (40.000.000.000 TL )

2003 – Necdet Çakır (15.000.000.000 TL)[2]

(Zübeyde Kavraz 85.000.000 TL. Ücret ödemediği için ağalığı düşürülmüştür)

2004 – Mustafa Altunhan ( 86.000.000.000 TL )

2005 – Adem Tüysüz (300.000.000.000 TL)[2]

2006 – Adem Tüysüz (180.000 YTL)[2]

2007 – Adem Tüysüz ( 361.000 YTL)

2008 – Mehmet Cadıl (250.000 YTL )[3]

2009 – Seyfettin Selim (400.000 YTL )[4]

2010 – Seyfettin Selim (250.000 TL)

2011 – Seyfettin Selim (322.000 TL)

2012 – Seyfettin Selim (222.000 TL)

2013 – Seyfettin Selim (200.000 TL)

2014 – Süleyman Mecek (807.000 TL)

2015 – Seyfettin Selim (522.000 TL)

* Kırkpınar Ağalık Ücretleri, ağalığı yaptıkları seneden bir sene önce verilmiştir.

Bazı ünlü Kırkpınar güreşçileri

Kırkpınar güreşlerinde üstün kuvvetleri ve oyun bilgileri ile güreşseverleri büyüleyen, onların kalbini kazanan pek çok unutulmaz pehlivan vardır.

İkinci Sultan Mahmut Devri başpehlivanlarından Kalyoncu olarak 1827 Navarin Deniz Savaşı’na katılan, yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra da Kırkpınar’da başpehlivanlığı elde eden Yozgatlı Kel Hasan’ın şöhreti günümüze kadar uzanan güreşçilerdendir.

Sivastopol Savaşı’nda (1854-1855) topçu askeri olarak çarpışan Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir, Sultan Abdülaziz tahta çıktıktan sonra (1861) nam salmış pehlivanlardandı.

Arnavutoğlu Ali Pehlivan ile berabere kalan Kazıkçı Kara Bekir, Kavasoğlu’nu Kırkpınar’da açık düşürerek başpehlivanlığı elde etmiştir.

Kastamonu’nun Cambaz Köyü’nde doğan Arnavutoğlu Ali Pehlivan da Kırkpınar’ın namlılarındandır.

Abdülaziz’in veliahtlığı zamanında (1839-1861) saraya intisap eden Arnavutoğlu, 1860 yılında Kırkpınar başpehlivanlığını kazanmıştır.

O devrin iri-yarı pehlivanlarının aksine 80-85 kilo ağırlığında olan Ali Pehlivan, gayet zeki ve usta bir güreşçi olarak tanınmakta.

Gençliğinde Yunanistan’da şekercilik yaptığından “Arnavutoğlu” lakabı takılmış olup, Arnavut’lukla alakası yoktur.

Bu büyük pehlivan 42 yaşına kadar güreşmiş ve hiç yenilmeden meydanlardan çekilmiştir.

Kırkpınar’da boy gösteren Pomak güreşçilerinin bilinen ilki olan Kavasoğlu Koca İbrahim, 1830’larda doğmuş, gayet iri yapılı yağlıcılardandı.

Sultan Abdülaziz’in padişahlığı sırasında saraya alınmış, Şamdancıbaşılığı görevini yürütürken sporuna da devam etmiştir.

Arnavutoğlu Ali Pehlivan’dan 15 yaş küçük olduğu belirtilen Kavasoğlu, başpehlivanlığın Pomak’lardan başkasına geçmemesi için Kel Aliço ile Kara İbo’yu yanına getirtmişti.

Zaten bu üç emsalsiz pehlivan birbirleriyle de akrabaydılar.

Kavasoğlu 1.90 m. boyunda ve 150 kilo ağırlığındaydı.

 Koca Yusuf un hayran olduğu güreşçi Şamdancıbaşı Kara İbo da Abdülaziz’in başpehlivanlarındandı.

Gayet yakışıklı ve kuvvetli bir yiğit olan Kara İbo, sarayda şamdancıbaşılık yaptı.

Sultan Abdülaziz ile birlikte Paris’e giden Kara İbo, padişahın gözdelerinden Arzıniyaz’a gönül verdi ve amansız bir hastalığa tutularak, kimilerinin iddiasına göre padişah tarafından zehirletilerek öldürüldü.

Kırkpınar kapışmalannın münakaşasız en büyük ismi Plevneli Kel Aliço idi.

Kırkpınar’da tam 27 yıl başpehlivan oldu.

Üst üste üç yıl başpehlivanlığı kazanacak olana o yıllarda da kemer verilmiş olsa Kel Aliço’nun tam 9 altın kemer alması gerekiyordu.

1885 tarihine kadar güreşe devam eden Kel Aliço, Şamdancıbaşı Kara İbo ve Makarnacı ile birlikte Kırkpınar’da başpehlivanlık namını sürdüren pehlivanlardandır.

Suyolcu Mehmet pehlivan Aliço’nun “Gaddar” olduğunu anlatırdı.

Sultan Abdülaziz’in huzurunda Kel Aliço’yu yendiği söylenen Makarnacı Hüseyin Pehlivan da sarayda Kuşçubaşılık yaptı.

 Makarnacı, Kırkpınar’dan yetişme bir pehlivandı.

makarnacı hüseyin pehlivan ile ilgili görsel sonucu

MAKARNACI HÜSEYİN PEHLİVAN

Bu dev güreşçilerin yanı sıra aynı dönemlerde Hamlacı Kayışoğlu, Hamlacı Sarı Hüseyin, Hamlacı Mustafa, Büyük Danacı, Küçük Danacı, Karagöz Ali, Pomak Deli Murat, Has Ahırlı Abdurrahman, Deliormanlı Kara Ahmet, Has Ahırlı Çorumlu Zeynel, Koca Yusuf un ustası Pamukçulu veya Pamuk Osman, Suyolcu Mehmet Pehlivanlar da er meydanlannda kısmetlerini aradılar.

Koca Yusuf’un başlı başına bir “Güreş imparatoru” olduğu yıllarda ise Kel Aliço’nun çırağı Abdul Halil (Adalı Halil) Filiz Nurullah, Kara Ahmet, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Bursalı Koca Rüstem ve Katrancı Mehmet Pehlivan en namlı pehlivanlardandı.

ADALI HALİL

FİLİZ NURULLAH

KARA AHMET

KURTDERELİ MEHMET

Suyolcu Mehmet Pehlivan anılarında yenilgi yüzü görmeyen Yörük Ali Pehlivan’ın çırağı olduğunu belirtir.

Kendi çırağı olarak da Çolak Molla Mümin Hoca’yı gösterirdi.

Suyolcu’ya göre Mümin Hoca, Rami civarında yapılan bir güreşte Koca Yusuf’u açık düşürmeyi başaran tek güreşçiydi.

Molla, genç yaşta öldürüldü.

Tophaneli Yusuf Mehmet (Küçük Yusuf) da Koca Yusuf devrinin iyi pehlivanlarındandı.

Kara Ahmet’i 3 dakikada yenen Yusuf, Kırkpınar’ın dışında fazla nam sahibi olamadı.

1867 yılında Edirne’de Meriç nehrinde bir adada dünyaya gelen Adalı Halil (Abdül Halil) pehlivanlık sanatını ustaların ustası Kel Aliço’dan aldı.

1.88 m. boyunda ve 120 kilo civarındaydı.

Güreşler kızışınca ustası Kel Aliço gibi o da gaddarlaşırdı.

Adalı Halil, Avrupa ve Amerika’da en fazla mindere çıkan ve en fazla galibiyetler elde eden üç pehlivanımızdan birisidir.

Birleşik Amerika’da “Sultanın aslanı” olarak nam salan Adalı, Koca Yusuf ayarında bir pehlivandı.

Türk gibi kuvvetliler kuşağının en tanınmış güreşçilerinden biridir.

Adalı’nın yağcısı “Paşa Mustafa”, güreşseverlere Adalı ayarında pehlivan görmediğini anlatmıştı.

1960’larda 80 yaşında olan Paşa Mustafa, 1900’lerde Kırkpınar’da yağcılık yapmaya başlamıştı.

Adalı’yı anlatırken “Gayet geniş sırtı vardı. Filozof bir adamdı.

Hiçbir zaman güreşi uzatmak istemez, rakiplerini en kısa sürede yenmeğe çalışırdı.

Onun gibi künde atanını, kazık vuranını görmedim” dediğini eskilerimiz bize nakleder.

Yağlı güreşin namlılarından bir diğer pehlivan da Şumnu’lu (Bıyıklı köy) Filiz Nurullah’tı. Hacı Filiz diye de anılan bu pehlivan 1870 yılında doğmuştu…

Tam adı Ali Nurullah Hasan idi.

İki metre iki santim boyunda ve 150 kilo ağırlığındaydı.

Avrupa’nın pek çok şehrinde ve Birleşik Amerika’da güreşmiş, pek çok karşılaşmalara fazla iri-yarı olduğundan sokulmamıştı.

Desbounet adlı Fransız beden eğitimi öğretmeni Filiz’i anlatırken “O’nun salonda durması bile insanı titretmeğe yetiyordu” demiştir.

Hacı Filiz Fransa’da altın kemer güreşlerinde birinci olmuş, Petersburg ve Londra’da güreşmiştir.

Filiz ilk defa Koca Yusuf ve Filibeli Kara Osman ile birlikte Paris’e gitmiş, fiziği ile büyük ilgi çekmişti.

Hacı Filiz’in taparcasına sevdiği pehlivan Koca Yusuf idi.

Deliormanlı İbrahim Mahmut ise Koca Yusuf’la aynı yaşlardaydı.

Hergeleci İbrahim diye nam salmıştı.

Babası ve kendisi katırcılık yaparlardı.

Hergeleci 1.85 m. boyunda ve 100 kilo civarındaydı.

Türk güreşinde en fazla oyun bilen güreşçi olarak tanınırdı.

Koca Yusuf’u Paris’te yenecek güreşçi çıkmayınca Türkiye’den O’nu bulup Paris’e getirirler.

Yusuf ile Hergeleci’nin Paris’te yaptıkları karşılaşma yanda kalır.

hergeleci ibrahim ile ilgili görsel sonucu

HERGELECİ İBRAHİM

Hergeleci, Koca Yusuf’u yenememiş, buna karşılık Kel Aliço’nun çırağı Adalı Halil’le Selanik Başçınar’da berabere kalmış, Çorlu’da kılçık atarak galip gelmiş müthiş bir pehlivandı.

Güreş sanatını Torlaklı Deli Hafız’dan öğrenmişti.

1923 yılında hayata gözlerini kapatan bu namlı güreşçi İzmit Derbent’teki Sanmeşe Köyü’nde ustasıyla birlikte gömülüdür.

Hergeleci İbrahim, 1899 yılında Paris’te Dünya şampiyonluğu kazanan Kara Ahmet’in ustasıdır. Tekirdağlı Memiş de yine Kırkpınar’ın namlılarındandı.

 “Tekirdağlı Memiş, analar böyle aslan görmemiş” şeklinde kendisine türkü yakılan bu pehlivan 1869 yılında Deliorman’da dünyaya gelmiş 1.92 m. boyunda ve 120 kiloydu.

Daha sonra bu pehlivanın Paris, İsveç, Londra ile Berlin’de çekilmiş fotoğrafları oğlu tarafından Tercüman Gazetesi’ne getirilmiş ve daha sonra bu fotoğraflar kaybolmuştur.

Hergeleci İbrahim’in çırağı Kara Ahmet, 1870 Hazergrad doğumluydu.

1.80 m. civarında boyu ile 100 kilo civarında da ağırlığı bulunmaktaydı.

1899 yılında Paris’te dünya şampiyonu, bir yıl sonra da şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı. Paul Pons ile yedi saat güreşmelerine rağmen yenişemediler.

Ahmet berabere kaldığımız takdirde şampiyonlar şampiyonu unvanın bana geçer demiş ve jüri de bunu kabul etmişti.

Neticede şampiyonlar şampiyonu da oldu.

Rus güreşçisi Pytlajinski ile üç karşılaşma yapan bunların birini kaybeden Kara Ahmet, yarıda kalan ikinci karşılaşmasından sonra Pytlajinski’yi ellisekiz saniyede tuşladı.

Juliette isimli bir Fransız kızı ile evlenen ve İstanbul’a dönen Kara Ahmet 24 Mayıs 1902 tarihinde genç yaşta beyin kanamasından hayata gözlerini kapattı.

Kara Ahmet, yağlıda Koca Yusuf ayarında bir pehlivan değildi.

Kara Osman, Arap Sait, Bursalı Koca Rüstem, Büyük Yaşar, Yaşar İsmail ve Kepsutlu Çakır, Yusuf ve Kurtdereli devirlerinin namlı pehlivanları arasındaydı.

Koca Yusuf’tan sonraki tanınmış başpehlivanlar arasında ise şu isimleri saymak mümkündür: Kıyıcı Osman, Tamburacı Osman Pehlivan, Şumnulu Mestan, Kara Mustafa, Salim, Hüseyin Selim, Kara Mehmet, Koç Mehmet, Mehmet Efendi, Mandıralı Ahmet, Koca Hasan, Murat Ali, Neşet, Hüsmen, Koç Ali, Recep Pengal, Salih Süleyman, Tevfik Ali, İbrahim Gazi, Kızılcıklı Mahmut, Kara Ali, Mustafa Ahmet, Kara Safi, Rasim ve Hüseyin.

Değişik Kaynaklara göre Kırkpınar Tarihçesi

kırkpınar tarihçesi ile ilgili görsel sonucu

Efsaneye göre Kırkpınar yağlı güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya’ya geçişi ile başlamıştır.

1354 yılında Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa’yı: -“Rum eli’ni alasın!…” diye karşı kıyılara yollar.

Gecenin karanlığında gizlice hazırlanan sallarla askerler ve atlar karşı kıyıya çıkarlar.

Karşı kıyıya ilk çıkanlar, akıncıların öncü birlikleridir.

Bunlar “KIRKLAR” namıyla anılan seçkin erlerdir.

“KIRK” Türk-İslam tarihinde kutsal bir değeri olan Kırk Evliya’ya işaret bir sayıdır, bu nedenle Süleyman Paşa öncü birliklerini kırkar kişiden oluşturmuştur.

Kırklar bu günkü Gelibolu yarımadasın da karaya çıkarlar ve Domuz-Hisarı adıyla anılan Bizans kalesini ele geçirirler.

Daha sonra burayı peşlerinden gelen askerlere devrederek üç ayrı yöne dağılırlar.

Görevleri Rumeli’nin içlerine kadar ilerlemek ve gördüklerini Rum-eli Fütuhatı’nı başlatacak olan Süleyman Paşa’ya bildirmektir.

Mola verdikleri sırada eğlemek ve kaslarını gevşetmek için güreş tutan bu Koçyiğitler den iki kardeş birkaç konaklamadan beri güreşlerini bir türlü sonuçlandıramazlar.

Bir gün mola verdikleri sırada tekrar güreşe tutuşan Kırklar’dan bu iki kardeşin güreşlerini sonlandıramayacağını anlayan arkadaşları onları ayırmaya giderler ve ayırdıkların da iki kardeş oldukları yerde can verirler.

Kırklar er meydanında can veren arkadaşları için çok üzülürler ve iki kardeşi orada bulunan ulu bir söğüt ağacının dibine gömüp yollarına devam ederler.

Kırklar görevleri sona erip geri dönerken er meydanında can veren arkadaşlarının mezarlarını ziyarete giderler.

Mezarın başına vardıklarında gördüklerine çok şaşırırlar, söğüt ağacının dibindeki mezardan billur sulu bir pınar fışkırmaktadır.

Bu hayret veren olay dilden dile dolaşarak destanlaşır.

Kırklar’dan bu iki Koçyiğit’in anısına her sene orada güreşler düzenlenmeye başlanır ve “Kırkların Pınarı” olarak adlandırılan mezar başındaki bu pınar zamanla dilden dile dolaşarak “KIRKPINAR” halini alır.

Roma imparatoru Theodosius’un emriyle olimpiyat oyunları m. 393 ten sonra yapılmayınca, Yunan ve Rumların buluşu panayırlar eğlence ve spor gösterilerinin yapıldığı yerler olmuş.

Türk güreşinin ise panayırlara yayılmaya başlaması 10. y.y. başından itibaren Tuna kıyılarında görünen Peçenek Türklerinin Rumeli’ye tamamen yerleşmesinden sonradır.

Peçenek Türkleri ile başlayan bu uygulama, Türkmenler’in batıya gelişiyle Oğuz töresinin etkisi altında Yunan-Rum panayırlarından farklı bir görünüm almış ve tarihi Kırkpınar panayırının güreşleri ortaya çıkmıştır.

Ancak Rumeli’de yapılan panayır güreşlerinde ve Osmanlıların açmış olduğu güreş okulu diyebileceğimiz Güreş Tekkelerinde ve Enderun’da okunan güreş dualarında Sarı Saltuk’un adının anılması büyük tarihi önem taşır.

Sarı Saltuk bir alperen idi.

Horasan’dan Anadolu’ya göç edip Amasya’ya yerleşen ve Babailik tarikatını yayan Baba İlyas Horasani’nin ‘çar-ı yar’ denilen dört halifesinden biriydi.

Daha sonraları savaş nedeniyle bazı Türkmenler Sarı Saltuk’a bağlı olarak Rumeli’ye göç eder. Sarı Saltuk Bulgarların elinden Edirne’yi alıp oraya yerleşir ve 40 yıl kadar Edirne’de yaşar.

Sarı Saltuk, Rumeli Türkleri arasında güreşçi olarak bilinir.

Bu bilgilerden Osmanlılar’dan 100 sene önce Edirne’yi Bulgarlardan almış Sarı Saltuk’un Edirne’ye 17 km Uzakta bulunan Kırkpınar panayırında ilk defa Türk güreşini yaptıran Türk olduğunu söyleyebiliriz.

Bir başka kaynağa göre; yağlı güreşi, eski Yunanlılarda ve Etrüsklerde görülmektedir.

Etrüskler, Orta Asya’dan Ege yoluyla İtalya’ya göçmüş bir Türk kabilesidir.

Asya’dan gelme Yunanlılar ise Turani olmamakla beraber Türklerle uzun yıllar komşuluk etmiş bir kavimdir.

Dolayısıyla Etrüskler ve Yunanlılardan kalma eserlere bakıldığında bugünkü Türk güreşinin aynısını görürüz.

https://youtu.be/Tmm9sdyb0nY

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s