DÜNYAYI YÖNETEN PARA BARONU ON ÜÇ SEÇKİN AİLE —– ALINTIDIR

DÜNYAYI YÖNETEN PARA BARONU ON ÜÇ SEÇKİN AİLE

Dünya,bu Lucifer (iblis) emirli,Yecü’c ve Mecü’c destekli, deccaliyet çağı ve ondan da önce başlayıp,New World Order (Yeni Dünya Düzeni)’in sahibi on üç aile tarafından sömürülmektedir.

Almanya’dan sosyalizmi, Rusya’dan komünizmi,son olarak ABD’den de kapitalizmi çıkararak ve bunları yoğurarak ”New World Order” (Yeni Dünya Düzeni) sistemi ile kimi savaşları çıkartan kimi barışları yapan,ulus-devletleri yıkarak ”Böl-parçala-yut” sistemi ile efendiler Lucifer(iblis)’in emriyle deccaliyet çağını yaşatarak Lucifer(iblis)’in yardımcısı deccalin, çıkartılacak olan Armageddon doğrusu HarMegiddo Savaşı ile hakimiyetini sağlamaktır.

Rockefeller Ailesi:

Bu aile Rothschild ile piramidin en tepesinde,Lucifer(iblis)’in emirlerini yerine getiren ailedir.

Ailenin kurucusu petrol baronu John Davidson Rockefeller’dir.

Chemical ve Chase Manhattan Bank’ı 1955 yılında ticari bir evlilikle birleştirip bankacılık sektörüne adım attılar.

Diğer bankacılık devi şeytani aile Rothschild’in desteği ile ABD’nin mali piyasasında önemli söz sahibi oldular.

Görünürde ekonomik faaliyetler için kurulmuş Trilateral Komisyunu’nu 1973 yılında Rockefeller ailesinden David Rockefeller kurmuştur.

Gene Council of Foreign Relations (CFR)’in kurucusu David Rockefeller’dir.

Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu Eait River’daki çok değerli arsayı Birleşmiş Milletler konsorsiyumuna hibe etmişlerdir.

Ayrıca aile Standart Oil’in sahibi, Yale Üniversitesi’nin finansörü ve Kurukafa Ve Kemik Tarikatı’na üye veren,toplayan kişidir.

Türkiye’deki işbirlikçisi ve akrabası ve onun üzerindeniş yürüttüğü aile Koç ailesidir.

Gezi Parkı olayında George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü ile rol oynamıştır.

Ve bir de Doğan ailesi vardır.

Rothschild Ailesi:

Rothschild ailesi,ataları Mayer Amschel Rothschild tarafından 18.yüzyılda Almanya’nın Frankfurt kentinde Yahudi gettolarında ceketinin yakasına astığı sarı siyon yıldızıyla dükkan olarak kullandığı küçük bir evde,eski elbise ve antika madeni para satarak karanlık güçlerle ticarete başlamıştır.

Warburg, Schiff, Loeb, Goldman, Kuhn, Cohen gibi diğer Yahudi aileler ile karşılıklı dayanışma içinde yürüttükleri ticari ve ailevi ilişkiler ile zamanımızda bütün dünya piyasalarını kontrol eden finans şirketlerinden ve Avrupa’daki çeşitli ülkelerde en büyük bankaların sahibi olan dev bir imparatorluğun varisleridirler.

Heinrich Heine şöyle demiştir:

”Para zamanımızın Tanrısı, Rothschild ise peygamberidir.”

Dupont Ailesi:

Kimyasal ürünlerin bir numaralı ismi Dupont ailesidir.

Bütün dünyada her evde birkaç tane Dupont ürünü kullanılır.

Özellikle de barut ve patlayıcılarda tekel oluşturmuşlardır.

1799 yılında Amerika’ya göç eden Pierre Samuel Dupont, illuminatik sistem ile bağlantısı olan ilk Dupont’tu.

ABD Başkanı Jefferson’ın yakın arkadaşıydı ve ABD hükümeti ordunun barut ihtiyacının karşılanmasını bu yakın arkadaşına vermişti.

Dupont ailesi Freeman, Astor, Rockefeller, Rothschild ve Russell aileleri gibi uyuşturucu ticaretinden yüklü kazanç elde etmişlerdir.

Dupont ailesi,II. Dünya Savaşı’nda,Adolf  Hitler’e askeri malzeme ve cephane yardımı yapmıştır.

Habsburg Ailesi:

Avrupa’nın gizli kralı denilen ve Roma İmparatorluğu’nun imparatorlarından V. Charles’in soyundan geldiğini iddia eden, Avusturya İmparatoriçesinin oğlu doksan sekiz yaşındaki Otto Von Habsburg,ailenin en yaşlı üyesidir.

Habsburg ailesi, Hıristiyanlık inançlarına ters düşen, Hz. İsa’nın karısı ve çocuğuyla birlikte çarmıha gerilmekten kurtularak Fransa’ya kaçtığı ve meşhur Merovengian(Merovenj) Hanedanlığı ile karışarak soylarını devam ettirdiğini savunmaktadırlar.

Ayrıca Otto Von Habsburg,kurulması planlanan Büyük İsrail Devleti’nde Kudüs Kralı olmaya aday olduğunu açıklamıştır.

Habsburg ailesinin bir önemli özelliği ise Hz. İsa’nın soyunu korumaya adadıkları bilinen Sion Manastırı isimli örgütle çok yakın ilişkileri oldukları ve bu örgütü finanse ettikleridir.

Russell Ailesi:

Bu ailenin geçmişi uyuşturucu ve köle ticaretine dayanmaktadır.

Ayrıca Kurukafa Ve Kemik Tarikatı ve Yehova Şahitleri’nin kurucularındandır.

Tarikatların kurucularından olmadan önce,General Russell İlluminati ile bağlantı kurmuş ve örgütün fikirlerinden etkilenmişti.

Yehova Şahitleri satanist bir tarikattır.

Gizli ritüelleri ve liderlerinin konuştukları Enokyan diline satanist tarikatlarda rastlanmaktadır.

Russell ailesinin Pittsburgh’ta özel bir mezarlığı vardır.

Ayinlerini ve gizli ritüellerini burada yapmaktadırlar.

Russell Vakfı, Kurukafa Ve Kemik Tarikatı’nın gizli finansörüdürler.

Warburg Ailesi:

Rothschild ailesinin ortakları ve geçmişi bu aileyle aynıdır.İspanya’ya kaçan Simon Von Kessel burada zamanla Warburg şehrine yerleşerek soyadını değiştirmiştir.

Simon Von Kessel’in torunu Marcus Gumprich Warburg tefecilik ve tüccarlıkla Hamburg’a yerleşti ve bankacılık alanında yoğunlaştı.

M.M. Warburg,bankasını kuran Marcus’un oğulları,Rothschild ailesi ile ilişkilerini yoğunlaştırdılar ve bütün Avrupa’nın finans piyasasını tekellerine aldılar

.Almanya başbakanıyla ve prenslerle Max Warburg yakın ilişkiler içindeydi ve kraliyet saraylarına mali danışmanlık yapıyordu.

Oppenheimer Ailesi:

oppenheimer ailesi ile ilgili görsel sonucu

Nicholas Oppenheimer,şeytani sistemin Güney Afrikalı üyesidir.

Elmas Kralı babası Harry Oppenheimer’dan büyük bir miras devralmıştır.

Dünyadaki elmas yataklarının yüzde doksan beşine ve diğer altın,platin gibi değerli taş ve maden yataklarının çoğunluk hisselerine sahiptir.

Rothschild ailesinin desteğiyle Cecil Rhodes’un sahibi olduğu,Güney Afrika’daki en büyük maden şirketi De Beers Consolidated Mines Şirketi’nin kontrolünü elinde tutar.

Dünyanın en büyük Yahudi Tapınağı olan Johannesburg’da inşa edilen tapınağın baş finansörüdür.

Mossad ile yakın ilişkisi vardır.

Morgan Ailesi:

Rothschild ailesinin ABD’deki,Rockefeller ile beraber en büyük ortaklarıdırlar.

Kurucu aile üyesi J.P. Morgan(John Pierpont),Rockefeller Hanedanlığı’nın kurucusu John Davidson Rockefeller ile 1800’lü yıllarda ABD’nin para politikasını yönlendirmek üzere planlar yapmışlardır.

J.P. Morgan’ın babası Junius Spencer Morgan,İngiltere’ye iş seyahatleri yapardı.

George Peabody adlı bir yatırımcıyla ortak daha sonra adı Morgan & Company olarak değişecek olan bir finans şirketi kurmuşlardı.

Rothschild ailesinin Amerika ayağı olarak beraber çalışmaya başladılar ve Rothschild ailesiyse Morgan ailesinin Avrupa yatırımlarını kontrol ediyorlardı.

Morgan ailesi 1900’lü yılların başında Rothschild’lerden sonra dünyanın en büyük bankacılık devlerinden biri oldu.

Amerikan İç Savaşı sırasında Amerikan Masonik Devleti’ni dolandırmaktan suçlanan Morgan ailesi,mahkemeye verilmiş ama her nasılsa beraat etmişler,üstüne de tazminat almışlardı.

Genç Morgan,ABD İç Savaşı sırasında ordunun bozuk diye tanesini 3.5 dolara sattığı 5000 adet tüfeği bir aracı ile satın almış,daha sonra bu bozuk tüfekleri tanesi 22.5 dolardan silaha ihtiyacı olan bir ordu komutanına satmıştı.

Tüfeklerin bozuk olduğunu görünce,komutan parayı ödememek istemiş ama mahkeme,tüfeklerin parasıyla birlikte tazminat ödenmesine karar vermişti.

J.P. Morgan,Yale Üniversitesi’nin kurucularından biridir.

Ve Kurukafa Ve Kemik Tarikatı’nı finanse eder.

ABD’nin çok uluslu dev şirketlerinden Ceneral Electrics,U.S Steel Corporation, International harvester Company ve kredi notu dağıtan kuruluşların sahibi olan Morgan&Stanley isimli dev finans şirketini yönetirler.

Bundy Ailesi:

16. yüzyılda Amerika’ya göç eden Püriten bir ailedir. Kurukafa ve Kemik Tarikatı’na birçok üye veren bu aile,ABD yönetiminde önemli görevler üstlenmişlerdir.

Bunlar Harvey Hollister Bundy,William Putnam Bundy ve McGeorge Bundy’dir.

Harvey Hollister Bundy Müsteşar,Hazine Bakanı,Savaş Sekreteri’ydi ve atom bombasının yapımında Manhattan Projesi’nde görev almıştı.

William Putnam Bundy,CIA,Ulusal Hedefler Başkanlık Komisyonu,Uluslararası Güvenlik Savunma Bakanı Yardımcısı,Vietnam Savaşı döneminde Doğu Asya ve Pasifik Sekreteri,CFR Foreign Affairs Editörü,Amerikan Meclisi üyesi görevlerini üstlenmişti.

McGeorge Bundy Dış İşleri Politikaso Analisti,CFR Analisti,Savaş Sekreteri Yardımcısı,Ulusal Güvenlik Özel Yardımcısı,Ulusal Güvenlik Danışmanı,Ford Vakfı başkanı olarak üst düzey konumlardia çalışmıştır.

Freeman Ailesi:

Gaylord Freeman Roger A. Freeman ile ilgili görsel sonucu

Bundy ailesi gibi ABD danışmanlarının arasındadırlar.

Gaylord Freeman,Roger A. Freeman,birçok başkan ve kongre üyesine tavsiyelerini ya da doğru bir tabirle emirlerini uygulatmıştır ama nedense hiç kimse onların adlarını duymamıştır.

Gaylord Freeman,aynı zamanda Sion Tarikatı’nın liderlerindedir.

Stephen M. Freeman,Amerikan kongresinde etkin bir Yahudi lobisi olan Anti Defamation league’nin(Yahudi Aklam Birliği) Kişi Hakları Bölümü’nü yürütmektedir.

James D. Freeman Birlik Okulu denilen ve Hıristiyan Birliği için çalışan bir okula liderlik yapmaktadır.

Collins Ailesi:

Collins ailesi new England’tan gelen çok köklü bir ailedir.

Satanist bir kulüp olan Hell Fire Club üyesidirler.

Bu kulüp üyeleri arasında ABD başkanları,İngiliz bakanlar,lordlar ve prensler de vardır.

Bu kulüp üyeleri gizli cinsel ritüelleri yapmaktadırlar.

Ailenin geçmişinde bazı aile mensupları cadılıkla ve büyücülükle suçlanmışlardır.(Jane Collins,1650’li yıllar)

Ailenin Amerika’daki kolu Amerika İç Savaşı’ndan hemen önce Todd soyadını aldı.

Ailenin damatları arasında eski Amerikan başkanları Madison ve Lincoln vardır.

Astor Ailesi:

astor ailesi ile ilgili görsel sonucu

CFR’nin İngiltere kolu olan RIIA(Royal Institute of International Affairs) Uluslararası İlişkiler Kraliyet Kurumu Astor ailesi tarafından kuruldu.

Kuruluş kayıtlarda hayır kurumu olarak geçer fakat zengin tabakanın isteklerinin hükümetlerin politikalarıyla uyuşmasını sağlar.

Rounda Table kuruluşu Cecil Rhodes tarafından kurulmuştur ve Association of Helpers (Yardımseverler Birliği) ile beraber çalışan bir kuruluştur ve Clinton gibi ABD başkanlarına burs vermekle tanınır.

Oxford Üniversitesi’nde verilen, Rhodes Bursu’nun sağladığı eğitimle tek dünya hükümetinin nasıl kurulacağı öğretilir.

Astor ailesi özellikle uyuşturucu ticaretiyle ilgilenir ve CIA, MI5, MI6 ve MOSSAD’tan büyük destek görür.

Lord Ailesi:

Featured image

ABD’ye 16.yy. da gelen ve bireyleri örgüt için üst düzey görevler yapmış köklü bir ailedir.

Nathan Lord ve Thomas Lord aileleri, ABD yönetiminde etkin roller üstlenmişlerdir. Kurukafa Ve Kemik Tarikatı’nın  üyeleri arasında; Franklin Atkins Lord, William Galey Lord,Oswald Bates Lord,II. Charles Edwins Lord ve Winston Lord vardır.

Winston Lord,1977-1985 yılları arasında CFR Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı.Charles Edwin Lord döviz kontrolörlüğü yapmıştır.

Size tanıttığımız bu siyonist güçler kıyametin bir an önce kopması,Lucifer (iblis)’in hakimiyeti için çalışmaktadırlar.

Dünyayı Yöneten Ailelerin Piramidin En Tepedeki Ailesi:Rothschild Ailesi!

 

Batuhan Oğuz Attila

Kağan

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s