HANGİ KAN GURUBUNUN IQ’SU DAHA YÜKSEK —– ALINTIDIR.

HANGİ KAN GURUBUNUN IQ’SU DAHA YÜKSEK

Kan grubunuzun karakterinize göre hangi grubun IQ’su daha yüksek olduğunu biliyor musunuz?

  Uzmanlar, kan grubunun kişinin karakterini ve hastalık risklerini belirleyen önemli bir faktör olduğunu ifade ediyor.

kan grubu ve kişilik ile ilgili görsel sonucu

KAN GRUBUNA BAKARAK İŞE ALIYORLAR

Araştırmalar A grubunda kanser, 0 grubunda ülser, B ve AB gruplarında daha çok ishal görüldüğünü ortaya koyuyor.

Bazı Japon şirketler kan grubuna bakarak eleman seçerken, araştırmalar 0 grubu kana sahip kişilerin diğer gruplara oranla daha çekimser olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmalar kan gruplarının, kişinin karakterini ve hastalık risklerini belirleyen önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.

Bilinen 8 kan grubuolduğunu ifade eden Memorial Şişli Hastanesi Klinik Laboratuvarlar Koordinatörü Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keskin, kan gruplarının yüzde 40’a yakınının A, yüzde 30’a yakınının da B grubu olduğunu söylüyor.

Keskin “Rh (-) kan grupları yüzde 1213 civarında.

Bunlar arasında A Rh (-) kan grubuna sahip olma oranı yüzde 5, AB Rh (-) kan grubu ise yüzde 1. 0 grubu Rh (-) kan grubuna sahip kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 3 4″ diyor.

O GRUBU ÇEKİMSER

 

A ve B, karakter olarak baskın kan grupları olarak bilinirken 0 grubunun çekimser olduğu belirtiliyor.

Negatif (-) kan gruplarının oranının daha az olmasının nedeninin, Rh faktörünün baskın bir karakter olmasından kaynaklandığına dikkat çeken Keskin, “Bireyde aynı özelliği kodlayan iki genden biri negatif diğeri pozitif ise, çocuk pozitif kan grubu ile doğuyor.

Ancak anne babanın ikisi de negatifse o zaman çocuk da negatif oluyor” diyor.

İŞE ALINMA KRİTERİ

 

Yüksek rütbeli askerlerin kan grupları ile kişilik ilişkileri arasında yapılan bir araştırmanın ilginç sonuçları bulunuyor.

Yapılan araştırma, askerlerin kişilik yapılarına dair önemli belirtiler içeriyor.

Buna göre kan grubu 0 olan askerlerin performanslarının düşük ve çekimser olduğu ortaya çıkıyor.

Bu kan grubuna sahip kişiler, kendilerinden beklenileni (A grubundakiler kadar) karşılayamıyor.

Araştırma, aktif ve kritik görevde olan askerlerin A grubu olduğunu, bu kişilerin girişken, kendilerinden bekleneni veren, harekât planlaması ile hızlı ve doğru karar verme özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor.

 

Doç. Dr. Kenan Keskin, “Japonya’da şirketler, personel alımı dönemlerinde (özellikle reklam ve tanıtım çalışmalarında görev alacak kişileri seçerken) bu alanda yapılmış olan araştırmaların sonuçlarına bakarak karar veriyor” diyor.

Bu kararda, A grubu kana sahip kişilerin daha aktif görevlerde bulunabilecekleri, 0 grubuna sahip olanların ise daha pasif olduklarına ilişkin çalışma sonuçları etkili oluyor.

A GRUBUNUN IQ’SU DAHA YÜKSEK

 

Kan grupları ile ilgili yapılan araştırmada; A grubunun alt grubu olan A 2’de IQ’nun daha yüksek olduğu, genele bakıldığında da A grubu kana sahip kişilerin IQ’ları içinde aynı şeyin olduğu sonucuna varılıyor.

Bunun, A grubu olan herkesin zekâ seviyesinin 0 grubundan yüksek olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Keskin, bu sonucun yapılan araştırmada istatistiksel olarak ortaya çıktığını bu nedenle genellenemeyeceğini belirtiyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırmada da, kan gruplarının sosyo -ekonomik açıdan nasıl bir dağılım gösterdikleri araştırılıyor ve A grubunun sosyo ekonomik seviyesinin daha yüksek olduğu görülüyor.

Bu sonuç IQ’su yüksek ve aktif insanların çok daha başarılı olduklarını ve daha iyi yerlere geldiklerini gösteriyor.

İngiltere’de bu konuda “A grubu lobisi” yapanlar bulunuyor.

KAN GRUPLARINA GÖRE KİŞİLİK TAHLİLİ 

kan gruplarına göre kişilik özellikleri ile ilgili görsel sonucu

     

0 grubu: Kendine güven, cesaret;

A grubu: Sinirli ve hassas;

B grubu: Uyumlu ve yaratıcı;

AB grubu: En çekici ve ilginç…

 

En cesur ve güçlü 0 grubu

 

Bu kan grubu taşıyan herkes gücü, dayanıklığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve tanrı vergisi bir iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar.

Melodik mizaç özelliğine sahiptirler. Bunlar yaşamın tadını en iyi çıkaran, dünya nimetlerinden en geniş biçimde yararlanan kişilerdir.

Hayati bir melodi gibi yaşar ve kavrarlar.

 

İçinde bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler.

Tüm insanlarla ve bütün varlıklarla anlaşırlar.

Onlara ters düşmeden, olumlu ilişkiler kurmayı başararak yaşarlar.

Bu engin uyum düzeni içinde, önlerine sunulan olanaklardan rahatlıkla yararlanırlar.

 

Amaçladıkları sonuca, büyük uğraşlara kalkışmadan, kolayca ulaşırlar.

Onların bu başarılarındaki en büyük etken, dış dünyayla, sudaki hidrojenle oksijen gibi uyumlu olmalarıdır.

 

Modaya, havaya, zamana hemen uyuverirler.

Herhangi birine çok değişik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim.

Onlar bu ortam içinde dağılıp şaşırmaz, ürküp sinmez, bir köşeye çekilip donup kalmazlar.

Hemen uyum gösterirler.

Sivri ve uç düşünceleri, aykırı fikir ve eğilimleri yoktur.

 

Sağlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri (güç, etki, güvenirlik) ve başarı için gerekli güdüler size kalan 0 grubu mirasıdır.

 

En paylaşımcı A grubu

 

Kalabalık insan toplulukları ve yerleşik ama daha kırsal yaşam gerilimleri baş edebilmek üzere ortaya çıkmıştır.

Psikolojik özelliklerinin bazıları, kalabalık çevresel kitlelerin ihtiyaçlarına katlanabilmekle gelişir.

Uyumlu mizaç özelliğine sahiptirler.

Bu grup içinde yer alanlar, duyan, hisseden, sürekli olarak araştıran, çevrelerindeki kişiler ile bağlantı ve uyum sağlamaya çalışan kişilerdir.

Dış dünyadaki tüm değişikliklere karşı duyarlıdırlar.

Ancak aşırı duyarlılıkları, çevrelerinde büyük uyum güçlüğüne düştüklerinde onların geriye doğru kaçmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olur.

 

Uyumlular, içinde bulundukları toplumun en ilgi çekici ve en renkli varlıklarıdır.

Ancak dayanma ve uyum sağlama yeteneklerinin yetersiz kaldığı ortam ve koşullarda çözülürler.

Acınacak, zavallı insanlar olurlar.

Büyük bir olasılıkla, bu oluşumun içindeki bireyde olması gereken en önemli özellik, paylaşımcı yapıdır.

İlk A lar, karmaşık bir hayatın meydan okumalarına karşı duyarlı, kurnaz, istekli ve akıllı olmak zorundaydılar.

Ancak bütün bu niteliklerin tek bir yapıda toplanması gerekiyordu.

Belki de bu bugün bile A ların daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarının bir nedenidir.

Sıkıntılarını içlerine atarlar.

 

Fakat patladıklarında da dikkatli olmalısınız.

O gruplarının çok başarılı olduğu gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A lar pek uygun değildir.

Bu onların lider olamayacakları anlamına gelmiyor.

Ama içgüdüsel olarak, çıkar gözeten liderliği istemezler.

 

A kan grubunda diğer gruplardan daha az grip görüldüğü bilinmektedir.

Ayrıca virüslerin etkisi, AB grubunda da diğer gruplara göre daha azdır.

 

En uyumlu B grubu

 

Irkların karışması, yeni topraklar ve yabancı iklimlerle karşı karşıya kalan ilk B gruplarının yaşamlarını sürdürebilmek için uyumlu ve yaratıcı olmaları gerekiyordu.

 

B grupları yerleşik A grupları kadar düzenli ve uyumlu bir konfora gereksinim duymazken

O gruplarından da daha az kararlılık sahibidirler.

Bu özellikler B gruplarının her hücresinde mevcuttur.

Biyolojik olarak B gruplar diğer gruplardan daha uyumludur.

Ritimli mizaç özelliğine sahiptir.

Davranışlarında akılcı, sistemli, düzenli ve iradelidir.

Başkalarının tepki ve eğilimlerini dikkate almaksızın, kendi düşünce ve kararları doğrultusunda ilerler.

Onu bir demiryolu üzerinde giden, önüne çıkan engelleri ezen veya birlikte sürükleyen bir lokomotife benzetebiliriz.

 

Çevrelerine egemen olmak ve yönetmek isterler.

Gözüpek, inatçı, otoriter ve serttirler.

Mantık ve irade, onlarda daima duygulardan daha önce gelir.

Bu mizaca sahip bulunanların tipi, asker, uzman ve danışmandır.

 

Bir çok yönüyle B grupları bütün olası seçeneklerin en iyisine sahiptirler.

A gruplarının zihinsel ve duygusal olarak uyarılmış edimlerinin yanısıra O gruplarının saldırgan ve keskin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde barındırırlar.

 

B gruplarının farklı kişiliklerle daha kolay ilişkiye girebilmelerinin nedeni, genetik doğaları gereği daha uyumlu olmalarındandır.

Çünkü kendilerini rekabet ve savaşlara karşı daha az eğilimli hissederler.

Onlar diğerlerinin bakış açısından da bakabilirler.

Empati yetenekleri vardır.

kan grupları çocuğa nasıl geçer ile ilgili görsel sonucu

 

En çekicisi AB grubu

 

Bu grup sinirli ve hassas A larla dengeli B lerin birleşmesiyle oluşmuştur.

Sonuç ise tinsel, yaşamın özellikle sonuçlarının pek farkında olmadıkları bir takım etkenlerini kucaklayan, biraz parça parça bir karekterdir.

 

Kompleks mizaç özelliği gösterirler.

Diğer üç mizacın tüm özelliklerini, karmaşık ve karışık bir biçimde bu kümede yer alan kişilerde görülür.

Bu üç özellik, farklı yoğunluklarla bir arada bulununca, kişi birbiriyle uyuşmaz eğilimlerin elinde adeta oyuncak olur.

 

Böyleleri, dengeleri için gerekli olan dinamik bir düzenleme, güçlü bir irade ve iyi bir disiplinle karşılaşana değin, çelişen, karmaşık duygu, düşünce ve eğilimlerin elinde bocalayan, kaprisli, kararsız ve tutarsız bir kişi olur çıkarlar.

Bununla birlikte çevrelerine önem vermeleri, sosyal tutum ve yargıları önemsemeleri, mantıklı düşünme yetisine sahip olmaları gibi olumlu yönleri onları başarıya ulaştırabilir.”

 

Çoğu kez onlar detaylarla uğraşıp kendilerini yormazlar.

AB grubu, kan grupları arasında en çekici ve en ilginç olanıdır.

Ama onların doğal karizması ardında hep kırık kalpler bırakır.

 

Kan grupları arasında AB çok ender görülür.

A grubuyla B grubunun karışmasından meydana gelen bu kan grubuna dünya nüfusunun ancak %5 i dahildir.

Ve de bu grup,kan gruplarının en yenisidir.

Bundan 10-12 yüzyıl öncesine kadar böyle bir kan grubu yoktu.

Doğudaki istilacı güçlerin batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine farklı uluslar birbirlerine karıştılar.

Doğuyla batı uygarlığının karışması sonucunda AB kan grubu ortaya çıktı.

M.S. 900 yıllarından itibaren AB kan grubu oluştu.

A ve B gruplarındaki Avrupalıların evlilik yoluyla biraraya gelmedikleri kesindi.

Ancak doğudan batıya akın başladıktan sonra farklı kan grupları birleşebildi.

KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME

kan grupları ve beslenme ile ilgili görsel sonucu

Kan grubu “B”

Faydalı olan yiyecekler (Aynı zamanda en emniyetli ilaçlar)

Koyun, kuzu, keçi, hindi, tavşan ve yabani et, alabalık, sardalya, kırmızı levrek, mezgit, morina, havyar, bey balığı, taze yumurta, yoğurt, doğal süt, beyaz peynir, kaşar peyniri, mozarella, koyun ve keçi sütü ve peyniri, zeytinyağı, ceviz, inci fasulye, yulaf ve çeşitleri, pirinç ve çeşitleri, doğal buğday ve çeşitleri, horoz ibiği, yulaf ve ürünleri, patlıcan, kereviz, kırmızı pancar, havuç, her çeşit lahana, karnabahar, patates, her biber, pul biber, kara hindiba, maydanoz, erik, karpuz, muz, üzüm, incir, vişne, kiraz, frenküzümü, köri, reyhan (fesleğen), yeşil çay.

Zararlı olan yiyecekler:

Deniz hayvanları (kabuklu ve kabuksuz), tavuk ve kaz eti, dondurma, her türlü mercimek, nohut, rafine olmuş sıvı yağlar (zeytin ve keten yağı hariç), kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş, yer fıstığı, susam ve ürünleri, mısır ve ürünleri, çavdar ve ürünleri, kara buğday ve ürünleri, enginar, piyasadaki yeşil ve siyah zeytinler, aloe vera, hindistan cevizi, kara biber, beyaz biber, domates salçası, tarçın, sakız, jelatin, glikos, fruktos, mısır şurubu ve nişastası, tatlandırıcı, bayat yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her yiyecek.

Yenebilenler:

Her et (tavuk ve kaz hariç), tereyağ, arasıra kaymak, barbunya, beyaz fasulye, yeşil fasulye, kestane, badem, keten tohumu, mantar, kabak, “Zararlı”lara girmeyen her meyve ve sebze, sinameki (yaprak olarak), kekik, kimyon, keçi boynozu, nane, anason, çay, kahve, şeker, bal, sirke ve “Zararlı”lara girmeyen yiyecekler.

Tedavi

Sabah güneş doğmadan önce uykudan kalkın ve akşam güneşin batmasına 1-2 saat kala uykuya yatmayın!

Bu saatlerde uyuyanların uyku, yorgunluk ve tembelliği çoğalır.

Çünkü bu saatlerde vücût, sinir sisteminin dengeli olabilmesi için gerekli olan maddeyi üretiyor.

Uykuda ise bu süreç yavaşlıyor.

Bu durum psikolojik ve psişik rahatsızlıklara yol açıyor.

Şekeri azaltın, tatlandırıcı ve hazır içecek ve yiyecekleri hiç kullanmayın!.

Buğday (tip 405-550, durra buğdayı), çavdar ve mısırdan uzak durun!

Onlar sizi hafıza kaybına, konsantrasyon bozukluğuna ve şeker hastalığına sürükler,

Süt ürünlerini balık ve et ile; fasulyeyi yoğurt ile yemeyin.

Karışık et (salam, sucuk, sosis gibi) yemeyin. 

Hazım bozulmasına, zehirli kalıntıların oluşmasına, cilt hastalıklarına ve sara krizlerine malzeme vermeye ve karaciğer hastalıklarının başlamasına yol açar!

Hemen hemen tüm “doğal” denilen vitaminler genetik mısır ve genetiği değiştirilmiş diğer ürünlerden elde edilir.

Dikkatli olun!

 

Kan grubu “A”

Faydalı olan yiyecekler.

Zeytin yağı, balık, yer fıstığı, ceviz, kabak çekirdeği, badem, börülce fasulye, her türlü mercimek, soya ve ürünleri (doğal, genetiği değiştirilmemiş), çavdar ürünleri ve ekmeği, yulaf ürünleri ve ekmeği, karabuğday ürünleri ve ekmeği, eski tip buğday ürünleri ve ekmeği (amarant veya eski Türk buğdayı) enginar, kara lahana, marul, havuç, kabak, pırasa, ıspanak, pazı, beyaz lahana, brokoli, yer elması, sarımsak, soğan, kereviz, maydanoz ve bütün yeşil yapraklı sebzeler, kayısı, dut, incir, üzüm, kiraz, vişne, erik, greyfurt, limon, mürdüm eriği, zencefil, pekmez, hardal (sirkesiz), kedi otu, ginseng, kuşburnu, papatya, kahve, yeşil çay, keten tohumu, kimyon, kekik, biberiye, aloe vera,  magnezyum sülfat (İngiliz tuzu).

Zararlı olan yiyecekler:

Her et (tavuk ve hindi hariç); karışık et (salam, sucuk, sosis gibi); deniz hayvanları (kerevit, kalamar v.b.) ve havyar; süt, dondurma, tereyağı; herhangi sıvı veya katı yağ (balık yağı, inek iç yağı, zeytin yağı ve keten yağı hariç); kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş, buğday tip 405-550, patates, biberler, pul biber, domates salçası, portakal ve suyu, soda, gazoz, şarap sirkesi, fruktoz, glikoz, tatlandırıcı, sakız, jelatin, bayat yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, piyasa (boyanmış ve beyaz sirke veya limon asidi ile karıştırılmış) zeytinler, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her yiyecek.

Yenebilenler:

Tavuk ve hindi eti, taze yumurta, yoğurt, kefir, koyun keçi peyniri ve sütü, beyaz peynir, salamura peynir, eski kaşar, tulum peyniri, mozarella, kestane, badem, susam ve ürünleri, pirinç ve ürünleri, mısır ve çeşitleri, arpa çeşitleri, barbunya, nohut, turp, kırmızı pancar ve “Zararlılara girmeyen meyve, sebze ve yiyecekler.

Dikkat!

Kırmızı et, süt, soda, gazoz ve tüm karbondioksit içeren içecekler; transgenik tatlandırıcı, aroma, boya, nişasta, glikoz, fruktoz; süt tozu, yumurta tozu, yağlı ve koruyucu kimyasallar içeren hazır içecek ve yiyecekler hazım yetersizliğine veya tam hazımsızlığa neden olabilirler. Bunlardan uzak durun! Kabız olmamaya dikkat edin! Sıhhatli olmak isteyen büyük abdesti gelmeden yemek yemeye oturmamalıdır. (karpuz, incir, greyfurt, üzüm gibi bağırsakları rahatlatıcı meyveler ve yeşil yapraklı sebze hariç)

Bu kurala ömür boyu riayet edilmelidir.

 

Kabızlık varsa: aynı miktarda sinameki ve pelinotu öğütülüp 1/4 veya 1/2 çay kaşığı her yemekten sonra su ile veya 1 çorba kaşığı öğütülmüş civenperçemi ve 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sinameki karıştırılıp her sabah 1 tatlı kaşığı su veya bal şurubu ile içilirse bu iyi gelir.

Zencefil, kekik, mercanköşk, hardal, köri, çemen ve biberiyeyi sırayla devamlı kullanmak lazım. Onlar mide ve bağırsakları kuvvetlendirir, sindirimi kolaylaştırır, iltihaplanma sürecini durdurur, gastrit hatta H. Pylori enfeksiyonuna son verir.

Karabiber, fülfül, pulbiber ve sirkeyi ilaç olarak kullanabilirsiniz.

Eti azaltın! Proteinlerden haftada: 1-2 defa hindi veya tavuk eti, 1-2-3 defa balık, 1-2 defa taze yumurta, 1-2 defa peynir, hemen hemen her gün kefir ve yoğurt (ev yoğurdu!), 2- 3 defa (her gün de olabilir) yeşil veya kırmızı mercimek olsun.

 

Yumurtayı sadece taze olarak 1-3 günlük (en fazla 7- 9 günlük) yiyebilirsiniz.

10 günlük ve daha eski yumurta veya 5 dakikadan fazla kaynatılmış yumurta zehirlidir, allerjendir.

Yumurta tozu ve süt tozu da sizin için alerjendir.

Bu ikisini içeren ürünleri ağzınıza bile almayın!

Süt ürünlerini balık ile ve et ile birlikte yemeyin; karışık et (sosis, sucuk, salam gibi); nohut, mercimek, fasulyeyi yoğurt ile yemeyiniz!

Hazım bozulmasına, vücutta zehirli kalıntılar oluşmasına, alerji ve karaciğer hastalıklarına yol açar!

Sarımsak yutmaya kendinizi alıştırın!

İlk önce 3 diş, sonra 21 dişe kadar çoğaltın.

Böylece yılda 1 defa 21 günlükten sarımsak kürleri yapın!

İmkan var ise, bu 21 günlük kürlerde 10 gün her akşam bir baş sarımsak dövülür, 1 tatlı kaşık öğütülmüş çörekotu, 1 çay kaşık ısırgan otu tohumu ve 1/4 çay kaşığı hardal bal ile karıştırılır ve yenir (aç karnına).

Ama 1- 3 diş her akşam yutmaya hiç bırakmadan devam edin.

Sarımsak (ve karışımı) kansere, alerjiye, ağır enfeksiyonlara ve genetik mutasyonlara karşı vücudun direncini artırır.

Yeşil sebzeyi çoğaltınız!

Sizin durumunuzda havuç, çiğ ıspanak, hindiba, kereviz, maydonoz, semiz otu, soğan, yeşillik, brokoli, kısaca “Faydalı olan” herhangi istediğiniz sebze – limon suyu ve zeytinyağı eklenerek – salata şeklinde her gün yemek lazım.

 

Havuç ve havuç suyunu, zencefil ve zencefil suyunu, hindiba ve suyunu, ısırgan ve suyunu, kereviz ve suyunu tüm hastalıklara karşı ilaç alarak kullanın!

Bunlar mide, bağırsak ve karaciğer enzimlerini çoğaltıcı ve hazmi düzelticidir.

Karpuz mevsiminde – karpuzu, enginar mevsiminde – enginarı, tüm hastalıklara karşı büyük nimet olarak görün!

Enginarı kabukla pişirin, suyunu için ve içini yiyin.

Karpuzu çekirdekleri ile yiyin ve 1- 2 çay bardak sıkılmış kabuğun suyunu için.

Onlar karaciğer ve böbreklerinizi temizler, kuvvetlendirir ve temiz tutar; böbreklerin taşlarını eritir ve düşürür,

B1, pantetin, B6, B12 vitaminlerinin kaynağı çimlenmiş buğday veya arpa, veya yulaf, veya çavdar yılda bir defa 30 – 40 günlük kür olarak kullanın.

Sizin için zararlı olan siyah çay yerine, faydalı olan yeşil çayı veya bitkisel çayları içiniz!

“Faydalı” olarak belirtilmiş yiyecekler, sizin için en kuvvetli ilaçlardır.

Sebze ve meyvenin genetiğinin değiştirilmemiş olmasına dikkat ediniz.

Hazır yiyecek ve içecekleri, parfümleri evinize almayın!

Onlar genetiği değiştirilmiş ürünleri içerir.

Alerjilere, bugüne kadar bilinmeyen hastalıklara

yol açarlar. Temizlik maddeleri ve deterjanları kullanmayın!

Deterjanların tümü GMO aromalar içerir ve GMO bazlı yağlardan üretilir.

 

Kan grubu “AB”

Faydalı olan yiyecekler: koyun ve hindi eti, kırmızı levrek, sardunya, morina, bey balığı, makrel ve ton balığı, yoğurt, beyaz peynir, eski kaşar, keçi ve koyun sütü ve peyniri, taze yumurta, kara buğday ürünleri ve ekmeği, yulaf ürünleri ve ekmeği, pirinç ürünleri ve ekmeği, yumuşak buğday (eski Türk buğdayı) ürünleri ve ekmeği, zeytin yağı ve ceviz yağı, yeşil mercimek, yer fıstığı, ceviz, salatalık, karnabahar, beyaz lahana, patlıcan, kırmızı pancar, semiz otu, çiğ ıspanak, kara lahana, marul, havuç, pazı, brokoli, yerelması, sarımsak, soğan, kereviz, maydanoz ve her türlü yeşil yapraklı sebze, incir, üzüm, kiraz, vişne, erik, greyfurt, limon, mürdüm eriği, karpuz, kivi, ananas, zencefil, pekmez, ginseng, kuşburnu, papatya, karri, yeşil çay, kimyon, keten tohumu, deniz lahanası (laminariya) magnezium sülfat (İngiliz tuzu).

Zararlı olan yiyecekler:

Tavuk ve her et (koyun ve hindi hariç), deniz hayvanları, mısır ve ürünleri, çavdar ekmeği, buğday tip 405-550 (durra) ve ürünleri, susam ve ürünleri, börülce fasulye, ayçıçek çekirdekleri, pul biber ve her biber, kara ve beyaz biber, domates salçası, şarap sirkesi, siyah çay, kafe, portakal ve suyu, nar ve suyu, muz, avokado, enginar, turp, aloe vera, şarap sirkesi, jelatin, bayat yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, piyasa zeytinler, tereyağı, dondurma, süt, tereyağı ve her türlü sıvı yağ veya katı yağ (zeytin yağı ve ceviz yağı hariç), kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş, portakal, şarap sirkesi, anason, Hindistan cevizi, fruktoz, glikoz, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her yiyecek.

Yenebilenler:

havyar, arpa ekmeği, kırmızı mercimek, keten tohumu, kekik, nane, beyaz fasulye, barbunya, pırasa, domates, arpa ve ürünleri, Antep fıstığı, badem, kayısı, dut, kavun ve “Zararlılara girmeyen yiyecekler, meyve ve sebze.

Tedavi: Dikkat! Zararlıları unut!

Onlar senin için hastalıktır. Tavuk, mısır, soda, gazoz ve tüm karbondioksit içeren içecekler, glikoz ve fruktoz içeren hazır içecek ve yiyecekler senin düşmanların!

Karışık et (salam, sucuk, sosis gibi); süt ürünleri et ve balık ile; fasulye yoğurt ile yeme!

Hazım bozulmasına, zehirli kalıntı oluşturmasına, karaciğer hastalıklarının başlamasına yol açma!

Eti azalt!

Proteinlerin haftada: 1- 2-3 defa hindi veya koyun eti, 1- 2-3 defa balık, 1- 2 defa taze yumurta, 3-4 defa peynir, hemen hemen her gün yoğurt (ev yoğurdu!), 1- 2 defa yeşil mercimek olsun.

Sarımsak yutmaya kendini alıştır!

İlk önce 3 diş, sonra 30 dişe kadar çoğalt.

Böylece yılda 1-2 defa 21 günlükten sarımsak kurları yap.

Ama 1-3 diş her akşam yutmayı hiç bırakma.

Yeşil sebzeyi çoğalt!

Senin durumunda çiğ ıspanak, maydanoz, semiz otu, soğan her gün, brokoli haftada 2-3 defa yemek lazım.

Havuç ve havuç suyu, kırmızı pancar ve kırmızı pancar suyu yıllarca kullanmak lazım. Karpuz mevsiminde karpuzu tüm hastalıklara karşı büyük nimet olarak gör! “Faydalı”larda belgelenmişler senin için en kuvvetli ilaçlardır.

Sebze ve meyvenin genetiği değiştirilmemiş olmasına dikkat et.

Hazır yiyecek ve içecekler, parfüm, temizleyici madde evine alma!

Onlar genetiği değiştirilmiş ürünleri içerir.

Alerjilere, bugüne kadar bilinmeyen hastalıklara yol açarlar.

O KAN GURUBU

Faydalı olan yiyecekler (aynı zamanda en emniyetli ilaçlar):

Kırmızı et: dana, sığır, koyun, yabani (yağlı olabilir); balık, zeytin yağı, keten yağı, ceviz, ceviz yağı, kavrulmamış kabak çekirdeği, enginar, lahana, brokoli, hindiba, marul, çiğ ıspanak, roka, maydonoz, her türlü yeşil yapraklı sebze, pazı, turp (bilhassa kara turp), kırmızı pancar, kabak, balkabak, soğan, sarımsak, zencefil, safran, kırmızı pul biber, keçiboynozu (tohum ile beraber) körri (zerdeçal), kimyon, kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, incir, üzüm (bilhassa kara üzüm), erik, mürdüm erik, kiraz, vişne, greyfurt ve suyu, kara dut, karpuz, mango, bal (gerçek), soda (maden su), yeşil çay, keten tohumu,

Zararlı olan yiyecekler:

Karışık et (salam, sucuk, sosis gibi); süt ve ürünleri (“Yenebilenler” hariç), dondurma; buğday ve ürünleri (bilhassa tip 405-550), mısır ve ürünleri; rafine olmuş sıvı yağlar (zeytin ve keten yağı hariç); kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş, yer fıstığı, karnabahar, portakal, aloe vera, ketçap, domates salçası, şarap sirkesi, kahve, siyah çay, bayat yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, tatlandırıcı, buğday ve mısır nişastası, glikoz, fruktoz, piyasa zeytinleri, hazır turşular, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her yiyecek.

Yenebilenler:

Tavuk, hindi ve yabani kuş eti, tereyağı, ara sıra kaymak, kefir, yoğurt, beyaz peynir, eski kaşar, tulum peyniri, koyun ve keçi peyniri, (peynirler haftada 1-3 defa olabilir), taze yumurta, susam ve ürünleri, kestane, fındık, badem ve badem yağı, çam fıstığı, her çeşit lahana (bağırsaklarda gaz yapan hariç), börülce, barbunya, beyaz semiz fasulye, yeşil fasulye, nohut, pirinç ve ürünleri, kara buğday ve çeşitleri, çavdar ve çeşitleri, nişasta buğday (eski turk buğdayı) çeşitleri, patlıcan, kereviz, her meyve ve sebze (yasaklanmış olanlar hariç), doğal zeytin, ve “Zararlılar”a girmeyen yiyecekler.

kan grupları akış şeması ile ilgili görsel sonucu

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s