OKUL MÜDÜRLERİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR ——————————— ALINTIDIR

OKUL MÜDÜRLERİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR  (Tekbiçim)

             

                Okul müdürleri için ulusal standartlar

1-       OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL AMACI

Başarı ile gelişim sağlamak ve bütün öğrencilere yüksek nitelikli öğretim ve yüksek başarı standartları sunmak amacıyla bir okul için profesyonel liderlik yapmak.

Okul müdürü bir okulda en önde gelen profesyoneldir.

Yönetici organ ile çalışan okul müdürü okul için gereken vizyon, liderlik ve yönü sunmalı ve okulun amaçlarını gerçekleştirecek bir şekilde yönetilmesini ve organize edilmesini sağlamalıdır.

Okul müdürleri okuldaki yönetici organ ile beraber, eğitimin niteliğinin sürekli olarak geliştirilmesinden, standartların yükseltilmesinden, herkes için fırsat eşitliği yaratılmasından, ilgili politika ve uygulamaların geliştirilmesinden ve ilgili kaynakların okulun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde etkin ve etkili olarak kullanılmasından sorumludur.

Okul müdürleri ayrıca diğer yerel okullar, (uygun olduğu durumlarda) kanun uygulayıcı kuruluşlar, yüksek öğretim kuruluşları, işverenler ve diğer kuruluşlarla etkili ağlar oluşturarak ve bu ağları koruyarak geniş anlamda toplumun da okula olan taahhütlerini yerine getirmesini sağlar.

Okul müdürleri bunun yanı sıra verimli ve disiplinli bir öğrenme ortamı sağlamaktan ve okulun günlük yönetimi ve organizasyonundan sorumlu olup yönetici organa karşı hesap verme sorumluluğuna sahiptir.

MESLEKİ BİLGİ VE ANLAYIŞ

Okul müdürleri, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için daha sonra açıklanacak beş temel sorumluluk kapsamına giren özel mesleki bilgi ve kanılar ile bir takım liderlik, yönetim ile kişisel beceri ve özelliklere ihtiyaç duyar.

Okul müdürlerinin ihtiyacı olan bilgi ve anlayış, gerek eğitim içi gerekse eğitim dışı kaynaklardan temin edilir.

Gerekli bilgi ve anlayış zaman içinde değişecektir; bundan dolayı söz konusu bilgi ve anlayışın düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan bilgi ve anlayış kavramları bütün okullar için geçerlidir; bununla birlikte söz konusu kavramlarla ilgili bazı boyutlar okulların aşamasına, büyüklüğüne ve türüne göre değişik bir yorumlama  gerektirecektir.

Okul müdürlerinin uzmanlığı söz konusu bilgi ve anlayışı müdürlükle ilgili her bir temel kavrama uygulayabilme yeteneğinde kendini göstermektedir.

Okul müdürlerinin aşağıda yer alan konularda bilgi ve anlayış sahibi olması gerekmektedir:

a)       Eğitim koşullarının niteliği sağlayan unsurlar nelerdir, etkili okulların özellikleri, öğrencilerin başarılarını artırmak ve ruhi, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimleri ile iyi davranışlarını teşvik etmek için gereken stratejiler;

b)       Öğrencilerin geçmiş edinimlerine ilişkin bilgi ve karşılaştırılabilir verilerin nasıl kullanılacağı, hedeflerinin nasıl belirleneceği;

c)       Müfredat ve değerlendirilmesine ilişkin gereklilikler ve örnekler;

d)       Eğitim teknolojileri de dahil etkin öğretme ve değerlendirme yöntemleri;

e)       Stratejik plan ve işletme planı üzerinde etkili olan siyasi, ekonomik, sosyal, dini ve teknolojik faktörler;

f)        Liderlik türleri ve uygulamaları ile bunların okul bünyesindeki farklı bağlamlara uygunluğu;

g)       İstihdam kanunu, fırsat eşitliği mevzuatı, personel, dış ilişkiler, finans ve değişimi kapsayan yönetim;

h)      Ulusal politika çerçevesi ile DfEE (Department of Electronic Education – Elektronik Eğitim Dairesi) , Welsh Office Education Department (WOED – Eğitim Bakanlığı Galler Bölümü) ve diğer ulusal organların tamamlayıcı  rol ve işlevleri;

i)        1944-1997 arasında geçerli olan Eğitim Kanunları, Sağlık ve Emniyet, Çocuk Kanunu ve fırsat eşitliği mevzuatı hükümleri de dahil olmak üzere eğitimle ilgili yasal çerçeve ve bu çerçevenin okul müdürlüğünün temel görevleri için önemi;

j)        DfEE, WOED ve ulusal organların  bilgileri ve  rehber niteliğindeki belgeleri;

k)       Ulusal, yerel düzeyde ve okul düzeyinde yönetim;

l)        Teftiş ve araştırmanın mesleki gelişim ve okul gelişimine katkısı;

m)     Bilişim teknolojilerinin öğretim, öğrenme ve yönetim tekniklerine uygulanması.

 4-       BECERİLER VE ÖZELLİKLER

Aşağıda yer alan beceri ve özellikler okul müdürlerinin rolleri için temeldir; ancak bu özelliklerin tamamı sadece okul müdürlerine özgü değildir.

Okul müdürlerden bu beceri ve özellikleri, sayfa 8-11’de açıklanan okul müdürlüğü temel kavramlarına uygun olarak ayrı ayrı ve bir bütün halinde uygulamaları beklenmektedir.

Liderlik becerileri, özellikleri ve mesleki yetkinlik: insanları ortak bir amaç yolunda bireysel olarak ve bir takım olarak çalışmaları konusunda öncülük etme ve yönetme yeteneği.

Okul müdürleri aşağıda yer alan yeteneklere sahip olmalıdır:

 1.             Etkili bir kuruluşa açık bir vizyon kazandırma yolunda taahhüt ortaya koyma ve bunu güvence altına alma;
 2.             Stratejik hedeflere ulaşma yolunda değişim ve gelişim başlatma ve yönetme;
 3.             Önceliklendirme, plan yapma ve organize etme;
 4.             Başkalarının çalışmalarını yönlendirme ve koordine etme;
 5.             Yüksek performanslı bir takım oluşturma ve destekleme;
 6.             Bir takımın parçası olarak çalışma;
 7.             Sorumlulukları devretme, görevleri delege etme ve uygulamaların yerine getirilip getirilmediğini izleme;
 8.             Öğrencileri, öğretim elemanlarını, velileri, yöneticileri ve toplumu motive eder ve onlara ilham sağlar;
 9.             Standartlar koyma ve öğrenciler ile öğretim elemanlarına yönelik örnek bir rol sunma;
 10.             Gereken durumlarda tavsiye ve destek alma;
 11.             İnsanlarla hassas bir şekilde ilgilenme ve uyuşmazlıkları çözümleme;
 12.             Farklı durumlarda uygun liderlik yöntemlerini kullanma ve bunların muhtemel etkilerini anlama.

Öğretmenler aşağıda yer alan özelliklere sahip olmalı ve bunları ortaya koymalıdır:

   i.               Kişisel etki ve tavırlar;

ii.               Esneklik;

iii.              Değişen koşullara ve yeni fikirlere uyum sağlama;

iv.              Enerji, güç ve azim;

v.               Kendine güven;

vi.               Güvenilirlik;

vii.               Heves;

viii.             Entelektüel yetenek;

ix.               Bütünlük;

    x.         Bağlılık.

  Okul müdürleri aşağıdakileri gerçekleştirmek için mesleki yetkinliğe ve uzmanlığa sahip olmalıdır:

    i.               Kendi işlevlerini yerine getirmek yoluyla güvenilirlik kazanmak ve başkalarını etkilemek;

ii.               Başkalarının çalışmalarına mesleki yön kazandırmak;

iii.              Teftiş ve araştırma bulgularını bilinçli bir şekilde  kullanma;

iv.              Diğer sektörler ve kurumların iyi uygulamalarını hayata geçirmek. 

Karar alma becerileri: soruşturma, problem çözme ve karar alma yeteneği

Okul müdürleri aşağıdaki konularda yetenekli olmalıdır:

i.               Delilleri toplama ve tartma, yargıya varma ve karar alma;

ii.               Uygun bilgi ve verileri analiz etme, anlama ve yorumlama;

iii.              Problemleri çözmek ve fırsatları tanımlamak için yaratıcı ve özgün düşünme;

iv.              İyi bir yargı ortaya koyma.

 

İletişim becerileri: ilgili konuları açıklığa kavuşturma ve başkalarının bakış açılarını anlama yeteneği

Okul müdürleri aşağıdaki konularda yetenekli olmalıdır:

i.               Çok çeşitli dinleyicilerle sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma;

ii.               Etkin bir şekilde müzakere ve istişare etme;

iii.              İyi iletişim sistemleri yönetme;

iv.              Toplantılara  etkin bir şekilde başkanlık etme;

    v.           Etkili irtibat ağları geliştirme, muhafaza etme ve kullanma.

 

Kendi kendini yönetme: zamanı etkin bir şekilde planlama ve kendini iyi bir şekilde organize etme yeteneği

Okul müdürleri aşağıdaki konularda yetenekli olmalıdır:

i.               Kendi zamanlarını etkin bir şekilde önceliklendirme ve kullanma;

ii.               Baskı altında ve son teslim tarihleri ile çalışma

iii.              Kendi kendini motive edebilme;

iv.              Zorlayıcı mesleki hedefleri gerçekleştirme;

   v.            Kendi mesleki gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenme.

Okul idarecileri de MEB’e göre nasıl olmalı bu standartları siz öğretmen arkadaşlarımız daha iyi bilmektedir. Yorumlara eklerseniz bizlerde iyi bir MEB okul müdürünün standartlarını sizler için belirleyip MEB’e gönderelim.

 

 Zuhal Yazar

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s